ČSN EN IEC 60193 ed. 2 (085009)

Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Přejímací zkoušky na modelu

ČSN EN IEC 60193 ed. 2 Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Přejímací zkoušky na modelu
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 2 150 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma se používá při práci s laboratorními modely rovnotlakých nebo přetlakových turbín, akumulačních čerpadel nebo čerpadlových turbín jakéhokoliv typu.
Používá se pro modely prototypů s výkonem nebo příkonem větším než 5 MW nebo se vztažným průměrem větším než 3 m. Plné použití obsažených postupů, zde popsaných, není pro stroje s menším výkonem nebo příkonem a velikostí obecně oprávněné. Přesto může být této normy pro takové stroje použito po dohodě mezi odběratelem a dodavatelem.
Pro účely této normy se "turbínou" rozumí i čerpadlová turbína pracující jako turbína a "čerpadlem" i čerpadlová turbína pracující jako čerpadlo.
Norma se netýká otázek výlučně obchodního rázu, s výjimkou těch, které jsou nezbytně spojeny s provedením zkoušek.
Norma nepojednává ani o konstrukčních detailech strojů, ani o mechanických vlastnostech jejich součástí pokud nemají vliv na modelové charakteristiky nebo na vztah mezi charakteristikami modelu a prototypu. Norma obsahuje opatření pro provedení modelových přejímacích zkoušek vodních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín, jimiž lze určit, zda jsou splněny hlavní smluvní záruky na hydraulické charakteristiky (viz 4.2).
Obsahuje pravidla provedení zkoušek a předepisuje měření, která je třeba uskutečnit, je-li některá fáze zkoušek sporná.
Hlavním účelem normy je:
- definovat použité termíny a veličiny;
- specifikovat metody zkoušení a měření potřebných veličin k zjištění hydraulických charakteristik modelu;
- specifikovat metody výpočtů a srovnaní výsledků se zárukami;
- stanovit, zda jsou splněny smluvní záruky, které spadají do rozsahu této normy;
- definovat rozsah, obsah a členění závěrečné zprávy.
Záruky mohou být dány jedním z těchto způsobů:
- záruky na hydraulické charakteristiky prototypu vypočítané z výsledků modelových zkoušek s uvážením vlivu měřítka;
- záruky na modelové hydraulické charakteristiky.
Dále jsou nutné informace o doplňujících provozních charakteristikách (viz 4.4) pro konstrukci a provoz prototypu hydraulického stroje. Tyto doplňující informace, uvedené v kapitole 7, jsou typu doporučení nebo návodu pro uživatele (viz 7.1) na rozdíl od požadavků kapitol 4 až 6, které se týkají hlavních hydraulických charakteristik.
Zvláště je třeba doporučit provedení modelových přejímacích zkoušek, neumožní-li předpokládané podmínky přejímací zkoušky na díle (viz IEC 60041:1991) pro ověření záruk daných na prototyp.
Metoda přepočtu hydraulických charakteristik, která bere v úvahu drsnost povrchu modelu a prototypu, pro čerpadlové turbíny, Francisovy turbíny a axiální stroje je uvedena v normě IEC 62097. Tato metoda požaduje data drsnosti modelu a prototypu bere v úvahu posun nED, QED a PED pro stanovení přepočtu účinnosti mezi modelem a prototypem. U Francisových strojů se semi-spirálou a axiálních strojů, nebyla tato metoda plně ověřena kvůli nedostatku dat. Kromě toho se IEC 62097 nevztahuje na akumulační čerpadla, Peltonovy turbíny a Dériazovy turbíny. Proto pro tyto případy, kdy se na modelu a prototypu předpokládají hydraulicky ustálené podmínky proudění, je možno po dohodě použít vzorec a postup provedení podle přílohy D a přílohy I. Použití a omezení jak tohoto dokumentu, tak i dokumentu IEC 62097 je popsáno v příloze E.
Metoda přepočtu hydraulických charakteristik stroje musí být jasně stanovena smlouvou.
Normu lze také použít pro modelové zkoušky na jiné účely, například pro srovnávací zkoušky, výzkumné a vývojové práce.
Jestliže jsou provedeny modelové přejímací zkoušky, mohou se zkoušky na díle zúžit na indexové zkoušky (viz IEC 60041:1991).
V případě rozporu mezi touto normou a jinými normami má přednost tato norma.

Označení ČSN EN IEC 60193 ed. 2 (085009)
Katalogové číslo 509422
Cena 2 150 Kč2150
Datum schválení 1. 1. 2020
Datum účinnosti 1. 2. 2020
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 342 stran formátu A4
EAN kód 8596135094226
Tato norma nahradila ČSN EN 60193 (085009) z prosince 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)