ČSN (normy i změny) z ledna 2020

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 10007 (010334) - leden 2020 aktuální vydání

Management kvality - Směrnice pro management konfigurace

230 Kč

ČSN EN 15341 (010664) - leden 2020 aktuální vydání

Údržba - Klíčové indikátory výkonnosti údržby

440 Kč

ČSN EN ISO 14005 (010905) - leden 2020

Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro flexibilní přístup k fázové implementaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO/CIE 11664-1 (011720) - leden 2020

Kolorimetrie - Část 1: Normální kolorimetrický pozorovatel CIE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/CIE 11664-3 (011720) - leden 2020

Kolorimetrie - Část 3: CIE trichromatické složky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO/CIE 11664-4 (011720) - leden 2020

Kolorimetrie - Část 4: Kolorimetrický prostor CIE 1976 L*a*b*

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 81346-2/změna Z1 (013710) - leden 2020

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd

Změna bude zrušena k 23. červenci 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 81346-2 ed. 2 (013710) - leden 2020

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 98-4 (014109) - leden 2020

Nejistota měření - Část 4: Úloha nejistoty měření při posuzování shody

590 Kč

ČSN EN ISO 16809 (015021) - leden 2020

Nedestruktivní zkoušení - Měření tloušťky ultrazvukem

440 Kč

ČSN EN ISO 15549 (015051) - leden 2020 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Obecné zásady

230 Kč

TNI ISO/TR 24097-3 (018205) - leden 2020

Inteligentní dopravní systémy - Použití webových služeb pro dodání služby ITS (komunikace stroj-stroj) - Část 3: Kvalita služby

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 21219-2 (018259) - leden 2020

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 2: Pravidla modelování pomocí UML (TPEG2-UMR)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 21219-4 (018259) - leden 2020

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 4: Pravidla pro konverzi UML do XML

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 21219-5 (018259) - leden 2020

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 5: Rámec pro služby TPEG (TPEG2-SFW)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 26683-3 (018317) - leden 2020

Inteligentní dopravní systémy - Identifikace obsahu nákladních dopravních prostředků a komunikační architektura (FLC-CIC) - Část 3: Informace z monitorování podmínek zásilky během přepravy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO 17573-1 (018383) - leden 2020

Elektronický výběr poplatků - Architektura systémů zpoplatňujících vozidla - Část 1: Referenční model

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 17438-4 (018474) - leden 2020

Inteligentní dopravní systémy - Navigace uvnitř budov a dopravních staveb pro osobní a vozidlovou stanici ITS - Část 4: Požadavky a specifikace rozhraní mezi osobní/vozidlovou a centrální stanicí ITS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19091 (018491) - leden 2020 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Užití komunikace V2l a l2V pro aplikace související se světelně řízenými křižovatkami

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 870 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 7053 (021234) - leden 2020 aktuální vydání

Spojovací součásti - Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou s nákružkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15480 (021250) - leden 2020 aktuální vydání

Spojovací součásti - Samovrtné šrouby se závitem do plechu se šestihrannou hlavou a přírubou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 2063-1 (038734) - leden 2020 aktuální vydání

Žárové stříkání - Zinek, hliník a jejich slitiny - Část 1: Navrhování a požadavky na kvalitu systémů ochrany proti korozi

350 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 15620 (050325) - leden 2020 aktuální vydání

Svařování - Třecí svařování kovových materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14731 (050330) - leden 2020 aktuální vydání

Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 3690 (051105) - leden 2020 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu

340 Kč

ČSN EN ISO 4136/Oprava 1 (051121) - leden 2020

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Příčná zkouška tahem

20 Kč

07 Kotle

ČSN EN 12807 (078430) - leden 2020 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné natvrdo pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

08 Turbíny

ČSN EN 60193/změna Z1 (085009) - leden 2020

Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Přejímací zkoušky na modelu

Změna bude zrušena k 30. květnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60193 ed. 2 (085009) - leden 2020

Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Přejímací zkoušky na modelu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 150 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 14644-16 (125301) - leden 2020

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 16: Energetická účinnost čistých prostor a zařízení pracujících s čistým vzduchem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN ISO 4126-1/změna A2 (134310) - leden 2020

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily

125 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN 17066-1 (140649) - leden 2020

Izolované dopravní prostředky pro zboží citlivé na teplotu - Požadavky a zkoušení - Část 1: Kontejner

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16838 (142803) - leden 2020 aktuální vydání

Chladicí pultové vitríny pro porcování zmrzliny - Klasifikace, požadavky, výkon a zkoušení spotřeby energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN IEC 61131-10 (187050) - leden 2020

Programovatelné řídicí jednotky - Část 10: Výměnný formát otevřený XML pro PLC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 520 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 14880-1 (193003) - leden 2020 aktuální vydání

Optika a fotonika - Pole mikročoček - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 230-10 (200300) - leden 2020 aktuální vydání

Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 10: Určení měřicích vlastností snímacích systémů číslicově řízených obráběcích strojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 13041-2 (200308) - leden 2020

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 2: Zkoušky geometrické přesnosti strojů se svislým pracovním vřetenem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 13041-5 (200308) - leden 2020

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 5: Přesnost rychlostí a interpolace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 2772 (200318) - leden 2020

Přejímací podmínky svislých stojanových vrtaček - Zkoušky přesnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 3070-1 (200322) - leden 2020

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem - Část 1: Stroje s pevným stojanem a pohyblivým stolem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 3070-2 (200322) - leden 2020

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem - Část 2: Stroje s pohyblivým stojanem podél osy X (podlahový typ)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 3070-3 (200322) - leden 2020

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem - Část 3: Stroje s pohyblivým stojanem a pohyblivým stolem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 8636-2 (200329) - leden 2020

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek rovinných frézek - Zkoušky přesnosti - Část 2: Stroje s posuvným portálem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 1985 (200347) - leden 2020 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro rovinné brusky se svislou osou brousicího vřetena a vratným pohybem stolu - Zkoušky přesnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 10791-1 (200360) - leden 2020 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s vodorovnou osou vřetena (vodorovná osa Z)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO 10791-10 (200360) - leden 2020

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 10: Vyhodnocení tepelných deformací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 10791-6 (200360) - leden 2020 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 6: Přesnost frekvence otáčení a interpolací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 10791-7 (200360) - leden 2020 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 7: Přesnost dokončovaného zkušebního kusu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 1434-2 +A1 (258511) - leden 2020 aktuální vydání

Měřidla přenosu tepelné energie - Část 2: Konstrukční požadavky

440 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 13071-1 (269383) - leden 2020 aktuální vydání

Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem - Část 1: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13071-2 (269383) - leden 2020 aktuální vydání

Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem - Část 2: Další požadavky pro systémy zcela nebo částečně zapuštěné do země

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 1709 (273010) - leden 2020 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky

230 Kč

ČSN EN 81-20/Oprava 2 (274003) - leden 2020

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

20 Kč

ČSN EN 81-70 ed. 2/Oprava 1 (274003) - leden 2020

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

20 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 17095 (280332) - leden 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Údržba drážních vozidel - Záznamy o údržbě

190 Kč

ČSN EN 16922 +A1 (281515) - leden 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Pozemní služby - Vybavení k vyprazdňování tekutého odpadu z vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 15329 (284047) - leden 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové botky a zajišťovací klíny brzdových špalíků

340 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN ISO 20900 (300651) - leden 2020

Inteligentní dopravní systémy - Částečně automatizované parkovací systémy (PAPS) - Funkční požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 16602-70-60 (310510) - leden 2020

Zabezpečování kosmických produktů - Kvalifikace a obstarávání zakázek na desky plošných spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 365 Kč

ČSN EN 16604-10 (310550) - leden 2020 aktuální vydání

Udržitelný vesmír - Požadavky na snížení kosmického odpadu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2812 (311712) - leden 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Odizolování elektrických kabelů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 6059-305 (311712) - leden 2020

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 305: Absorpce tekutin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 6059-407 (311712) - leden 2020

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 407: Přilnavost značek a trvanlivost potisku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4708-001 (311827) - leden 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4706 (311847) - leden 2020

Letectví a kosmonautika - Klasifikace barvy a jasu LED

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3299 (313532) - leden 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Hřídelové matice a závitové kroužky, samojistné, s pravým nebo levým MJ závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), postříbřené - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16495 (319806) - leden 2020 aktuální vydání

Uspořádání letového provozu - Zabezpečení informací u organizací poskytujících podporu civilnímu letovému provozu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-8-2/změna Z1 (332000) - leden 2020

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-2: Elektrické instalace samospotřebitelů

125 Kč

ČSN EN 50491-5-1/změna Z1 (332151) - leden 2020

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání pro EMC

Změna bude zrušena k 1. listopadu 2026.

32 Kč

ČSN EN 50491-5-2/změna Z1 (332151) - leden 2020

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-2: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v prostředí obytném, obchodním a v prostředí lehkého průmyslu

Změna bude zrušena k 1. listopadu 2026.

32 Kč

ČSN EN 50491-5-3/změna Z1 (332151) - leden 2020

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-3: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v průmyslovém prostředí

Změna bude zrušena k 1. listopadu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 63044-5-1 (332151) - leden 2020

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání EMC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 63044-5-2 (332151) - leden 2020

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-2: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v prostředí obytném, obchodním a lehkého průmyslu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 63044-5-3 (332151) - leden 2020

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizované a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-3: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v průmyslovém prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 55015 ed. 4/změna Z1 (334215) - leden 2020

Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

Změna bude zrušena k 30. srpnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 55015 ed. 5 (334215) - leden 2020

Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 10.20t

655 Kč

ČSN EN 50518 (334599) - leden 2020

Dohledová a poplachová přijímací centra

440 Kč

ČSN EN 50518-1 ed. 2/změna Z1 (334599) - leden 2020

Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 1: Umístění a konstrukční požadavky

Změna bude zrušena k 6. únoru 2022.

32 Kč

ČSN EN 50518-2 ed. 2/změna Z1 (334599) - leden 2020

Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 2: Technické požadavky

Změna bude zrušena k 6. únoru 2022.

32 Kč

ČSN EN 50518-3 ed. 2/změna Z1 (334599) - leden 2020

Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 3: Postupy a požadavky na provoz

Změna bude zrušena k 6. únoru 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 62282-6-400 (336000) - leden 2020

Technologie palivových článků - Část 6-400: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Zaměnitelnost napájecích systémů a s tím souvisejících dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60068-2-69 ed. 3/změna A1 (345791) - leden 2020

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-69: Zkoušky - Zkouška Te/Tc: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek a desek s plošnými spoji metodou smáčecích vah (měření síly)

190 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 61869-9 (351350) - leden 2020

Přístrojové transformátory - Část 9: Digitální rozhraní pro přístrojové transformátory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60044-8/změna Z2 (351358) - leden 2020

Přístrojové transformátory - Část 8: Elektronické transformátory proudu

Změna bude zrušena k 5. červenci 2022.

32 Kč

ČSN EN 60512-11-1/změna Z1 (354055) - leden 2020

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 11: Klimatické zkoušky - Oddíl 1: Zkouška 11a - Klimatická řada

Změna bude zrušena k 20. červnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60512-11-1 ed. 2 (354055) - leden 2020

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-1: Klimatické zkoušky - Zkouška 11a: Klimatická řada

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62271-107 ed. 2/změna Z1 (354215) - leden 2020

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

Změna bude zrušena k 2. červenci 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 62271-107 ed. 3 (354215) - leden 2020

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62808/změna A1 (356677) - leden 2020

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Návrh a způsobilost izolačních zařízení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN IEC 62465 (356681) - leden 2020

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Správa stárnutí elektrických kabelových systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62646 (356682) - leden 2020

Jaderné elektrárny - Dozorny - Postupy založené na počítačích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62391-1 ed. 2/Oprava 2 (358252) - leden 2020

Pevné kondenzátory s elektrickou dvouvrstvou pro použití v elektrických a elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN IEC 62129-3 (359208) - leden 2020

Kalibrace přístrojů pro měření vlnové délky/optického kmitočtu - Část 3: Měřiče optického kmitočtu vnitřně odkázané na hřebenové rozložení kmitočtů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60793-2-10 ed. 6/změna Z1 (359213) - leden 2020

Optická vlákna - Část 2-10: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1

Změna bude zrušena k 26. červnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60793-2-10 ed. 7 (359213) - leden 2020

Optická vlákna - Část 2-10: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 50411-3-4 (359249) - leden 2020

Systémy vláknového managementu a ochranná zapouzdření používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-4: Nástěnné krabice pro připojení spojů propojovacích šňůr, pro kategorii C a A

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 50411-4-1 (359249) - leden 2020

Systémy vláknového managementu a ochranná zapouzdření používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 4-1: Pasivní optická pouliční rozvodná skříň pro kategorii A

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61280-4-1 ed. 2/změna Z1 (359270) - leden 2020

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu

Změna bude zrušena k 26. červnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 61280-4-1 ed. 3 (359270) - leden 2020

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-1: Instalované kabelové trasy - Měření mnohovidového útlumu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

790 Kč

ČSN EN IEC 62148-19 (359274) - leden 2020

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 19: Pouzdro velikosti fotonického čipu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 62386-104 (360540) - leden 2020

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 104: Obecné požadavky - Bezdrátové a alternativní komponenty kabelového systému

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN IEC 63128 (360550) - leden 2020

Řízené rozhraní stmívatelného osvětlení - Analogové napěťově stmívatelné rozhraní pro elektronické ovládací zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 45556 (360826) - leden 2020

Obecná metoda pro posuzování podílu opětovně použitých součástí ve výrobcích spojených se spotřebou energie

230 Kč

ČSN EN 45558 (360828) - leden 2020

Obecná metoda pro deklaraci použitých kritických surovin ve výrobcích spojených se spotřebou energie

440 Kč

ČSN EN 45559 (360829) - leden 2020

Metody pro poskytování informací týkajících se aspektů materiálové efektivnosti výrobků spojených se spotřebou energie

350 Kč

ČSN EN 60601-2-46 ed. 2/změna Z1 (364801) - leden 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-46: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních stolů

Změna bude zrušena k 15. listopadu 2022.

32 Kč

ČSN EN 60601-2-63/změna A1 (364801) - leden 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-63: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologických extraorálních rentgenových zařízení

125 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-46 ed. 3 (364801) - leden 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-46: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních stolů

340 Kč

ČSN CLC/TR 50600-99-1 (367260) - leden 2020 aktuální vydání

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-1: Doporučené postupy pro energetický management

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN CLC/TR 50600-99-2 (367260) - leden 2020 aktuální vydání

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-2: Doporučené postupy pro udržitelnost životního prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62209-2/změna A1 (367902) - leden 2020

Vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z příručních a na tělo připevněných bezdrátových telekomunikačních zařízení - Modely člověka, přístrojové vybavení a postupy - Část 2: Postup při určování měrného absorbovaného výkonu (SAR) pro mobilní bezdrátová telekomunikační zařízení používaná v těsné blízkosti lidského těla (kmitočtový rozsah od 30 MHz do 6 GHz)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO/IEC 21823-1 (369022) - leden 2020

Internet věci (IoT) - Interoperabilita systémů IoT - Část 1: Struktura

230 Kč

ČSN EN 419231 (369893) - leden 2020

Profily ochrany pro důvěryhodné systémy podporující vyznačení času

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 61386-1 ed. 2/změna A1 (370000) - leden 2020

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 50194-2 ed. 2 (378370) - leden 2020 aktuální vydání

Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky

340 Kč

ČSN EN 50194-2/změna Z1 (378370) - leden 2020

Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky

Změna bude zrušena k 18. březnu 2022.

32 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 14972-16 (389260) - leden 2020

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 16: Zkušební postup pro průmyslové olejové varny se zařízením s otevřenými hubicemi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10027-1/Oprava 1 (420011) - leden 2020

Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek oceli

20 Kč

ČSN EN ISO 15630-1 (420365) - leden 2020 aktuální vydání

Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 1: Tyče, válcovaný drát a drát pro výztuž do betonu

350 Kč

ČSN EN ISO 15630-2 (420365) - leden 2020 aktuální vydání

Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 2: Svařované sítě a příhradové nosníky

350 Kč

ČSN EN ISO 945-1 (420464) - leden 2020 aktuální vydání

Mikrostruktura litin - Část 1: Klasifikace grafitu vizuální analýzou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 10136 (420516) - leden 2020 aktuální vydání

Ocel a litina - Stanovení obsahu niklu - Metoda plamenové atomové absorpční spektometrie (FAAS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 10177 (420535) - leden 2020 aktuální vydání

Oceli - Stanovení obsahu vápníku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 10181 (420536) - leden 2020 aktuální vydání

Oceli - Stanovení obsahu olova - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14726 (420674) - leden 2020 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Stanovení chemického složení hliníku a slitin hliníku optickou emisní spektrometrií s jiskrovým buzením

340 Kč

ČSN EN ISO 683-2 (420931) - leden 2020 aktuální vydání

Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 2: Legované oceli k zušlechťování

440 Kč

ČSN EN 573-3 (421401) - leden 2020 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 3: Chemické složení a druhy výrobků

350 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 19900 (450027) - leden 2020 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Obecné požadavky na příbřežní konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 10517 (470614) - leden 2020 aktuální vydání

Motorové ruční nůžky na živé ploty - Bezpečnost

350 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 13227 (492133) - leden 2020 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Lamparkety z rostlého dřeva

350 Kč

ČSN EN 13489 (492136) - leden 2020 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Vícevrstvé parketové dílce

340 Kč

ČSN EN 622-4 (492612) - leden 2020 aktuální vydání

Vláknité desky - Požadavky - Část 4: Požadavky na izolační desky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 12625-11 (500371) - leden 2020 aktuální vydání

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 11: Stanovení pevnosti protržení za mokra průtlakem kuličkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 17410 (560119) - leden 2020 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu psychrotrofních mikroorganismů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 10272-2 (560126) - leden 2020 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 2: Technika počítání kolonií

340 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 663 (588780) - leden 2020 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu nerozpustných nečistot

190 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN 856/Oprava 1 (635431) - leden 2020

Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Hadice pro hydrauliku s výztuží drátovým ovinem a pryžovým obalem - Specifikace

20 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 17422 (640005) - leden 2020

Plasty - Environmentální aspekty - Obecné směrnice pro jejich začleňování do norem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13468-1 (640283) - leden 2020 aktuální vydání

Plasty - Stanovení celkové propustnosti světla transparentními materiály - Část 1: Jednopaprskový přístroj

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1401-1 (643172) - leden 2020 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

440 Kč

ČSN ISO 10508/změna Amd. 1 (646477) - leden 2020

Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Návod pro klasifikaci a navrhování

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 17224 (668570) - leden 2020

Stanovení pevnosti ve smyku při tlakovém namáhání lepidel na dřevo při zvýšených teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11343 (668579) - leden 2020 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení dynamické odolnosti vysokopevnostních lepených spojů vůči štípání rázem - Metoda štípání rázem pomocí klínu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22631 (668625) - leden 2020

Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Zkouška v odlupování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22632 (668626) - leden 2020

Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Smyková zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 18473-3 (671420) - leden 2020

Funkční pigmenty a plniva pro speciální aplikace - Část 3: Pyrogenní oxid křemičitý pro silikonové pryže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2431 (673013) - leden 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení výtokové doby výtokovými pohárky

230 Kč

ČSN EN ISO 9514 (673033) - leden 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení doby zpracovatelnosti vícesložkových nátěrových hmot - Příprava a kondicionování vzorků a směrnice pro zkoušení

190 Kč

ČSN EN ISO 1518-1 (673086) - leden 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vrypu - Část 1: Zkouška při konstantním zatížení

190 Kč

ČSN EN ISO 1518-2 (673086) - leden 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vrypu - Část 2: Zkouška při proměnném zatížení

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 12012-4 (691602) - leden 2020 aktuální vydání

Stroje na zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory

340 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 1096-4 (701030) - leden 2020 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 4: Výrobková norma

350 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 490 +A1 (723240) - leden 2020 aktuální vydání

Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Specifikace výrobku

350 Kč

ČSN EN ISO 10545-4 (725110) - leden 2020 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomového zatížení

230 Kč

ČSN EN 13967 +A1 (727612) - leden 2020 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro izolace proti zemní vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie pro izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky

350 Kč

ČSN EN 1849-2 (727641) - leden 2020 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0032 (730032) - leden 2020 aktuální vydání

Navrhování stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů

440 Kč

ČSN EN ISO 16283-2 (730511) - leden 2020 aktuální vydání

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 2: Kročejová neprůzvučnost

440 Kč

ČSN EN 15254-4 (730855) - leden 2020 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 4: Zasklené konstrukce

340 Kč

ČSN EN 1443 (734200) - leden 2020 aktuální vydání

Komíny - Obecné požadavky

440 Kč

ČSN EN 13384-1 +A1 (734206) - leden 2020 aktuální vydání

Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 13384-2 +A1 (734206) - leden 2020 aktuální vydání

Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16475-3 +A1 (734245) - leden 2020 aktuální vydání

Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vedlejší vzduchová zařízení - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 17271 (746701) - leden 2020

Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení pevnosti v odlupování profilů laminovaných fóliemi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 7612 (757612) - leden 2020 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení celkové objemové aktivity beta

190 Kč

76 Služby

ČSN EN 17226 (763108) - leden 2020

Služby kosmetického salonu - Požadavky a doporučení pro poskytování služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 23910 (793823) - leden 2020 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Měření pevnosti proti vytržení stehu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18218-2 (793891) - leden 2020 aktuální vydání

Usně - Stanovení ethoxylovaných alkylfenolů - Část 2: Nepřímá metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 1833-12 (800216) - leden 2020 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 12: Směsi akrylu, určitých modakrylových vláken, určitých chlorovláken, určitých elastanových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím dimethylformamidu)

190 Kč

ČSN EN ISO 1833-16 (800216) - leden 2020 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 16: Směsi polypropylenových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím xylenu)

190 Kč

ČSN EN 17131 (800294) - leden 2020

Textilie a textilní výrobky - Stanovení dimethylformamidu (DMF), metoda s použitím plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 17132 (800296) - leden 2020

Textilie a textilní výrobky - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17134 (800297) - leden 2020

Textilie a textilní výrobky - Stanovení určitých konzervačních látek, metoda kapalinové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 17130 (800298) - leden 2020

Textilie a textilní výrobky - Stanovení dimethylfumarátu (DMFu), metoda s použitím plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

TNI CEN/TR 17222 (800310) - leden 2020

Textilní výrobky a nanotechnologie - Návod pro zkoušky na simulaci uvolňování nanočástic - Expozice pokožky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 11058 (806141) - leden 2020 aktuální vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování charakteristik propustnosti pro vodu kolmo k rovině, bez zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14150 (806190) - leden 2020 aktuální vydání

Geosyntetické izolace - Zjišťování propustnosti kapalin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

81 Strojní zařízení textilního průmyslu

ČSN EN 17116-3 (819006) - leden 2020

Specifikace strojního zařízení průmyslových prádelen - Definice a zkoušení kapacity a charakteristik spotřeby - Část 3: Kontinuální prací linka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 17116-4 (819006) - leden 2020

Specifikace strojního zařízení průmyslových prádelen - Definice a zkoušení kapacity a charakteristik spotřeby - Část 4: Prací stroje s odstředěním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 22568-1 (832570) - leden 2020

Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 1: Kovové tužinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22568-2 (832570) - leden 2020

Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 2: Nekovové tužinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22568-3 (832570) - leden 2020

Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 3: Kovové vložky odolné proti propíchnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22568-4 (832570) - leden 2020

Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 4: Nekovové vložky odolné proti propíchnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 943-2 (832726) - leden 2020 aktuální vydání

Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranné jednotky (ET)

230 Kč

ČSN EN 343 (832761) - leden 2020 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

340 Kč

ČSN EN 1621-3 (832881) - leden 2020 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickému nárazu - Část 3: Chrániče hrudníku pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN ISO 20607 (833304) - leden 2020

Bezpečnost strojních zařízení - Návod k používání - Obecné principy pro návrh

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22065 (833633) - leden 2020

Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 17255-1 (834778) - leden 2020

Stacionární zdroje emisí - Systémy pro sběr a zpracování dat - Část 1: Požadavky na zpracování a vyjadřování výsledků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 20342-1 (841040) - leden 2020

Pomůcky pro integritu tkáně při ležení - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 15002/změna A1 (852765) - leden 2020

Přístroje k měření průtoku pro připojení k terminálním jednotkám potrubních rozvodů medicinálních plynů

125 Kč

ČSN EN ISO 16054 (852904) - leden 2020 aktuální vydání

Chirurgické implantáty - Minimální soubory dat pro chirurgické implantáty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4049 (856348) - leden 2020 aktuální vydání

Stomatologie - Rekonstrukční polymerní materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 27020 (856369) - leden 2020 aktuální vydání

Stomatologie - Zámky a kanyly pro použití v ortodoncii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 302 890-1 V1.2.1 (875183) - leden 2020

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Funkce vrstvy zařízení - Část 1: Specifikace oznámení služeb (SA)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 303 213-6-1 V3.1.1 (878801) - leden 2020

Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 6: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru na využívaná čidla radaru pozemního pohybu - Podčást 1: Čidla v pásmu X využívající impulzní signály a přenášející výkon do 100 kW

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (879053) - leden 2020

Rozhlasové přijímače - Část 1: Obecné požadavky a měřicí metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 15939 (911043) - leden 2020 aktuální vydání

Nábytkové kování - Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění na stěnu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1143-1 (916011) - leden 2020 aktuální vydání

Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory

440 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 1069-1 +A1 (940910) - leden 2020 aktuální vydání

Vodní skluzavky - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

550 Kč

ČSN EN 14619 (942843) - leden 2020 aktuální vydání

Kolečková sportovní zařízení - Koloběžky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14974 (942844) - leden 2020 aktuální vydání

Skateparky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

340 Kč

TNI CEN/TR 17207 (943464) - leden 2020

Dětská hřiště a rekreační sportovní zařízení - Rámec pro odbornou způsobilost inspektorů dětských hřišť

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 13606-1 (981015) - leden 2020 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 1: Referenční model

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 13606-2 (981015) - leden 2020

Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 2: Specifikace výměny archetypů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 13606-3 (981015) - leden 2020

Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 3: Referenční archetypy a seznamy termínů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 13606-4 (981015) - leden 2020

Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 4: Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13606-5 (981015) - leden 2020 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 5: Specifikace rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč