Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z prosince 2017

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
503325 ČSN EN ISO 25178-72 (014451) - prosinec 2017
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 72: XML formát souboru x3p
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503709 ČSN EN ISO 17034 (015245) - prosinec 2017 nové vydání
Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů
440 Kč vč. DPH
503710 ČSN ISO/IEC 17021-3 (015257) - prosinec 2017
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu - Část 3: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů managementu kvality
230 Kč vč. DPH
503748 ČSN EN ISO 12813/změna A1 (018389) - prosinec 2017
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Komunikace pro kontrolu shody autonomních systémů
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503749 ČSN EN ISO 13141/změna A1 (018391) - prosinec 2017
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Služba posílení lokalizace pro autonomní systémy
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503664 ČSN EN ISO 9227 (038132) - prosinec 2017 nové vydání
Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou
340 Kč vč. DPH
503326 ČSN EN ISO 15257 (038391) - prosinec 2017
Katodická ochrana - Stupně odborné způsobilosti a certifikace pracovníků katodické ochrany - Základ pro certifikační schéma
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503327 ČSN EN ISO 14555 (050324) - prosinec 2017 nové vydání
Svařování - Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
503332 ČSN EN 1439 (078441) - prosinec 2017 nové vydání
Zařízení a příslušenství na LPG - Postup kontroly znovuplnitelných lahví na přepravu LPG před plněním, v průběhu plnění a po naplnění
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503331 ČSN EN 13952 (078457) - prosinec 2017 nové vydání
Zařízení a příslušenství na LPG - Postupy plnění lahví na LPG
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503339 ČSN EN 16798-13 (127027) - prosinec 2017
Energetická náročnost budov - Část 13: Modul M4-8 - Výpočet chladicích systémů - Výroba
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
503338 ČSN EN 16798-15 (127027) - prosinec 2017
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) - Akumulace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503334 ČSN EN 16798-17 (127027) - prosinec 2017
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 17: Návod pro přejímky větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503333 ČSN EN 16798-5-1 (127027) - prosinec 2017
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 1: Distribuce a výroba
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
503337 ČSN EN 16798-7 (127027) - prosinec 2017
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
503335 ČSN EN 16798-9 (127027) - prosinec 2017
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) - Obecné požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503336 ČSN EN 13141-3 (127131) - prosinec 2017 nové vydání
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 3: Odsávací nástavce pro domovní účely bez ventilátoru
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503090 ČSN EN 13480-4/změna A4 (130020) - prosinec 2017
Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž
Změna byla zrušena k 1. březnu 2018
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
503172 ČSN EN 12209 (165124) - prosinec 2017 nové vydání
Stavební kování - Mechanicky ovládané zámky a zapadací plechy - Požadavky a zkušební metody
590 Kč vč. DPH
503744 ČSN EN 61587-6 (188003) - prosinec 2017
Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 6: Bezpečnostní hlediska pro vnitřní skříně
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
503344 ČSN EN ISO 4064-1 (257811) - prosinec 2017 nové vydání
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
503343 ČSN EN ISO 4064-2 (257811) - prosinec 2017 nové vydání
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
503342 ČSN EN ISO 4064-5 (257811) - prosinec 2017 nové vydání
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503345 ČSN EN 15163 (277999) - prosinec 2017 nové vydání
Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky na diamantové lanové pily
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
570 Kč vč. DPH
503694 ČSN EN 15566 (280119) - prosinec 2017 nové vydání
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Táhlové ústrojí a šroubovka
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.18t


590 Kč vč. DPH
503346 ČSN EN 14033-1 (281005) - prosinec 2017 nové vydání
Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 1: Technické požadavky na jízdu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
503349 ČSN EN 14033-2 (281005) - prosinec 2017 nové vydání
Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 2: Technické požadavky na přepravu a pracovní nasazení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
503347 ČSN EN 14033-3 (281005) - prosinec 2017 nové vydání
Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 3: Obecné bezpečnostní požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
503697 ČSN EN 16584-1 (287252) - prosinec 2017 nové vydání
Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Obecné požadavky - Část 1: Kontrast
550 Kč vč. DPH
503696 ČSN EN 16584-2 (287252) - prosinec 2017 nové vydání
Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Obecné požadavky - Část 2: Informace
590 Kč vč. DPH
503695 ČSN EN 16584-3 (287252) - prosinec 2017 nové vydání
Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Obecné požadavky - Část 3: Optické a třecí vlastnosti
340 Kč vč. DPH
503348 ČSN EN 16587 (287253) - prosinec 2017
Železniční aplikace - Konstrukce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Požadavky na bezbariérové trasy v rámci infrastruktury
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503359 ČSN EN 16603-50-15 (310540) - prosinec 2017
Kosmické inženýrství - CANbus rozšířený protokol
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
503353 ČSN EN 2714-013 (311727) - prosinec 2017 nové vydání
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 013: DR řada, stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503351 ČSN EN 3773-006 (311742) - prosinec 2017
Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 006: Plochý konektor 6,3 mm - Norma výrobku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503352 ČSN EN 4674-003 (311779) - prosinec 2017 nové vydání
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Samosmršťovací ochranné pouzdro se stíněním (EMI) - Část 003: Pouzdro volné - uvnitř tlakové oblasti - Ochrana EMI 5 kA - Teplotní rozsah -65 °C až 200 °C - Norma výrobku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503358 ČSN EN 2997-001 (311811) - prosinec 2017 nové vydání
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 001: Technická specifikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
503354 ČSN EN 4804 (313963) - prosinec 2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Otočná příruba se 4 upevňovacími otvory, ze slitiny niklu - Palcová řada
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
503355 ČSN EN 4805 (313964) - prosinec 2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Svařovaný spoj, přímý, ze žáruvzdorné oceli - Palcová řada
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
503356 ČSN EN 4806 (313965) - prosinec 2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Svařovaný spoj, přímý, ze slitiny niklu - Palcová řada
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
503350 ČSN EN 4807 (313966) - prosinec 2017
Letectví a kosmonautika - Přírubové spojky - Svařovaný spoj, koleno 90°, ze žáruvzdorné oceli - Palcová řada
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
503357 ČSN EN 4809 (313968) - prosinec 2017
Letectví a kosmonautika - Ploché těsnění s fluorokarbonovým těsněním na hliníkové desce se 3 upevňovacími otvory - Palcová řada
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
503729 ČSN EN 60664-3 ed. 2 (330420) - prosinec 2017 nové vydání
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 3: Použití ochranných vrstev, zalévání nebo zalisování pro ochranu proti znečištění
340 Kč vč. DPH
503730 ČSN EN 60664-3/změna Z1 (330420) - prosinec 2017
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 3: Použití ochranných vrstev, zalévání nebo zalisování pro ochranu proti znečištění
Změna bude zrušena k 16. červnu 2020
32 Kč vč. DPH
503662 ČSN EN 61000-4-11 ed. 2/změna A1 (333432) - prosinec 2017
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-11: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti
125 Kč vč. DPH
503361 ČSN EN 61000-4-39 (333432) - prosinec 2017
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-39: Zkušební a měřicí technika - Vyzařovaná pole v těsné blízkosti - Zkouška odolnosti
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
503716 ČSN EN 50152-3-1 ed. 2 (333580) - prosinec 2017 nové vydání
Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-1: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Přístroje
340 Kč vč. DPH
503717 ČSN EN 50152-3-1/změna Z1 (333580) - prosinec 2017
Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-1: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Návod na použití
Změna bude zrušena k 26. prosinci 2019
32 Kč vč. DPH
503661 ČSN IEC 50(161)/změna A6 (334201) - prosinec 2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita
125 Kč vč. DPH
503711 ČSN CLC/TS 50136-7 (334596) - prosinec 2017 nové vydání
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 7: Pokyny pro aplikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503505 ČSN CLC/TS 50136-9 (334596) - prosinec 2017 nové vydání
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 9: Požadavky na obecný protokol pro přenos poplachu s využitím internetového protokolu (IP)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
503698 ČSN EN 60500 (340880) - prosinec 2017
Hydroakustika - Hydrofony - Vlastnosti hydrofonů v kmitočtovém rozsahu od 1 Hz do 500 kHz
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
503746 ČSN EN 62127-2/změna A2 (340882) - prosinec 2017
Ultrazvuk - Hydrofony - Část 2: Kalibrace hydrofonů s použitím ultrazvukových polí až do 40 MHz
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
503459 ČSN EN 60068-2-18 ed. 2 (345791) - prosinec 2017 nové vydání
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-18: Zkoušky - Zkouška R a návod: Voda
440 Kč vč. DPH
503460 ČSN EN 60068-2-18/změna Z1 (345791) - prosinec 2017
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-18: Zkoušky - Zkoušky R a návod: Voda
Změna bude zrušena k 14. dubnu 2020
32 Kč vč. DPH
503113 ČSN EN 60154-4 (347911) - prosinec 2017
Příruby pro vlnovody - Část 4: Příslušné specifikace přírub kruhových vlnovodů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503932 ČSN IEC 154-4/změna Z1 (347911) - prosinec 2017
Příruby pro vlnovody - Část 4: Specifikace přírub kruhových vlnovodů
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 28. červenci 2020
32 Kč vč. DPH
503663 ČSN EN 62772 (348123) - prosinec 2017 nové vydání
Kompozitní duté staniční podpěrky pro stanice se střídavým napětím nad 1 000 V a stejnosměrným napětím nad 1 500 V - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria
340 Kč vč. DPH
503754 ČSN EN 61800-9-1 (351720) - prosinec 2017
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 9-1: Ekodesign pro systémy výkonových pohonů, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony - Obecné požadavky na vytváření norem pro energetickou účinnost pro zařízení s elektrickým pohonem používající rozšířený produktový přístup (EPA) a poloanalytický model (SAM)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
503756 ČSN EN 61800-9-2 (351720) - prosinec 2017
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 9-2: Ekodesign pro systémy výkonových pohonů, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony - Ukazatele energetické účinnosti pro systémy výkonových pohonů a spouštěče motorů
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
945 Kč vč. DPH
503755 ČSN EN 50598-1/změna Z1 (351730) - prosinec 2017
Ekodesign pro výkonové řídicí systémy, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony - Část 1: Obecné požadavky na vytváření norem pro energetickou účinnost pro zařízení se strojním pohonem používající rozšířený produktový přístup (EPA) a poloanalytický model (SAM)
Změna bude zrušena k 7. dubnu 2020
32 Kč vč. DPH
503757 ČSN EN 50598-2/změna Z1 (351730) - prosinec 2017
Ekodesign pro výkonové řídicí systémy, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony - Část 2: Ukazatele energetické účinnosti pro výkonové řídicí systémy a spouštěče motorů
Změna bude zrušena k 7. dubnu 2020
32 Kč vč. DPH
503117 ČSN EN 61169-11 (353811) - prosinec 2017
Vysokofrekvenční konektory - Část 11: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 9,5 mm se závitovým spojením - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ 4,1-9,5)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503707 ČSN EN 61008-1 ed. 3/změna A12 (354181) - prosinec 2017
Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla
65 Kč vč. DPH
503708 ČSN EN 61242/změna A13 (354530) - prosinec 2017
Elektrická příslušenství - Navijáky prodlužovacích přívodů pro domovní a podobné použití
65 Kč vč. DPH
503499 ČSN EN 60603-7-81/Oprava 1 (354620) - prosinec 2017
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-81: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 2 000 MHz
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
20 Kč vč. DPH
503934 ČSN EN 61076-3-104 ed. 2/změna Z1 (354621) - prosinec 2017
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-104: Předmětová specifikace pro 8pólové stíněné volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 1 000 MHz
Změna bude zrušena k 29. září 2020
32 Kč vč. DPH
503933 ČSN EN 61076-3-104 ed. 3 (354621) - prosinec 2017
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-104: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 2 000 MHz
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
770 Kč vč. DPH
503935 ČSN EN 61076-3-122 (354621) - prosinec 2017
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-122: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro I/O a gigabitové ethernetové aplikace v drsných prostředích
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
503368 ČSN EN 62056-7-3 (356131) - prosinec 2017
Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 7-3: Drátové a bezdrátové komunikační profily M-bus pro místní a sousední sítě
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
502365 ČSN EN 62052-31 (356134) - prosinec 2017 nové vydání
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Obecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 31: Bezpečnostní požadavky a zkoušky
990 Kč vč. DPH
503759 ČSN EN 62561-1 ed. 2 (357605) - prosinec 2017 nové vydání
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na spojovací součásti
340 Kč vč. DPH
503758 ČSN EN 62561-1/změna Z1 (357605) - prosinec 2017
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na spojovací součásti
Změna bude zrušena k 13. dubnu 2020
32 Kč vč. DPH
503743 ČSN EN 60384-15 (358291) - prosinec 2017
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 15: Dílčí specifikace - Neproměnné tantalové kondenzátory s netuhým nebo tuhým elektrolytem
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
503887 ČSN EN 60749-28 (358799) - prosinec 2017
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 28: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Model nabité součástky (CDM) - úroveň součástky
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
503885 ČSN EN 60749-5 ed. 2 (358799) - prosinec 2017 nové vydání
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 5: Zkouška životnosti konstantní teplotou a vlhkostí při elektrické polarizaci
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
503886 ČSN EN 60749-5/změna Z1 (358799) - prosinec 2017
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 5: Zkouška životnosti konstantní teplotou a vlhkostí při elektrické polarizaci
Změna bude zrušena k 15. květnu 2020
32 Kč vč. DPH
503718 ČSN EN 61189-5-503 (359039) - prosinec 2017
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-503: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Zkoušení desek s plošnými spoji, vodivá anodická vlákna (CAF)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
503916 ČSN EN 61191-2 ed. 2/změna Z1 (359041) - prosinec 2017
Osazené desky s plošnými spoji - Část 2: Dílčí specifikace - Požadavky na sestavy pájené povrchovou montáží
Změna bude zrušena k 13. říjnu 2020
32 Kč vč. DPH
503915 ČSN EN 61191-2 ed. 3 (359041) - prosinec 2017
Osazené desky s plošnými spoji - Část 2: Dílčí specifikace - Požadavky na sestavy pájené povrchovou montáží
350 Kč vč. DPH
503888 ČSN EN 60794-1-3 (359223) - prosinec 2017
Optické vláknové kabely - Část 1-3: Kmenová specifikace - Prvky optických kabelů
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
503889 ČSN EN 62150-5 (359277) - prosinec 2017
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 5: Doba ladění kanálu vlnové délky laditelných vysílačů
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
503894 ČSN EN 60810 ed. 3/změna A1 (360181) - prosinec 2017
Světelné zdroje pro silniční vozidla - Požadavky na provedení
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Změna bude zrušena k 9. únoru 2021
230 Kč vč. DPH
503569 ČSN CEN/TR 13201-1 (360455) - prosinec 2017 nové vydání
Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení
340 Kč vč. DPH
503701 ČSN EN 62612/změna A1 (360701) - prosinec 2017
LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napájecí napětí > 50 V - Požadavky na provedení
125 Kč vč. DPH
503906 ČSN EN 60335-2-89 ed. 2/změna A2 (361045) - prosinec 2017
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo kompresorem pro komerční účely
125 Kč vč. DPH
503905 ČSN EN 62841-3-13 (361510) - prosinec 2017
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-13: Zvláštní požadavky na přenosné vrtačky
230 Kč vč. DPH
503893 ČSN EN 61951-1 ed. 3/změna Z1 (364385) - prosinec 2017
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium
Změna bude zrušena k 11. dubnu 2020
32 Kč vč. DPH
503892 ČSN EN 61951-1 ed. 4 (364385) - prosinec 2017
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené plynotěsné akumulátorové články a baterie pro přenosné aplikace - Část 1: Nikl-kadmium
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
503891 ČSN EN 61951-2 ed. 3/změna Z1 (364385) - prosinec 2017
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 2: Nikl-metalhydrid
Změna bude zrušena k 26. dubnu 2020
32 Kč vč. DPH
503890 ČSN EN 61951-2 ed. 4 (364385) - prosinec 2017
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené plynotěsné akumulátorové články a baterie pro přenosné aplikace - Část 2: Nikl-metalhydrid
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
503752 ČSN EN 61724-1 (364620) - prosinec 2017
Výkonnost fotovoltaického systému - Část 1: Sledování
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
503753 ČSN EN 61724/změna Z1 (364620) - prosinec 2017
Kontrola výkonnosti fotovoltaického systému - Směrnice pro měření, výměnu dat a analýzu
32 Kč vč. DPH
503741 ČSN EN 60601-1-8 ed. 2/změna A11 (364801) - prosinec 2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-8: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Všeobecné požadavky, zkoušky a pokyny pro alarmové systémy zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systémů
125 Kč vč. DPH
503740 ČSN EN ISO 80601-2-56 ed. 2 (364801) - prosinec 2017 nové vydání
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-56: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost lékařských teploměrů pro měření tělesné teploty
550 Kč vč. DPH
503898 ČSN EN ISO 80601-2-56/změna Z1 (364801) - prosinec 2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-56: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost lékařských teploměrů pro měření tělesné teploty
Změna bude zrušena k 31. červenci 2020
32 Kč vč. DPH
503498 ČSN EN 60728-101/Oprava 1 (367211) - prosinec 2017
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 101: Vlastnosti systému pro zpětnou cestu se všemi zatíženými digitálními kanály
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
20 Kč vč. DPH
503706 ČSN EN 62287-1 ed. 2/změna Z1 (367826) - prosinec 2017
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní zařízení třídy B automatického identifikačního systému (AIS) - Část 1: Techniky vícenásobného přístupu s časovým dělením a detekcí nosné (CSTDMA)
Změna bude zrušena k 10. květnu 2020
32 Kč vč. DPH
503705 ČSN EN 62287-1 ed. 3 (367826) - prosinec 2017
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní zařízení třídy B automatického identifikačního systému (AIS) - Část 1: Techniky vícenásobného přístupu s časovým dělením a detekcí nosné (CSTDMA)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
770 Kč vč. DPH
503921 ČSN EN 50090-3-4 (368051) - prosinec 2017
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-4: Bezpečná aplikační vrstva, bezpečná služba, bezpečná konfigurace a bezpečnostní prostředky
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
503895 ČSN EN 50332-3 (368307) - prosinec 2017
Elektroakustická zařízení - Náhlavní sluchátka a sluchátka tvořící součást osobních hudebních přehrávačů - Metodika měření maximální hladiny akustického tlaku - Část 3: Metoda měření pro řízení zvukové dávky
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
503211 ČSN EN 61094-3 ed. 2/Oprava 1 (368880) - prosinec 2017
Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 3: Primární metoda pro kalibraci laboratorních etalonových mikrofonů ve volném zvukovém poli technikou reciprocity
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
20 Kč vč. DPH
503760 ČSN EN 62321-7-2 (369080) - prosinec 2017
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 7-2: Šestimocný chrom - Stanovení šestimocného chromu (Cr(VI)) v polymerech a elektronice kolorimetrickou metodou
230 Kč vč. DPH
503761 ČSN EN 62321/změna Z4 (369080) - prosinec 2017
Elektrotechnické výrobky - Stanovení úrovně šesti látek s omezeným používáním (olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenyly, polybromované difenylethery)
Změna bude zrušena k 2. květnu 2020
32 Kč vč. DPH
503725 ČSN EN 50402 ed. 2 (378381) - prosinec 2017 nové vydání
Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých a toxických plynů nebo par nebo kyslíku - Požadavky na funkční bezpečnost systémů detekce plynů
590 Kč vč. DPH
503726 ČSN EN 50402/změna Z1 (378381) - prosinec 2017
Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých nebo toxických plynů nebo par nebo kyslíku - Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů detekce plynů
Změna bude zrušena k 4. únoru 2020
32 Kč vč. DPH
503714 ČSN EN ISO 6976 (385572) - prosinec 2017 nové vydání
Zemní plyn - Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla ze složení
550 Kč vč. DPH
503369 ČSN EN 16723-2 (385585) - prosinec 2017
Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a biometan pro vtláčení do plynovodů na zemní plyn - Část 2: Specifikace pohonných hmot
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503370 ČSN EN ISO 16664 (385625) - prosinec 2017 nové vydání
Analýza plynů - Uchovávání kalibračních plynů a směsí - Směrnice
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503570 ČSN EN 12101-3 ed. 2 (389700) - prosinec 2017 nové vydání
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla
590 Kč vč. DPH
503751 ČSN ISO 24213 (420411) - prosinec 2017 nové vydání
Kovové materiály - Plechy a pásy - Metoda hodnocení odpružení při zkružování ohybem
230 Kč vč. DPH
503641 ČSN EN ISO 16120-2 (421075) - prosinec 2017 nové vydání
Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 2: Specifické požadavky na drát k obecnému použití
230 Kč vč. DPH
503904 ČSN EN 16936 (467005) - prosinec 2017
Krmiva - Metody vzorkování a analýz - Screening antibiotik tylosinu, virginiamycinu, spiramycinu, zinc-bacitracinu a avoparcinu v nízkých koncentracích v krmných směsích pomocí mikrobiologické plotnové metody
230 Kč vč. DPH
503732 ČSN EN ISO 4254-12/změna A1 (470601) - prosinec 2017
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 12: Rotační diskové a bubnové žací stroje a cepové žací stroje
125 Kč vč. DPH
503690 ČSN ISO 7112 (476010) - prosinec 2017
Lesnické stroje - Přenosné křovinořezy a vyžínače travních porostů - Slovník
230 Kč vč. DPH
503381 ČSN EN 16995 (560070) - prosinec 2017
Potraviny - Rostlinné oleje a potraviny na bázi rostlinných olejů - Stanovení nasycených uhlovodíků minerálního oleje (MOSH) a aromatických uhlovodíků minerálního oleje (MOAH) pomocí souběžné HPLC-GC-FID analýzy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503380 ČSN P CEN/TS 17083 (560076) - prosinec 2017
Potraviny - Stanovení akrylamidu v potravinách a kávě plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503382 ČSN EN ISO 11290-1 (560093) - prosinec 2017 nové vydání
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes a Listeria spp. - Část 1: Metoda průkazu
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
550 Kč vč. DPH
503383 ČSN EN ISO 11290-2 (560093) - prosinec 2017 nové vydání
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes a Listeria spp. - Část 2: Metoda stanovení počtu
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
440 Kč vč. DPH
503377 ČSN EN 16858 (560131) - prosinec 2017
Potraviny - Stanovení melaminu a kyseliny kyanurové v potravinách metodou kapalinové chromatografie a tandemové hmotnostní spektrometrie (LC-MS/MS)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503375 ČSN EN 16923 (560136) - prosinec 2017
Potraviny - Stanovení T-2 a HT-2 toxinu v obilovinách a výrobcích z obilovin pro kojence a malé děti metodou LC-MS/MS po SPE přečištění
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503378 ČSN EN ISO 11132 (560696) - prosinec 2017
Senzorická analýza - Metodologie - Směrnice pro monitorování výkonu kvantitativního senzorického panelu
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
350 Kč vč. DPH
503379 ČSN EN ISO 11136 (560697) - prosinec 2017
Senzorická analýza - Metodologie - Obecný návod pro provádění hédonických spotřebitelských testů v kontrolovaném prostředí
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
503386 ČSN EN ISO 6806 (635421) - prosinec 2017 nové vydání
Pryžové hadice a hadice s koncovkami k olejovým hořákům - Specifikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503385 ČSN EN 16820 (635460) - prosinec 2017
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro použití ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu - Elastomerní hadice s vnitřní vrstvou nebo bez vnitřní vrstvy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503384 ČSN EN 16821 (635461) - prosinec 2017
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro použití ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu - Silikonové hadice
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503389 ČSN EN ISO 5659-2 (640150) - prosinec 2017 nové vydání
Plasty - Vývoj dýmu - Část 2: Stanovení optické hustoty v jednoduché komoře
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
503914 ČSN ISO 11359-1 (640745) - prosinec 2017
Plasty - Termomechanická analýza (TMA) - Část 1: Základní principy
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
190 Kč vč. DPH
503913 ČSN ISO 11359-2 (640745) - prosinec 2017
Plasty - Termomechanická analýza (TMA) - Část 2: Stanovení teplotního koeficientu délkové roztažnosti a teploty skelného přechodu
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
503927 ČSN P CEN/TS 1453-2 (643191) - prosinec 2017
Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod na prokazování shody
230 Kč vč. DPH
503387 ČSN EN ISO 20568-1 (643801) - prosinec 2017
Plasty - Fluoropolymerní disperze a materiály pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503388 ČSN EN ISO 20568-2 (643801) - prosinec 2017
Plasty - Fluoropolymerní disperze a materiály pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503390 ČSN P CEN/TS 17060 (654859) - prosinec 2017
Hnojiva - Stanovení molybdenu v koncentracích > 10 % gravimetricky s 8-hydroxychinolinem
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503393 ČSN EN ISO 18415 (681550) - prosinec 2017
Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz specifických a nespecifických mikroorganismů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503391 ČSN EN ISO 21148 (681555) - prosinec 2017
Kosmetika - Mikrobiologie - Obecné pokyny pro mikrobiologické vyšetřování
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
503392 ČSN EN ISO 21149 (681556) - prosinec 2017 nové vydání
Kosmetika - Mikrobiologie - Stanovení počtu a průkaz aerobních mezofilních bakterií
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503394 ČSN EN 16757 (723002) - prosinec 2017
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla produktové kategorie pro beton a betonové prvky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
503907 ČSN EN ISO 9972 (730577) - prosinec 2017 nové vydání
Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda
350 Kč vč. DPH
503590 ČSN EN 16382 (732903) - prosinec 2017 nové vydání
Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Stanovení odolnosti proti protažení hmoždinek s talířkem tepelněizolačním výrobkem
230 Kč vč. DPH
503589 ČSN EN 16383 (732904) - prosinec 2017 nové vydání
Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Stanovení tepelně vlhkostního chování vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů s omítkami (ETICS)
230 Kč vč. DPH
503704 ČSN EN 1991-2/změna Z5 (736203) - prosinec 2017
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou
32 Kč vč. DPH
503713 ČSN EN 1793-1 (737060) - prosinec 2017 nové vydání
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti v podmínkách difuzního zvukového pole
340 Kč vč. DPH
503659 TNI CEN/TR 16928 (756020) - prosinec 2017
Návod pro implementaci environmentálních aspektů do norem pro výrobky a pro systémy v oblasti inženýrství odpadních vod
230 Kč vč. DPH
503396 ČSN EN ISO 9697 (757616) - prosinec 2017
Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity beta v neslaných vodách - Metoda tlusté vrstvy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503719 ČSN EN ISO 11683/Oprava 3 (774001) - prosinec 2017
Balení - Hmatatelné výstrahy - Požadavky
20 Kč vč. DPH
503734 ČSN EN 13256 (806156) - prosinec 2017 nové vydání
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb
350 Kč vč. DPH
503735 ČSN EN 13256 +A1/změna Z2 (806156) - prosinec 2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb
Změna bude zrušena k 31. červenci 2018
32 Kč vč. DPH
503736 ČSN EN 13257 (806157) - prosinec 2017 nové vydání
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů
440 Kč vč. DPH
503737 ČSN EN 13257 +A1/změna Z2 (806157) - prosinec 2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů
Změna bude zrušena k 31. červenci 2018
32 Kč vč. DPH
503738 ČSN EN 13265 (806158) - prosinec 2017 nové vydání
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů
440 Kč vč. DPH
503739 ČSN EN 13265 +A1/změna Z2 (806158) - prosinec 2017
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů
Změna bude zrušena k 31. červenci 2018
32 Kč vč. DPH
503400 ČSN EN 1384 (832168) - prosinec 2017 nové vydání
Přilby pro jezdce na koních
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503399 ČSN EN ISO/IEC 25063 (833590) - prosinec 2017
Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwarových produktů (SQuaRE) - Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost: kontext popisu použití
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503397 ČSN EN 16913 (835625) - prosinec 2017
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení NO3-, SO4 2-, CI-,NH4+, Na+, K+, MG2+, Ca2+ v částicích frakce PM2,5 zachycených na filtrech
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
503596 ČSN EN 16935 (838402) - prosinec 2017
Produkty z biologického materiálu - Požadavky na komunikaci mezi obchodní společností a spotřebitelem a tvrzení
230 Kč vč. DPH
503404 ČSN EN ISO 80369-7 (852112) - prosinec 2017
Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 7: Konektory pro intravaskulární nebo podkožní použití
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
503721 ČSN EN 20594-1/změna Z1 (855210) - prosinec 2017
Kuželové spoje s 6% kuželem (Luer) pro injekční stříkačky, jehly a další zdravotnické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky
Změna bude zrušena k 31. květnu 2020
32 Kč vč. DPH
503720 ČSN EN 1707/změna Z1 (855211) - prosinec 2017
Kuželové spoje s 6% kuželem (Luer) pro injekční stříkačky, jehly a další zdravotnické přístroje - Zámkové kuželové spoje
Změna bude zrušena k 31. květnu 2020
32 Kč vč. DPH
503699 ČSN EN ISO 10993-4 (855220) - prosinec 2017 nové vydání
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 4: Výběr zkoušek na interakce s krví
570 Kč vč. DPH
503917 ČSN EN ISO 11137-3 (855253) - prosinec 2017 nové vydání
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 3: Návod k dozimetrickým aspektům vývoje, validace a průběžné kontroly
440 Kč vč. DPH
503403 ČSN EN ISO 1797 (856004) - prosinec 2017
Stomatologie - Stopky pro rotační a oscilační nástroje
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503401 ČSN EN ISO 7787-3 (856035) - prosinec 2017
Stomatologie - Laboratorní frézy - Část 3: Tvrdokovové frézy pro laboratorní frézky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503402 ČSN EN ISO 19715 (856045) - prosinec 2017
Stomatologie - Oboustranné nástroje na výplně
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503145 ČSN ETSI EN 303 402 V2.1.1 (870020) - prosinec 2017
Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pro použití v pásmech MF a HF - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článků 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Norma bude zrušena k 1. červnu 2018 (zobrazit náhrady)
550 Kč vč. DPH
503926 ČSN ETSI EN 303 348 V1.1.2 (870021) - prosinec 2017
Systémy indukčních smyček určené na pomoc sluchově postiženým v kmitočtovém rozsahu 10 Hz až 9 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
503930 ČSN ETSI EN 301 893 V2.1.1 (874604) - prosinec 2017
RLAN 5 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
945 Kč vč. DPH
503144 ČSN ETSI EN 302 288 V2.1.1 (875124) - prosinec 2017
Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Ultraširokopásmová radarová zařízení provozovaná v pásmu 24,25 GHz až 26,65 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
503924 ČSN ETSI EN 302 296 V2.1.1 (875125) - prosinec 2017
Vysílače digitální zemské televize - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
503143 ČSN ETSI EN 302 264 V2.1.1 (875151) - prosinec 2017
Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu provozovaná v pásmu 77 GHz až 81 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
503146 ČSN ETSI EN 303 405 V1.1.1 (875179) - prosinec 2017
Pozemní pohyblivá služba - Analogová a digitální zařízení PMR446 - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
503147 ČSN ETSI EN 301 428 V2.1.2 (876032) - prosinec 2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání/příjem nebo pouze pro příjem, provozované v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
503925 ČSN ETSI EN 303 413 V1.1.1 (876056) - prosinec 2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Přijímače globálních navigačních družicových systémů (GNSS) - Rádiová zařízení provozovaná v kmitočtových pásmech 1 164 MHz až 1 300 MHz a 1 559 MHz až 1 610 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
503150 ČSN ETSI EN 302 217-4 V2.1.1 (878595) - prosinec 2017
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 4: Antény
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
503406 ČSN EN 16810 (917844) - prosinec 2017
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla kategorizace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
503896 ČSN EN ISO 19496-1 (945000) - prosinec 2017
Smalty - Terminologie - Část 1: Termíny a definice
550 Kč vč. DPH
503923 ČSN EN ISO 19496-2 (945000) - prosinec 2017
Smalty - Terminologie - Část 2: Vizuální zobrazení a popisy
340 Kč vč. DPH