ČSN EN 16584-1 (287252) Aktuální vydání

Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Obecné požadavky - Část 1: Kontrast

ČSN EN 16584-1 Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Obecné požadavky - Část 1: Kontrast
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma popisuje specifické požadavky na "Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace" týkající se jak infrastruktury, tak kolejových vozidel, a posuzování těchto požadavků. Pro tuto normu platí:
Definice a požadavky popisují specifická hlediska "Konstrukčních úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace" potřebných pro osoby se zdravotním postižením a osoby se sníženou schopností pohybu, jak je definováno v PRM TSI.
Tato norma definuje prvky, které jsou obecně platné pro bezbariérové cestování včetně osvětlení, kontrastu, hmatových informací, předávání vizuálních a akustických informací. Definice a požadavky této normy zahrnují aplikace pro infrastrukturu a kolejová vozidla.
Tato norma se týká pouze hledisek přístupnosti pro cestující osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, nestanovuje požadavky a definice týkající se ostatních osob
Tato norma předpokládá, že se infrastruktura nebo kolejová vozidla nacházejí v definovaném provozním stavu.
Pokud jsou uvedeny minimální nebo maximální rozměry, nejedná se zde o požadavky na jmenovité hodnoty.

Označení ČSN EN 16584-1 (287252)
Katalogové číslo 503697
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 12. 2017
Datum účinnosti 1. 1. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8596135036974
Tato norma nahradila ČSN EN 16584-1 (287252) z července 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 16584-2 (287252)
Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Obecné požadavky - Část 2: Informace

ČSN EN 16584-3 (287252)
Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Obecné požadavky - Část 3: Optické a třecí vlastnosti