ČSN EN ISO 19085-7 (496070) Nové vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky

ČSN EN ISO 19085-7 Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument uvádí bezpečnostní požadavky a opatření pro stacionární a přemístitelné
- srovnávací frézky, také nazývány srovnávačky,
- tloušťkovací frézky, také nazývány hoblovky nebo jednostranné hoblovky,
- kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky
s pevnou polohou nožového hřídele, se strojním posuvem v tloušťkovacím režimu, s nebo bez demontovatelného přídavného strojního posouvacího zařízení ve srovnávacím režimu a s ručním zakládáním a odebíráním obrobku, dále nazývány jako "stroje". Stroje jsou určeny k řezání masivního dřeva a materiálu s podobnými fyzikálními vlastnostmi jako dřevo.
POZNÁMKA 1 - Pro definice stacionární a přemístitelné stroje viz ISO 19085-1:2017, 3.4 a 3.5.
Zabývá se všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi uvedenými v kapitole 4, které se týkají strojů, které jsou provozovány, nastavovány a udržovány podle určení a za podmínek předpokládaných výrobcem včetně rozumně předvídatelného nesprávného použití. Také jsou vzaty v úvahu fáze dopravy, montáže, demontáže, poruchy a vyřazení.
POZNÁMKA 2 - Pro relevantní, ale nevýznamná nebezpečí, např. ostré hrany rámu stroje, viz ISO 12100.
Platí také pro srovnávací frézky a kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky vybavené volitelným dlabacím zařízením, jehož nebezpečí bylo řešeno.
Tento dokument neplatí:
a) pro stroje s více než jedním nožovým hřídelem;
b) pro stroje s dlabací jednotkou poháněnou samostatným motorem;
c) pro stroje, kde nožový hřídel je nastavitelný na tloušťku řezu v režimu tloušťkování;
d) pro stroje, kde je přeměny v režimu srovnávání na režim tloušťkování nebo naopak dosaženo montáží nebo demontáží částí/jednotek;
e) pro stroje, kde může být srovnávání a tloušťkování prováděno ve stejné části současně;
f) pro stroje určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu;
g) pro stroje vyrobené před datem vydání mezinárodní normy;
h) přemístitelné stroje s maximální šířkou srovnání <=330 mm.
POZNÁMKA 3 - Přenosné elektromechanické nářadí je zahrnuto v IEC 62841-1:2014 a IEC 61029-2-3:1993.

Označení ČSN EN ISO 19085-7 (496070)
Katalogové číslo 510456
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 8. 2020
Datum účinnosti 1. 9. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8596135104567
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 19085-7 (496070) z ledna 2020
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 19085-1 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

ČSN EN ISO 19085-10 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily)

ČSN EN ISO 19085-11 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 11: Kombinované stroje

ČSN EN ISO 19085-13 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 13: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

ČSN EN ISO 19085-2 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem

ČSN EN ISO 19085-3 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky

ČSN EN ISO 19085-4 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 4: Svislé kotoučové pily na řezání formátů

ČSN EN ISO 19085-5 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 5: Formátovací kotoučové pily

ČSN EN ISO 19085-6 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 6: Jednovřetenové svislé stolní frézky ("vrcholové")

ČSN EN ISO 19085-8 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 8: Pásové brusky pro broušení a kalibraci rovných obrobků

ČSN EN ISO 19085-9 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 9: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu)