ČSN EN 14726 (420674) Aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Stanovení chemického složení hliníku a slitin hliníku optickou emisní spektrometrií s jiskrovým buzením

ČSN EN 14726 Hliník a slitiny hliníku - Stanovení chemického složení hliníku a slitin hliníku optickou emisní spektrometrií s jiskrovým buzením
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument popisuje kritéria a postup pro analýzu hliníku a slitin hliníku optickou emisní spektrometrií s jiskrovým buzením (S-OES). Rozsah tohoto dokumentu zahrnuje následující:
- přípravu vzorku;
- provozní pokyny pro optický emisní spektrometr (včetně údržby);
- návaznost analytických výsledků na mezinárodní systém jednotek: hmotnost (kg);
- posouzení nejistoty spojené s každým analytickým výsledkem.
Tento dokument odkazuje na souběžné emisní spektrometry s jiskrovým buzením pro analýzu pevných vzorků.
Platí pro stanovení křemíku, železa, mědi, manganu, hořčíku, chromu, niklu, zinku, titanu, boru, gallia, vanadu, beryllia, bismutu, vápníku, kadmia, kobaltu, lithia, sodíku, fosforu, olova, antimonu, cínu, stroncia a zirkonia v hliníku a slitinách hliníku.
Prvky jiné než výše uvedené smějí být analyzovány za podmínky, že:
a) jsou k dispozici vhodné referenční materiály a
b) přístroj je vhodně kalibrován a vybaven.
V případě stanovení rtuti se pro účely shody doporučuje alternativní metoda s mezním stanoveným obsahem < 0,000 1 %, protože její detekce je oslabena intenzivní interferencí železa při 253,65 nm.
Výsledek zkoušky získaný z optického emisního spektrometru s jiskrovým buzením se obecně týká množství menšího než jeden miligram na vyjiskřený bod. Výsledek může být použit pro označení laboratorního zkušebního vzorku, taveniny hliníku nebo slitiny hliníku nebo odlitého výrobku.

Označení ČSN EN 14726 (420674)
Katalogové číslo 509338
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 2020
Datum účinnosti 1. 2. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135093380
Tato norma nahradila ČSN EN 14726 (420674) z září 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)