ČSN EN 16798-5-1 (127027) Zrušená norma

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 1: Distribuce a výroba

ČSN EN 16798-5-1 Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 1: Distribuce a výroba
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This European Standard covers the energy performance calculation of mechanical ventilation and air conditioning systems, including humidification and dehumidification. It takes into account the generation (air handling unit) and distribution (duct system) parts. It includes a simplified calculation of adiabatic cooling systems. It does not cover the emission part (calculation of the required volume flow rates and/or supply air conditions), which is covered in EN 16798-7. It does not include the calculation of heating/cooling generation. This method is focussed on large customized ventilation and air conditioning systems, typically used in commercial buildings, although the application is not restricted on the basis of building or space use type.
A calculation method for ventilation systems with integrated heating/cooling generation, including domestic hot water generation, using a monthly or seasonal calculation interval or a bin method, is provided in a separate standard, EN 16798-5-2. This method does not include humidification and dehumidification or adiabatic cooling.
Table 1 shows the relative position of this standard within the set of EPB standards in the context of the modular structure as set out in EN ISO 52000 1.
NOTE 1 In CEN ISO/TR 52000 2 the same table can be found, with, for each module, the numbers of the relevant EPB standards and accompanying technical reports that are published or in preparation.
NOTE 2 The modules represent EPB standards, although one EPB standard might cover more than one module and one module might be covered by more than one EPB standard, for instance a simplified and a detailed method respectively. See also Clause 2 and Tables A.1 and B.1.

Označení ČSN EN 16798-5-1 (127027)
Katalogové číslo 503333
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 12. 2017
Datum účinnosti 1. 1. 2018
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 80 stran formátu A4
EAN kód 8596135033331
Norma byla zrušena k 1. 1. 2021
a nahrazena ČSN EN 16798-5-1 (127027)
Tato norma nahradila ČSN EN 15241 (127024) z července 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 16798-5-2 (127024)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-8) - Metoda 2: Distribuce a výroba

ČSN EN 16798-1 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky - Modul M1-6

ČSN EN 16798-13 (127027)
Energetická náročnost budov - Část 13: Modul M4-8 - Výpočet chladicích systémů - Výroba

ČSN EN 16798-15 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) - Akumulace

ČSN EN 16798-17 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 17: Směrnice pro kontrolu větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

ČSN EN 16798-7 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5)

ČSN EN 16798-9 (127027)
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) - Obecné požadavky