Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z ledna 2020

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
509231

ČSN ISO 10007 (010334) - leden 2020 nové vydání

Management kvality - Směrnice pro management konfigurace

230 Kč vč. DPH
509456

ČSN EN 15341 (010664) - leden 2020 nové vydání

Údržba - Klíčové indikátory výkonnosti údržby

440 Kč vč. DPH
508547

ČSN EN ISO 14005 (010905) - leden 2020

Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro flexibilní přístup k fázové implementaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
508548

ČSN EN ISO/CIE 11664-1 (011720) - leden 2020

Kolorimetrie - Část 1: Normální kolorimetrický pozorovatel CIE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
508549

ČSN EN ISO/CIE 11664-3 (011720) - leden 2020

Kolorimetrie - Část 3: CIE trichromatické složky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
508550

ČSN EN ISO/CIE 11664-4 (011720) - leden 2020

Kolorimetrie - Část 4: Kolorimetrický prostor CIE 1976 L*a*b*

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
509335

ČSN EN 81346-2/změna Z1 (013710) - leden 2020

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd

Změna bude zrušena k 23. červenci 2022.

32 Kč vč. DPH
509232

ČSN EN IEC 81346-2 ed. 2 (013710) - leden 2020

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč vč. DPH
509137

TNI POKYN ISO/IEC 98-4 (014109) - leden 2020

Nejistota měření - Část 4: Úloha nejistoty měření při posuzování shody

590 Kč vč. DPH
509343

ČSN EN ISO 16809 (015021) - leden 2020

Nedestruktivní zkoušení - Měření tloušťky ultrazvukem

440 Kč vč. DPH
509344

ČSN EN ISO 15549 (015051) - leden 2020 nové vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Obecné zásady

230 Kč vč. DPH
509457

TNI ISO/TR 24097-3 (018205) - leden 2020

Inteligentní dopravní systémy - Použití webových služeb pro dodání služby ITS (komunikace stroj-stroj) - Část 3: Kvalita služby

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
509410

ČSN ISO 21219-2 (018259) - leden 2020

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 2: Pravidla modelování pomocí UML (TPEG2-UMR)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
509411

ČSN ISO 21219-4 (018259) - leden 2020

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 4: Pravidla pro konverzi UML do XML

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
509407

ČSN ISO 21219-5 (018259) - leden 2020

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 5: Rámec pro služby TPEG (TPEG2-SFW)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
509154

ČSN ISO 26683-3 (018317) - leden 2020

Inteligentní dopravní systémy - Identifikace obsahu nákladních dopravních prostředků a komunikační architektura (FLC-CIC) - Část 3: Informace z monitorování podmínek zásilky během přepravy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
509153

ČSN EN ISO 17573-1 (018383) - leden 2020

Elektronický výběr poplatků - Architektura systémů zpoplatňujících vozidla - Část 1: Referenční model

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
509063

ČSN ISO 17438-4 (018474) - leden 2020

Inteligentní dopravní systémy - Navigace uvnitř budov a dopravních staveb pro osobní a vozidlovou stanici ITS - Část 4: Požadavky a specifikace rozhraní mezi osobní/vozidlovou a centrální stanicí ITS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
509408

ČSN P CEN ISO/TS 19091 (018491) - leden 2020 nové vydání

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Užití komunikace V2l a l2V pro aplikace související se světelně řízenými křižovatkami

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 870 Kč vč. DPH
508554

ČSN EN ISO 7053 (021234) - leden 2020 nové vydání

Spojovací součásti - Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou s nákružkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508555

ČSN EN ISO 15480 (021250) - leden 2020 nové vydání

Spojovací součásti - Samovrtné šrouby se závitem do plechu se šestihrannou hlavou a přírubou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508553

ČSN EN 549 (029283) - leden 2020 nové vydání

Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč vč. DPH
509334

ČSN EN ISO 2063-1 (038734) - leden 2020 nové vydání

Žárové stříkání - Zinek, hliník a jejich slitiny - Část 1: Navrhování a požadavky na kvalitu systémů ochrany proti korozi

350 Kč vč. DPH
508556

ČSN EN ISO 15620 (050325) - leden 2020 nové vydání

Svařování - Třecí svařování kovových materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
509361

ČSN EN ISO 14731 (050330) - leden 2020 nové vydání

Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti

230 Kč vč. DPH
509409

ČSN EN ISO 3690 (051105) - leden 2020 nové vydání

Svařování a příbuzné procesy - Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu

340 Kč vč. DPH
509401

ČSN EN ISO 4136/Oprava 1 (051121) - leden 2020

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Příčná zkouška tahem

20 Kč vč. DPH
508643

ČSN EN 60974-3 ed. 3/změna Z1 (052205) - leden 2020

Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku

Změna bude zrušena k 8. listopadu 2022.

32 Kč vč. DPH
508641

ČSN EN 60974-7 ed. 3/změna Z1 (052205) - leden 2020

Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky

Změna bude zrušena k 8. listopadu 2022.

32 Kč vč. DPH
507813

ČSN EN IEC 60974-3 ed. 4 (052205) - leden 2020

Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč vč. DPH
507812

ČSN EN IEC 60974-7 ed. 4 (052205) - leden 2020

Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč vč. DPH
508557

ČSN EN 12807 (078430) - leden 2020 nové vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné natvrdo pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
509423

ČSN EN 60193/změna Z1 (085009) - leden 2020

Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Přejímací zkoušky na modelu

Změna bude zrušena k 30. květnu 2022.

32 Kč vč. DPH
509422

ČSN EN IEC 60193 ed. 2 (085009) - leden 2020

Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Přejímací zkoušky na modelu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 150 Kč vč. DPH
508287

ČSN EN ISO 14644-16 (125301) - leden 2020

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 16: Energetická účinnost čistých prostor a zařízení pracujících s čistým vzduchem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
508558

ČSN EN 16798-1 (127027) - leden 2020

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky - Modul M1-6

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
509429

ČSN EN ISO 4126-1/změna A2 (134310) - leden 2020

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily

125 Kč vč. DPH
508560

ČSN EN 17066-1 (140649) - leden 2020

Izolované dopravní prostředky pro zboží citlivé na teplotu - Požadavky a zkoušení - Část 1: Kontejner

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
508559

ČSN EN 16838 (142803) - leden 2020 nové vydání

Chladicí pultové vitríny pro porcování zmrzliny - Klasifikace, požadavky, výkon a zkoušení spotřeby energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
508561

ČSN EN IEC 61131-10 (187050) - leden 2020

Programovatelné řídicí jednotky - Část 10: Výměnný formát otevřený XML pro PLC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 520 Kč vč. DPH
508562

ČSN EN ISO 14880-1 (193003) - leden 2020 nové vydání

Optika a fotonika - Pole mikročoček - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
509440

ČSN ISO 230-10 (200300) - leden 2020 nové vydání

Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 10: Určení měřicích vlastností snímacích systémů číslicově řízených obráběcích strojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
509441

ČSN ISO 13041-2 (200308) - leden 2020

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 2: Zkoušky geometrické přesnosti strojů se svislým pracovním vřetenem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
509442

ČSN ISO 13041-5 (200308) - leden 2020

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 5: Přesnost rychlostí a interpolace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
509447

ČSN ISO 2772 (200318) - leden 2020

Přejímací podmínky svislých stojanových vrtaček - Zkoušky přesnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
509436

ČSN ISO 3070-1 (200322) - leden 2020

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem - Část 1: Stroje s pevným stojanem a pohyblivým stolem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
509437

ČSN ISO 3070-2 (200322) - leden 2020

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem - Část 2: Stroje s pohyblivým stojanem podél osy X (podlahový typ)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
509438

ČSN ISO 3070-3 (200322) - leden 2020

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem - Část 3: Stroje s pohyblivým stojanem a pohyblivým stolem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
509448

ČSN ISO 8636-2 (200329) - leden 2020

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek rovinných frézek - Zkoušky přesnosti - Část 2: Stroje s posuvným portálem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
509449

ČSN ISO 1985 (200347) - leden 2020 nové vydání

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro rovinné brusky se svislou osou brousicího vřetena a vratným pohybem stolu - Zkoušky přesnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
509443

ČSN ISO 10791-1 (200360) - leden 2020 nové vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s vodorovnou osou vřetena (vodorovná osa Z)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč vč. DPH
509446

ČSN ISO 10791-10 (200360) - leden 2020

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 10: Vyhodnocení tepelných deformací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
509444

ČSN ISO 10791-6 (200360) - leden 2020 nové vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 6: Přesnost frekvence otáčení a interpolací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
509445

ČSN ISO 10791-7 (200360) - leden 2020 nové vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 7: Přesnost dokončovaného zkušebního kusu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
509391

ČSN EN 1434-2 +A1 (258511) - leden 2020 nové vydání

Měřidla přenosu tepelné energie - Část 2: Konstrukční požadavky

440 Kč vč. DPH
508526

ČSN EN 13071-1 (269383) - leden 2020 nové vydání

Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem - Část 1: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
508525

ČSN EN 13071-2 (269383) - leden 2020 nové vydání

Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem - Část 2: Další požadavky pro systémy zcela nebo částečně zapuštěné do země

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508895

ČSN EN 1709 (273010) - leden 2020 nové vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky

230 Kč vč. DPH
509340

ČSN EN 81-20/Oprava 2 (274003) - leden 2020

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

20 Kč vč. DPH
509341

ČSN EN 81-70 ed. 2/Oprava 1 (274003) - leden 2020

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

20 Kč vč. DPH
509403

ČSN EN 17095 (280332) - leden 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Údržba drážních vozidel - Záznamy o údržbě

190 Kč vč. DPH
508527

ČSN EN 16922 +A1 (281515) - leden 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Pozemní služby - Vybavení k vyprazdňování tekutého odpadu z vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč vč. DPH
509404

ČSN EN 15329 (284047) - leden 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové botky a zajišťovací klíny brzdových špalíků

340 Kč vč. DPH
509458

ČSN ISO 20900 (300651) - leden 2020

Inteligentní dopravní systémy - Částečně automatizované parkovací systémy (PAPS) - Funkční požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
508543

ČSN EN 16602-70-60 (310510) - leden 2020

Zabezpečování kosmických produktů - Kvalifikace a obstarávání zakázek na desky plošných spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 365 Kč vč. DPH
508542

ČSN EN 16604-10 (310550) - leden 2020 nové vydání

Udržitelný vesmír - Požadavky na snížení kosmického odpadu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508532

ČSN EN 2812 (311712) - leden 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Odizolování elektrických kabelů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
508531

ČSN EN 6059-305 (311712) - leden 2020

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 305: Absorpce tekutin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
508529

ČSN EN 6059-407 (311712) - leden 2020

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 407: Přilnavost značek a trvanlivost potisku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
508530

ČSN EN 4708-001 (311827) - leden 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508540

ČSN EN 4706 (311847) - leden 2020

Letectví a kosmonautika - Klasifikace barvy a jasu LED

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
508541

ČSN EN 3299 (313532) - leden 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Hřídelové matice a závitové kroužky, samojistné, s pravým nebo levým MJ závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), postříbřené - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
508528

ČSN EN 16495 (319806) - leden 2020 nové vydání

Uspořádání letového provozu - Zabezpečení informací u organizací poskytujících podporu civilnímu letovému provozu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
509406

ČSN 33 2000-8-2/změna Z1 (332000) - leden 2020

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-2: Elektrické instalace samospotřebitelů

125 Kč vč. DPH
509381

ČSN EN 50491-5-1/změna Z1 (332151) - leden 2020

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání pro EMC

Změna bude zrušena k 1. listopadu 2026.

32 Kč vč. DPH
509377

ČSN EN 50491-5-2/změna Z1 (332151) - leden 2020

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-2: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v prostředí obytném, obchodním a v prostředí lehkého průmyslu

Změna bude zrušena k 1. listopadu 2026.

32 Kč vč. DPH
509379

ČSN EN 50491-5-3/změna Z1 (332151) - leden 2020

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-3: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v průmyslovém prostředí

Změna bude zrušena k 1. listopadu 2026.

32 Kč vč. DPH
509380

ČSN EN IEC 63044-5-1 (332151) - leden 2020

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání EMC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
509375

ČSN EN IEC 63044-5-2 (332151) - leden 2020

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-2: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v prostředí obytném, obchodním a lehkého průmyslu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
509378

ČSN EN IEC 63044-5-3 (332151) - leden 2020

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizované a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-3: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v průmyslovém prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
509451

ČSN EN 55015 ed. 4/změna Z1 (334215) - leden 2020

Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

Změna bude zrušena k 30. srpnu 2022.

32 Kč vč. DPH
509450

ČSN EN IEC 55015 ed. 5 (334215) - leden 2020

Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

590 Kč vč. DPH
509387

ČSN EN 50518 (334599) - leden 2020

Dohledová a poplachová přijímací centra

440 Kč vč. DPH
509388

ČSN EN 50518-1 ed. 2/změna Z1 (334599) - leden 2020

Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 1: Umístění a konstrukční požadavky

Změna bude zrušena k 6. únoru 2022.

32 Kč vč. DPH
509389

ČSN EN 50518-2 ed. 2/změna Z1 (334599) - leden 2020

Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 2: Technické požadavky

Změna bude zrušena k 6. únoru 2022.

32 Kč vč. DPH
509390

ČSN EN 50518-3 ed. 2/změna Z1 (334599) - leden 2020

Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 3: Postupy a požadavky na provoz

Změna bude zrušena k 6. únoru 2022.

32 Kč vč. DPH
508546

ČSN EN IEC 62282-6-400 (336000) - leden 2020

Technologie palivových článků - Část 6-400: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Zaměnitelnost napájecích systémů a s tím souvisejících dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
509237

ČSN EN 60068-2-69 ed. 3/změna A1 (345791) - leden 2020

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-69: Zkoušky - Zkouška Te/Tc: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek a desek s plošnými spoji metodou smáčecích vah (měření síly)

190 Kč vč. DPH
509072

ČSN EN IEC 61869-9 (351350) - leden 2020

Přístrojové transformátory - Část 9: Digitální rozhraní pro přístrojové transformátory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
509073

ČSN EN 60044-8/změna Z2 (351358) - leden 2020

Přístrojové transformátory - Část 8: Elektronické transformátory proudu

Změna bude zrušena k 5. červenci 2022.

32 Kč vč. DPH
509384

ČSN EN 60512-11-1/změna Z1 (354055) - leden 2020

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 11: Klimatické zkoušky - Oddíl 1: Zkouška 11a - Klimatická řada

Změna bude zrušena k 20. červnu 2022.

32 Kč vč. DPH
509383

ČSN EN IEC 60512-11-1 ed. 2 (354055) - leden 2020

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-1: Klimatické zkoušky - Zkouška 11a: Klimatická řada

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
509225

ČSN EN 62271-107 ed. 2/změna Z1 (354215) - leden 2020

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

Změna bude zrušena k 2. červenci 2022.

32 Kč vč. DPH
509224

ČSN EN IEC 62271-107 ed. 3 (354215) - leden 2020

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
508519

ČSN EN 62808/změna A1 (356677) - leden 2020

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Návrh a způsobilost izolačních zařízení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
508520

ČSN EN IEC 62465 (356681) - leden 2020

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Správa stárnutí elektrických kabelových systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
508521

ČSN EN IEC 62646 (356682) - leden 2020

Jaderné elektrárny - Dozorny - Postupy založené na počítačích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
509329

ČSN EN 62391-1 ed. 2/Oprava 2 (358252) - leden 2020

Pevné kondenzátory s elektrickou dvouvrstvou pro použití v elektrických a elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč vč. DPH
509419

ČSN EN IEC 62129-3 (359208) - leden 2020

Kalibrace přístrojů pro měření vlnové délky/optického kmitočtu - Část 3: Měřiče optického kmitočtu vnitřně odkázané na hřebenové rozložení kmitočtů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
509417

ČSN EN 60793-2-10 ed. 6/změna Z1 (359213) - leden 2020

Optická vlákna - Část 2-10: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1

Změna bude zrušena k 26. červnu 2022.

32 Kč vč. DPH
509416

ČSN EN IEC 60793-2-10 ed. 7 (359213) - leden 2020

Optická vlákna - Část 2-10: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
509427

ČSN EN 50411-3-4 (359249) - leden 2020

Systémy vláknového managementu a ochranná zapouzdření používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-4: Nástěnné krabice pro připojení spojů propojovacích šňůr, pro kategorii C a A

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
509421

ČSN EN 50411-4-1 (359249) - leden 2020

Systémy vláknového managementu a ochranná zapouzdření používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 4-1: Pasivní optická pouliční rozvodná skříň pro kategorii A

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
509415

ČSN EN 61280-4-1 ed. 2/změna Z1 (359270) - leden 2020

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu

Změna bude zrušena k 26. červnu 2022.

32 Kč vč. DPH
509412

ČSN EN IEC 61280-4-1 ed. 3 (359270) - leden 2020

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč vč. DPH
509418

ČSN EN IEC 62148-19 (359274) - leden 2020

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 19: Pouzdro velikosti fotonického čipu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
509238

ČSN EN IEC 62386-104 (360540) - leden 2020

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 104: Obecné požadavky - Bezdrátové a alternativní komponenty kabelového systému

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
509239

ČSN EN IEC 63128 (360550) - leden 2020

Řízené rozhraní stmívatelného osvětlení - Analogové napěťově stmívatelné rozhraní pro elektronické ovládací zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
509368

ČSN EN 45556 (360826) - leden 2020

Obecná metoda pro posuzování podílu opětovně použitých součástí ve výrobcích spojených se spotřebou energie

230 Kč vč. DPH
509158

ČSN EN 45558 (360828) - leden 2020

Obecná metoda pro deklaraci použitých kritických surovin ve výrobcích spojených se spotřebou energie

440 Kč vč. DPH
509159

ČSN EN 45559 (360829) - leden 2020

Metody pro poskytování informací týkajících se aspektů materiálové efektivnosti výrobků spojených se spotřebou energie

350 Kč vč. DPH
509386

ČSN EN 60601-2-46 ed. 2/změna Z1 (364801) - leden 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-46: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních stolů

Změna bude zrušena k 15. listopadu 2022.

32 Kč vč. DPH
509132

ČSN EN 60601-2-63/změna A1 (364801) - leden 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-63: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologických extraorálních rentgenových zařízení

125 Kč vč. DPH
509385

ČSN EN IEC 60601-2-46 ed. 3 (364801) - leden 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-46: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních stolů

340 Kč vč. DPH
508522

ČSN CLC/TR 50600-99-1 (367260) - leden 2020 nové vydání

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-1: Doporučené postupy pro energetický management

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
508524

ČSN CLC/TR 50600-99-2 (367260) - leden 2020 nové vydání

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-2: Doporučené postupy pro udržitelnost životního prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
508523

ČSN EN 62209-2/změna A1 (367902) - leden 2020

Vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z příručních a na tělo připevněných bezdrátových telekomunikačních zařízení - Modely člověka, přístrojové vybavení a postupy - Část 2: Postup při určování měrného absorbovaného výkonu (SAR) pro mobilní bezdrátová telekomunikační zařízení používaná v těsné blízkosti lidského těla (kmitočtový rozsah od 30 MHz do 6 GHz)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
509169

ČSN ISO/IEC 21823-1 (369022) - leden 2020

Internet věci (IoT) - Interoperabilita systémů IoT - Část 1: Struktura

230 Kč vč. DPH
509362

ČSN EN 419231 (369893) - leden 2020

Profily ochrany pro důvěryhodné systémy podporující vyznačení času

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
509469

ČSN EN 61386-1 ed. 2/změna A1 (370000) - leden 2020

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč vč. DPH
509240

ČSN EN 50194-2 ed. 2 (378370) - leden 2020 nové vydání

Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky

340 Kč vč. DPH
509241

ČSN EN 50194-2/změna Z1 (378370) - leden 2020

Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky

Změna bude zrušena k 18. březnu 2022.

32 Kč vč. DPH
509222

ČSN EN 14972-16 (389260) - leden 2020

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 16: Zkušební postup pro průmyslové olejové varny se zařízením s otevřenými hubicemi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508780

ČSN EN 1127-1 ed. 3 (389622) - leden 2020

Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč vč. DPH
509342

ČSN EN 10027-1/Oprava 1 (420011) - leden 2020

Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek oceli

20 Kč vč. DPH
509227

ČSN EN ISO 15630-1 (420365) - leden 2020 nové vydání

Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 1: Tyče, válcovaný drát a drát pro výztuž do betonu

350 Kč vč. DPH
509226

ČSN EN ISO 15630-2 (420365) - leden 2020 nové vydání

Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 2: Svařované sítě a příhradové nosníky

350 Kč vč. DPH
508567

ČSN EN ISO 945-1 (420464) - leden 2020 nové vydání

Mikrostruktura litin - Část 1: Klasifikace grafitu vizuální analýzou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
508564

ČSN EN 10136 (420516) - leden 2020 nové vydání

Ocel a litina - Stanovení obsahu niklu - Metoda plamenové atomové absorpční spektometrie (FAAS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508565

ČSN EN 10177 (420535) - leden 2020 nové vydání

Oceli - Stanovení obsahu vápníku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508563

ČSN EN 10181 (420536) - leden 2020 nové vydání

Oceli - Stanovení obsahu olova - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
509338

ČSN EN 14726 (420674) - leden 2020 nové vydání

Hliník a slitiny hliníku - Stanovení chemického složení hliníku a slitin hliníku optickou emisní spektrometrií s jiskrovým buzením

340 Kč vč. DPH
509228

ČSN EN ISO 683-2 (420931) - leden 2020 nové vydání

Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 2: Legované oceli k zušlechťování

440 Kč vč. DPH
509337

ČSN EN 573-3 (421401) - leden 2020 nové vydání

Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 3: Chemické složení a druhy výrobků

350 Kč vč. DPH
508568

ČSN EN ISO 19900 (450027) - leden 2020 nové vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Obecné požadavky na příbřežní konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
509392

ČSN EN ISO 10517 (470614) - leden 2020 nové vydání

Motorové ruční nůžky na živé ploty - Bezpečnost

350 Kč vč. DPH
509331

ČSN EN 13227 (492133) - leden 2020 nové vydání

Dřevěné podlahoviny - Lamparkety z rostlého dřeva

350 Kč vč. DPH
509330

ČSN EN 13489 (492136) - leden 2020 nové vydání

Dřevěné podlahoviny - Vícevrstvé parketové dílce

340 Kč vč. DPH
508570

ČSN EN 622-4 (492612) - leden 2020 nové vydání

Vláknité desky - Požadavky - Část 4: Požadavky na izolační desky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508569

ČSN EN ISO 19085-7 (496070) - leden 2020

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč vč. DPH
508571

ČSN EN ISO 12625-11 (500371) - leden 2020 nové vydání

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 11: Stanovení pevnosti protržení za mokra průtlakem kuličkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
509463

ČSN ISO 17410 (560119) - leden 2020 nové vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu psychrotrofních mikroorganismů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
509352

ČSN EN ISO 10272-2 (560126) - leden 2020 nové vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 2: Technika počítání kolonií

340 Kč vč. DPH
509339

ČSN EN ISO 663 (588780) - leden 2020 nové vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu nerozpustných nečistot

190 Kč vč. DPH
509426

ČSN EN 856/Oprava 1 (635431) - leden 2020

Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s výztuží drátovým ovinem a pryžovým obalem - Specifikace

20 Kč vč. DPH
508573

ČSN EN ISO 17422 (640005) - leden 2020

Plasty - Environmentální aspekty - Obecné směrnice pro jejich začleňování do norem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
508572

ČSN EN ISO 13468-1 (640283) - leden 2020 nové vydání

Plasty - Stanovení celkové propustnosti světla transparentními materiály - Část 1: Jednopaprskový přístroj

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
509393

ČSN EN 1401-1 (643172) - leden 2020 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

440 Kč vč. DPH
509395

ČSN ISO 10508/změna Amd. 1 (646477) - leden 2020

Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Návod pro klasifikaci a navrhování

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
508793

ČSN EN ISO 3924 (656040) - leden 2020 nové vydání

Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč vč. DPH
508574

ČSN EN 17224 (668570) - leden 2020

Stanovení pevnosti ve smyku při tlakovém namáhání lepidel na dřevo při zvýšených teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508575

ČSN EN ISO 11343 (668579) - leden 2020 nové vydání

Lepidla - Stanovení dynamické odolnosti vysokopevnostních lepených spojů vůči štípání rázem - Metoda štípání rázem pomocí klínu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
508577

ČSN EN ISO 22631 (668625) - leden 2020

Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Zkouška v odlupování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508576

ČSN EN ISO 22632 (668626) - leden 2020

Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Smyková zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508578

ČSN EN ISO 18473-3 (671420) - leden 2020

Funkční pigmenty a plniva pro speciální aplikace - Část 3: Pyrogenní oxid křemičitý pro silikonové pryže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
509476

ČSN EN ISO 2431 (673013) - leden 2020 nové vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení výtokové doby výtokovými pohárky

230 Kč vč. DPH
509236

ČSN EN ISO 9514 (673033) - leden 2020 nové vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení doby zpracovatelnosti vícesložkových nátěrových hmot - Příprava a kondicionování vzorků a směrnice pro zkoušení

190 Kč vč. DPH
509474

ČSN EN ISO 1518-1 (673086) - leden 2020 nové vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vrypu - Část 1: Zkouška při konstantním zatížení

190 Kč vč. DPH
509475

ČSN EN ISO 1518-2 (673086) - leden 2020 nové vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vrypu - Část 2: Zkouška při proměnném zatížení

230 Kč vč. DPH
509363

ČSN EN 12012-4 (691602) - leden 2020 nové vydání

Stroje na zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory

340 Kč vč. DPH
509425

ČSN EN 1096-4 (701030) - leden 2020 nové vydání

Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 4: Výrobková norma

350 Kč vč. DPH
508940

ČSN EN 490 +A1 (723240) - leden 2020 nové vydání

Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Specifikace výrobku

350 Kč vč. DPH
509168

ČSN EN ISO 10545-4 (725110) - leden 2020 nové vydání

Keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomového zatížení

230 Kč vč. DPH
508581

ČSN EN ISO 16536 (727057) - leden 2020

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difuzi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
509090

ČSN EN 13967 +A1 (727612) - leden 2020 nové vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro izolace proti zemní vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie pro izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky

350 Kč vč. DPH
508580

ČSN EN 1849-2 (727641) - leden 2020 nové vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
509350

ČSN 73 0032 (730032) - leden 2020 nové vydání

Navrhování stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů

440 Kč vč. DPH
509142

ČSN EN ISO 16283-2 (730511) - leden 2020 nové vydání

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 2: Kročejová neprůzvučnost

440 Kč vč. DPH
509119

ČSN EN 15254-4 (730855) - leden 2020 nové vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 4: Zasklené konstrukce

340 Kč vč. DPH
509486

ČSN EN 1443 (734200) - leden 2020 nové vydání

Komíny - Obecné požadavky

440 Kč vč. DPH
508582

ČSN EN 13384-1 +A1 (734206) - leden 2020 nové vydání

Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
508583

ČSN EN 13384-2 +A1 (734206) - leden 2020 nové vydání

Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
509360

ČSN EN 16475-3 +A1 (734245) - leden 2020 nové vydání

Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vedlejší vzduchová zařízení - Požadavky a zkušební metody

350 Kč vč. DPH
508584

ČSN EN 17271 (746701) - leden 2020

Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení pevnosti v odlupování profilů laminovaných fóliemi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
509396

ČSN 75 7612 (757612) - leden 2020 nové vydání

Kvalita vod - Stanovení celkové objemové aktivity beta

190 Kč vč. DPH
508585

ČSN EN 17226 (763108) - leden 2020

Služby kosmetického salonu - Požadavky a doporučení pro poskytování služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
508586

ČSN EN ISO 23910 (793823) - leden 2020 nové vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Měření pevnosti proti vytržení stehu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508587

ČSN EN ISO 18218-2 (793891) - leden 2020 nové vydání

Usně - Stanovení ethoxylovaných alkylfenolů - Část 2: Nepřímá metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
509370

ČSN EN ISO 1833-12 (800216) - leden 2020 nové vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 12: Směsi akrylu, určitých modakrylových vláken, určitých chlorovláken, určitých elastanových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím dimethylformamidu)

190 Kč vč. DPH
509371

ČSN EN ISO 1833-16 (800216) - leden 2020 nové vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 16: Směsi polypropylenových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím xylenu)

190 Kč vč. DPH
508588

ČSN EN 17131 (800294) - leden 2020

Textilie a textilní výrobky - Stanovení dimethylformamidu (DMF), metoda s použitím plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
508592

ČSN EN 17132 (800296) - leden 2020

Textilie a textilní výrobky - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508593

ČSN EN 17134 (800297) - leden 2020

Textilie a textilní výrobky - Stanovení určitých konzervačních látek, metoda kapalinové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
508591

ČSN EN 17130 (800298) - leden 2020

Textilie a textilní výrobky - Stanovení dimethylfumarátu (DMFu), metoda s použitím plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
509435

TNI CEN/TR 17222 (800310) - leden 2020

Textilní výrobky a nanotechnologie - Návod pro zkoušky na simulaci uvolňování nanočástic - Expozice pokožky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
508589

ČSN EN ISO 11058 (806141) - leden 2020 nové vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování charakteristik propustnosti pro vodu kolmo k rovině, bez zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
508590

ČSN EN 14150 (806190) - leden 2020 nové vydání

Geosyntetické izolace - Zjišťování propustnosti kapalin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508595

ČSN EN 17116-3 (819006) - leden 2020

Specifikace strojního zařízení průmyslových prádelen - Definice a zkoušení kapacity a charakteristik spotřeby - Část 3: Kontinuální prací linka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
508594

ČSN EN 17116-4 (819006) - leden 2020

Specifikace strojního zařízení průmyslových prádelen - Definice a zkoušení kapacity a charakteristik spotřeby - Část 4: Prací stroje s odstředěním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
507931

ČSN EN ISO 22568-1 (832570) - leden 2020

Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 1: Kovové tužinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
507930

ČSN EN ISO 22568-2 (832570) - leden 2020

Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 2: Nekovové tužinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507932

ČSN EN ISO 22568-3 (832570) - leden 2020

Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 3: Kovové vložky odolné proti propíchnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
508819

ČSN EN ISO 22568-4 (832570) - leden 2020

Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 4: Nekovové vložky odolné proti propíchnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
509367

ČSN EN 943-2 (832726) - leden 2020 nové vydání

Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranné jednotky (ET)

230 Kč vč. DPH
509366

ČSN EN 343 (832761) - leden 2020 nové vydání

Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

340 Kč vč. DPH
508598

ČSN EN ISO 11393-5 (832770) - leden 2020

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 5: Zkušební metody a požadavky na provedení ochranných kamaší

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč vč. DPH
508599

ČSN EN ISO 11393-6 (832770) - leden 2020

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 6: Zkušební metody a požadavky na provedení chráničů horní části těla

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč vč. DPH
509365

ČSN EN 1621-3 (832881) - leden 2020 nové vydání

Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickému nárazu - Část 3: Chrániče hrudníku pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody

230 Kč vč. DPH
508597

ČSN EN ISO 20607 (833304) - leden 2020

Bezpečnost strojních zařízení - Návod k používání - Obecné principy pro návrh

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
508596

ČSN EN ISO 22065 (833633) - leden 2020

Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
508818

ČSN EN 17255-1 (834778) - leden 2020

Stacionární zdroje emisí - Systémy pro sběr a zpracování dat - Část 1: Požadavky na zpracování a vyjadřování výsledků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
508600

ČSN EN ISO 20342-1 (841040) - leden 2020

Pomůcky pro integritu tkáně při ležení - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
509453

ČSN EN ISO 15002/změna A1 (852765) - leden 2020

Přístroje k měření průtoku pro připojení k terminálním jednotkám potrubních rozvodů medicinálních plynů

125 Kč vč. DPH
508603

ČSN EN ISO 16054 (852904) - leden 2020 nové vydání

Chirurgické implantáty - Minimální soubory dat pro chirurgické implantáty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
508601

ČSN EN ISO 4049 (856348) - leden 2020 nové vydání

Stomatologie - Rekonstrukční polymerní materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
508602

ČSN EN ISO 27020 (856369) - leden 2020 nové vydání

Stomatologie - Zámky a kanyly pro použití v ortodoncii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
509327

ČSN ETSI EN 302 890-1 V1.2.1 (875183) - leden 2020

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Funkce vrstvy zařízení - Část 1: Specifikace oznámení služeb (SA)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
508604

ČSN ETSI EN 303 213-6-1 V3.1.1 (878801) - leden 2020

Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 6: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru na využívaná čidla radaru pozemního pohybu - Podčást 1: Čidla v pásmu X využívající impulzní signály a přenášející výkon do 100 kW

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
509328

ČSN ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (879053) - leden 2020

Rozhlasové přijímače - Část 1: Obecné požadavky a měřicí metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
508605

ČSN EN 15939 (911043) - leden 2020 nové vydání

Nábytkové kování - Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění na stěnu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
509152

ČSN EN 1143-1 (916011) - leden 2020 nové vydání

Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory

440 Kč vč. DPH
509229

ČSN EN 1069-1 +A1 (940910) - leden 2020 nové vydání

Vodní skluzavky - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

550 Kč vč. DPH
508606

ČSN EN 14619 (942843) - leden 2020 nové vydání

Kolečková sportovní zařízení - Koloběžky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
509369

ČSN EN 14974 (942844) - leden 2020 nové vydání

Skateparky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

340 Kč vč. DPH
509230

TNI CEN/TR 17207 (943464) - leden 2020

Dětská hřiště a rekreační sportovní zařízení - Rámec pro odbornou způsobilost inspektorů dětských hřišť

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
508607

ČSN EN ISO 13606-1 (981015) - leden 2020 nové vydání

Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 1: Referenční model

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
508608

ČSN EN ISO 13606-2 (981015) - leden 2020

Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 2: Specifikace výměny archetypů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
508609

ČSN EN ISO 13606-3 (981015) - leden 2020

Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 3: Referenční archetypy a seznamy termínů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
508610

ČSN EN ISO 13606-4 (981015) - leden 2020

Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 4: Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
508611

ČSN EN ISO 13606-5 (981015) - leden 2020 nové vydání

Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 5: Specifikace rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH