ČSN EN 549 (029283) Nové vydání

Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva

ČSN EN 549 Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje požadavky a související zkušební metody pro pryžové materiály používané v plynárenských zařízeních a plynových spotřebičích v kontaktu s hořlavými plyny první, druhé a třetí třídy, klasifikovanými v EN 437:2018, dále jsou pokryty LPG, biomethan a bio LPG, stejné kvality. Uvádí také klasifikaci založenou na teplotním rozsahu použití a na tvrdosti. Tento dokument je použitelný pro materiály, z nichž jsou vyrobena homogenní těsnění a homogenní nebo vyztužené membrány.
Vzhledem k tomu, že se rozměry a tvar součástí liší od rozměrů a tvarů standardních zkušebních těles odebraných z materiálu tvaru tenké desky, který se používá pro zkoušení typu pryžových materiálů podle tohoto dokumentu, byly v požadavcích specifikovaných v příloze A pro součásti uvedeny tolerance, specifikované pro standardní zkušební tělesa.
Rozsah provozních teplot, pokrytých tímto dokumentem, je -40 °C až +150 °C.
Pro aplikace s potenciální kondenzací není tento dokument použitelný pro silikonové pryže, např. při jmenovitém tlaku nad 200 hPa (200 mbar) nebo při teplotách pod 0 °C s plyny třetí třídy hořlavosti.

Označení ČSN EN 549 (029283)
Katalogové číslo 510013
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2020
Datum účinnosti 1. 6. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135100132
Tato norma nahradila ČSN EN 549 (029283) z ledna 2020
Dostupnost skladem (tisk na počkání)