ČSN EN 15459-1 (060405) Aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách - Část 1: Výpočtové postupy, Modul M1-14

ČSN EN 15459-1 Energetická náročnost budov - Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách - Část 1: Výpočtové postupy, Modul M1-14
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 15459-1 je českým překladem evropské normy EN 15459-1:2017. Tato norma je částí souboru norem zaměřených na mezinárodní harmonizaci metodiky posuzování energetické náročnosti budov (ENB). Tato norma poskytuje metodu pro ekonomický výpočet otopných soustav a jiných soustav, kterých se dotýká potřeba a spotřeba energie budovy. Je možno ji použít na všechny typy nových nebo stávajících budov. V této normě jsou vysvětleny základní principy a terminologie. Výpočtovou metodu lze použít pro zvážení ekonomické realizovatelnosti možných úspor energie v budovách, pro porovnání různých řešení možných úspor energie v budovách, pro hodnocení ekonomické náročnosti celkového návrhu budovy nebo např. posouzení účinku možných energeticky úsporných opatření na stávající otopnou soustavu. Hlavními tématy této normy jsou definice a struktura druhů nákladů, které by měly být zohledněny při výpočtu ekonomické účinnosti úsporných opatření, vyjádření výsledku výpočtu hospodárnosti, jsou uvedeny údaje potřebné pro stanovení nákladů souvisejících s posuzovanými soustavami a jsou uvedeny výpočtové metody. Předmětem této části normy je také normalizovat požadované vstupy, požadované výstupy, rovnice pro výpočet a druhy energetických soustav/systémů podílejících se na energetické náročnosti budovy.

Označení ČSN EN 15459-1 (060405)
Katalogové číslo 504684
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 4. 2018
Datum účinnosti 1. 5. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8596135046843
Tato norma nahradila ČSN EN 15459-1 (060405) z prosince 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN P CEN/TR 15459-2 (060405)
Energetická náročnost budov - Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15459-1, Modul M1-14