ČSN EN ISO 8253-3 (011635)

Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 3: Audiometrie řečí

ČSN EN ISO 8253-3 Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 3: Audiometrie řečí
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 8253 stanovuje základní metody testů zjišťování srozumitelnosti řeči pro audiologické aplikace.
Tato část ISO 8253 stanovuje požadavky na sestavení, validování a hodnocení řečových testovacích sestav a realizaci testů zjišťování srozumitelnosti řeči, aby byly zaručeny minimální požadavky na přesnost a porovnatelnost mezi různými testovacími postupy, včetně testů zjišťování srozumitelnosti řeči v různých jazycích. Tato část ISO 8253 nestanovuje obsah řečové sestavy z důvodu rozličnosti jazyků.
Tato část ISO 8253 kromě toho uvádí, jak musí být určovány referenční hodnoty a jaké požadavky na realizaci a způsob prezentace musí být splněny.
Tato část ISO 8253 stanovuje postupy a požadavky pro audiometrii řečí se zaznamenanou testovací sestavou, která je prezentována pomocí sluchátek při vedení vzduchem nebo z reproduktoru při audiometrii ve zvukovém poli. Jsou uvedeny metody pro použití šumu buď pro maskování nevyšetřovaného ucha, nebo jako konkurenčního zvuku.
U některých vyšetřovaných osob, například dětí, je přípustné požadovat pozměněné testovací postupy, které nejsou stanoveny v této části ISO 8253.
Tato část ISO 8253 neobsahuje zvláštní testy používané pro hodnocení směrového slyšení a dichotického slyšení.

Označení ČSN EN ISO 8253-3 (011635)
Katalogové číslo 91212
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 8. 2012
Datum účinnosti 1. 9. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963912127
Tato norma nahradila ČSN ISO 8253-3 (011635) z července 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 8253-1 (011635)
Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 1: Audiometrie čistými tóny vedenými vzduchem a kostí

ČSN EN ISO 8253-2 (011635)
Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 2: Audiometrie ve zvukovém poli čistými tóny a úzkopásmovými měřicími signály