ČSN (normy i změny) ze září 2016

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 14046 (010946) - září 2016

Environmentální management - Vodní stopa - Zásady, požadavky a směrnice

550 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14071 (010971) - září 2016

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Procesy kritického přezkoumání a kompetence posuzovatele: Dodatečné požadavky a směrnice k ISO 14044:2006

230 Kč

ČSN ISO 16063-21/změna Amd. 1 (011417) - září 2016

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 21: Kalibrace vibracemi porovnáním s referenčním snímačem

65 Kč

TNI POKYN ISO 30 (015243) - září 2016

Referenční materiály - Vybrané termíny a definice

230 Kč

TNI POKYN ISO 33 (015244) - září 2016

Referenční materiály - Správná praxe při jejich používání

550 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 17668 (038570) - září 2016

Zinkové difuzní povlaky na ocelových výrobcích - Sherardování - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 8430-1 (052671) - září 2016

Odporové svařování - Držáky elektrod - Část 1: Kuželové upnutí 1:10

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8430-2 (052671) - září 2016

Odporové svařování - Držáky elektrod - Část 2: Upnutí Morseho kuželem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8430-3 (052671) - září 2016

Odporové svařování - Držáky elektrod - Část 3: Válcové upnutí s dorazem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 30-2-1/Oprava 1 (061410) - září 2016

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-1: Hospodárné využití energie - Obecně

20 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN ISO 14414/změna A1 (110001) - září 2016

Energetické hodnocení systému čerpadla

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 16891 (125008) - září 2016

Zkušební metody pro hodnocení degradace vlastností čistitelného filtračního média

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1503-4 (133022) - září 2016 aktuální vydání

Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 4: Slitiny mědi specifikované v evropských normách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 60534-2-3 ed. 2 (134510) - září 2016 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-3: Průtok - Zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60534-2-3/změna Z1 (134523) - září 2016

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-3: Průtok - Zkušební postupy

Změna byla zrušena k 20. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 62264-4 (182002) - září 2016

Integrovaný systém podnikového řízení - Část 4: Objekty a atributy pro integraci správy výrobních operací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 62601 (184025) - září 2016

Průmyslové sítě - Bezdrátová komunikační síť a komunikační profily - WIA-PA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 14973 (260368) - září 2016 aktuální vydání

Dopravní pásy pro použití v podzemních instalacích - Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost

340 Kč

ČSN EN 1755 (268815) - září 2016 aktuální vydání

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Dodatečné požadavky pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu

440 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4700-002 (311258) - září 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 002: Tyče a profily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 6123 (311565) - září 2016

Letectví a kosmonautika - Koncovka s vnitřním kuželem 24° a vnějším závitem, typ bez rozšíření - Závit se zvlášť jemnou roztečí - Palcová řada - Konstrukční norma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6049-009 (311711) - září 2016

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 009: Samosmršťovací ochranné pouzdro odolné proti ohni, pružné po instalaci, pracovní teplota od -55 °C do 260 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4165-002/Oprava 1 (311812) - září 2016

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

72 Kč

ČSN EN 4165-003 (311812) - září 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 003: Moduly série 2 a série 3 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4644-003 (311825) - září 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 003: Obdélníkové vložky - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4644-133 (311825) - září 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 133: Zásuvka do panelu, velikost 3, třídy C a D - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4644-141 (311825) - září 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 141: Zástrčka do panelu, velikost 4, třídy C a D - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4376 (312145) - září 2016

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NiCr19Nb5Mo3 (2.4668) tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče a profily, De ≤ 200 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4128 (313148) - září 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny niklu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1 250 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4138 (313225) - září 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s přesazenou křížovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4073 (313244) - září 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s vnitřní šestihrannou hvězdicí, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4072 (313258) - září 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou, s úhlem 100°, křížovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava AC 7.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

ČSN EN 4162 (313265) - září 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100° s přesazenou křížovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4163 (313266) - září 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100° s přesazenou křížovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4697 (319010) - září 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Všeobecné a instalační požadavky pro úchyty sedadel pro cestující

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 11592-1 (324011) - září 2016

Malá plavidla - Stanovení maximálního jmenovitého výkonu pohonu na základě manévrovací rychlosti - Část 1: Plavidla o délce trupu do 8 m

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(702)/změna A1 (330050) - září 2016

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení

65 Kč

ČSN 33 2000-5-557/změna Z1 (332000) - září 2016

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-557: Výběr a stavba elektrických zařízení - Pomocné obvody

32 Kč

ČSN EN ISO/IEC 80079-20-2 (332320) - září 2016

Výbušné atmosféry - Část 20-2: Materiálové vlastnosti - Zkušební metody pro hořlavé prachy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.18t

376 Kč

ČSN EN 61000-4-16 ed. 2 (333432) - září 2016 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-16: Zkušební a měřicí technika - Zkouška odolnosti proti nesymetrickým rušením šířeným vedením v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 150 kHz

340 Kč

ČSN EN 61000-4-16/změna Z1 (333432) - září 2016

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-16: Zkušební a měřicí technika - Zkouška odolnosti proti nesymetrickým rušením šířeným vedením v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 150 kHz

Změna byla zrušena k 13. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50561-3 (334293) - září 2016

Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého napětí - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření - Část 3: Zařízení pracující nad 30 MHz

230 Kč

ČSN EN 60870-5-101 ed. 2/změna A1 (334650) - září 2016

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-101: Přenosové protokoly - Společná norma pro základní úkoly dálkového ovládání

190 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50311/změna Z1 (341575) - září 2016

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektronické předřadníky pro DC napájení zářivkového osvětlení

Změna byla zrušena k 8. dubnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62718 (341575) - září 2016

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektronické předřadníky pro DC napájení zářivkového osvětlení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN 34 2614 ed. 3/změna Z1 (342614) - září 2016

Železniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů

190 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 62047-1 ed. 2 (358775) - září 2016 aktuální vydání

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 1: Termíny a definice

350 Kč

ČSN EN 62047-1/změna Z1 (358775) - září 2016

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 1: Termíny a definice

Změna byla zrušena k 10. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-2 ed. 3/změna Z1 (359213) - září 2016

Optická vlákna - Část 2: Specifikace výrobku - Obecně

Změna byla zrušena k 17. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-2 ed. 4 (359213) - září 2016

Optická vlákna - Část 2: Specifikace výrobku - Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 19. prosinci 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 60794-3-70 (359223) - září 2016

Optické vláknové kabely - Část 3-70: Vnější kabely - Rodová specifikace pro vnější optické vláknové kabely pro rychlou/vícenásobnou pokládku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62343-1 (359278) - září 2016

Dynamické moduly - Část 1: Normy funkčnosti - Obecné podmínky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 13. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 62572-3 ed. 2/změna Z1 (359279) - září 2016

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy spolehlivosti - Část 3: Laserové moduly pro použití v telekomunikacích

Změna byla zrušena k 24. březnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62572-3 ed. 3 (359279) - září 2016

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy spolehlivosti - Část 3: Laserové moduly pro použití v telekomunikacích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 62722-2-1 (360610) - září 2016

Vlastnosti svítidel - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro LED svítidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62868 (360701) - září 2016 aktuální vydání

Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost

230 Kč

ČSN EN 50342-6 (364310) - září 2016

Olověné startovací baterie - Část 6: Baterie pro mikrocyklické aplikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

475 Kč

ČSN EN 50583-1 (364654) - září 2016

Fotovoltaika v budovách - Část 1: Moduly BIPV

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50583-2 (364654) - září 2016

Fotovoltaika v budovách - Část 2: Systémy BIPV

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62777 (367220) - září 2016

Metoda hodnocení kvality zvukového pole systému směrových reproduktorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62760 (367221) - září 2016

Metoda reprodukce zvuku pro normalizovanou hladinu hlasitosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

ČSN CLC/TS 50625-3-2 (369082) - září 2016

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 3-2: Technická specifikace k odstraňování znečištění - Světelné zdroje

230 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 13463-1/změna Z1 (389641) - září 2016

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 1: Základní metody a požadavky

Změna byla zrušena k 31. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13463-5 ed. 2/změna Z1 (389641) - září 2016

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 5: Ochrana bezpečnou konstrukcí „c”

Změna byla zrušena k 31. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13463-6/změna Z1 (389641) - září 2016

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 6: Ochrana hlídáním iniciačních zdrojů "b"

Změna byla zrušena k 31. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13463-8/změna Z1 (389641) - září 2016

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 8: Ochrana kapalinovým závěrem "k"

Změna byla zrušena k 31. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 80079-36 (389641) - září 2016

Výbušné atmosféry - Část 36: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Základní metody a požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.19t, Oprava 2 4.20t

630 Kč

ČSN EN ISO 80079-37 (389641) - září 2016

Výbušné atmosféry - Část 37: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Neelektrické typy ochrany bezpečnou konstrukcí "c", hlídání iniciačních zdrojů "b", kapalinový závěr "k"

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.19t

570 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 4946 (420515) - září 2016

Ocel a litina - Stanovení mědi - Spektrofotometrické stanovení 2,2-bichinolynem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4938 (420516) - září 2016

Ocel a železo - Stanovení obsahu niklu - Gravimetrická nebo titrační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4499-3 (420871) - září 2016

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 3: Měření charakteristických prvků mikrostruktury u tvrdokovů na bázi Ti (C, N) a WC/kubický karbid

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 4499-4 (420871) - září 2016

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 4: Charakterizace pórovitosti, uhlíkových defektů a obsahu eta-fáze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 754-1 (421419) - září 2016 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 1: Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN EN 12392 (421460) - září 2016 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tvářené a lité výrobky - Zvláštní požadavky na výrobky určené na výrobu tlakových zařízení

550 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 12900 (441316) - září 2016 aktuální vydání

Černá uhlí - Stanovení abrazivity

230 Kč

ČSN ISO 5074 (441338) - září 2016 aktuální vydání

Černá uhlí - Stanovení indexu melitelnosti Hardgrove

125 Kč

ČSN ISO 1953 (441339) - září 2016 aktuální vydání

Černá uhlí - Třídicí zkouška proséváním

230 Kč

ČSN ISO 17247 (441381) - září 2016 aktuální vydání

Uhlí - Úplná analýza

190 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 19901-5 (450027) - září 2016 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 5: Kontrola rozložení hmotnosti v průběhu provozu a výstavby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 17348 (451406) - září 2016

Naftový a plynárenský průmysl - Volba materiálu pro pažnice, potrubí a vrtné zařízení v prostředí s vysokým obsahem CO2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17349 (451407) - září 2016

Naftový a plynárenský průmysl - Manipulace s toky, na příbřežních vrtných plošinách, s vysokým obsahem CO2 při vysokých tlacích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN ISO 3767-1/změna Amd. 1 (470050) - září 2016

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky ovládačů a sdělovačů - Část 1: Všeobecné značky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 3767-1/změna Amd. 2 (470050) - září 2016

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky ovládačů a sdělovačů - Část 1: Všeobecné značky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 3767-4/změna Amd. 2 (470050) - září 2016

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky ovladačů a sdělovačů - Část 4: Značky pro lesnické stroje

Změna byla zrušena k 1. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 3767-5/změna Amd. 1 (470050) - září 2016

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky ovládačů a sdělovačů - Část 5: Značky pro přenosné lesnické stroje

Změna byla zrušena k 1. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 5495/změna A1 (560032) - září 2016

Senzorická analýza - Metodologie - Párová porovnávací zkouška

125 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 12966-4 (588767) - září 2016 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení methylesterů mastných kyselin plynovou chromatografií - Část 4: Metoda kapilární plynové chromatografie

340 Kč

ČSN EN ISO 6885 (588777) - září 2016 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení anidisinového čísla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 29841/změna A1 (588828) - září 2016

Rostlinné tuky a oleje - Stanovení produktů rozkladu chlorofylu a, a' (feofytiny a, a' a pyrofeofytiny)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 4892-3 (640152) - září 2016 aktuální vydání

Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy

340 Kč

ČSN EN ISO 17855-2 (643010) - září 2016

Plasty - Polyethylenové (PE) materiály pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19069-1/Oprava 1 (643051) - září 2016

Plasty - Materiály z polypropylenu (PP) pro tváření a vytlačování - Část 1: Systém označování a základy pro specifikaci

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN ISO 19069-2 (643051) - září 2016

Plasty - Materiály z polypropylenu (PP) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 18488 (646481) - září 2016

Materiály z polyethylenu (PE) pro potrubní systémy - Stanovení modulu deformačního zpevnění ve vztahu k pomalému růstu trhliny - Zkušební metoda

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16318 +A1 (654832) - září 2016 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení chromu (VI) fotometricky (metoda A) a iontovou chromatografií se spektrofotometrickou detekcí (metoda B)

230 Kč

ČSN EN ISO 22854 (656190) - září 2016 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Stanovení skupin uhlovodíků a kyslíkatých látek v automobilových benzinech a automobilovém palivu ethanol E85 - Metoda multidimenzionální plynové chromatografie

340 Kč

TNI CEN/TR 16884 (656576) - září 2016

Motorová paliva - Motorová nafta - Zkoušení operability za nízkých teplot a porovnání s výkonností paliva

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 2811-1 (673012) - září 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 1: Pyknometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN ISO 8362-5 (703360) - září 2016

Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 5: Lyofilizované uzávěry pro injekční lahvičky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4796-1 (704320) - září 2016 aktuální vydání

Laboratorní sklo - Lahve - Část 1: Lahve se závitovým hrdlem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16496 (704324) - září 2016

Laboratorní sklo - Tepelněizolační nádoby s vakuovým pláštěm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 14528/změna Z2 (724870) - září 2016

Bidety - Funkční požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1998-1 NA ed. A (730036) - září 2016 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16737 (731720) - září 2016

Konstrukční dřevo - Vizuální pevnostní třídění tropického tvrdého dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 13914-1 (733710) - září 2016 aktuální vydání

Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: Vnější omítky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.18t

570 Kč

ČSN EN 13914-2 (733710) - září 2016 aktuální vydání

Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Vnitřní omítky

350 Kč

ČSN EN 16508 (738129) - září 2016 aktuální vydání

Dočasné stavební konstrukce - Konstrukce pro opláštění - Požadavky na provedení a obecný návrh

340 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 5050-3/Oprava 1 (755050) - září 2016

Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 3: Dezinfekce prováděná UV zářením

20 Kč

ČSN EN 878 (755801) - září 2016 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinitý

230 Kč

ČSN EN 882 (755803) - září 2016 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hlinitan sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 887 (755819) - září 2016 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinito-železitý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 2589 (793809) - září 2016 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tloušťky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2417 (793812) - září 2016 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení absorpce vody za statických podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17236 (793818) - září 2016 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení trvalého protažení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17229 (793819) - září 2016 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení absorpce vodních par

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3377-2 (793829) - září 2016 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení pevnosti v dalším trhání - Část 2: Oboustranné trhání (roztržení štěrbiny)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 16806-1 (800811) - září 2016

Textilie a textilní výrobky - Textilie obsahující materiály s fázovou změnou (PCM) - Část 1: Stanovení akumulace a uvolňování tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 9241-161 (833582) - září 2016

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 161: Směrnice pro vizuální prvky rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 9241-391 (833582) - září 2016

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 391: Požadavky, analýza a zkušební metody pro prokázání shody pro omezení negativních účinků fotosenzitivity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 45544-4 (833635) - září 2016 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 4: Pokyny pro volbu, instalaci, použití a údržbu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 80369-6 (852112) - září 2016

Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 6: Konektory pro neuraxiální použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 18397 (856025) - září 2016

Stomatologie - Poháněné škrabky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 3950 (856090) - září 2016 aktuální vydání

Stomatologie - Systém označování zubů a oblastí ústní dutiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18739 (856306) - září 2016

Stomatologie - Slovník pro procesy spojené s CAD/CAM systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22674 (856359) - září 2016 aktuální vydání

Stomatologie - Kovové materiály pro fixní a snímatelné náhrady a aparáty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 319 401 V2.1.1 (874006) - září 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Obecné požadavky politiky pro poskytovatele důvěryhodných služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 411-1 V1.1.1 (874007) - září 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 319 411-2 V2.1.1 (874007) - září 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 2: Požadavky na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající kvalifikované certifikáty EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 319 412-1 V1.1.1 (874008) - září 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 1: Přehled a společné datové struktury

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETSI EN 319 412-2 V2.1.1 (874008) - září 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 2: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané fyzickým osobám

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETSI EN 319 412-5 V2.1.1 (874008) - září 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 5: Prohlášení "QC Statements"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 319 421 V1.1.1 (874011) - září 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající časová razítka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 319 422 V1.1.1 (874012) - září 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Protokol pro vyznačení času a profily časového razítka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 296 V2.1.1 (875025) - září 2016

Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 300 390 V2.1.1 (875041) - září 2016

Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou určená pro přenos dat (a hovoru) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 301 688 V1.2.1 (875099) - září 2016

Technické vlastnosti a metody měření pevných a přenosných zařízení VHF pracujících na kmitočtech 121,5 MHz a 123,1 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 14749 ed. 2 (910240) - září 2016 aktuální vydání

Nábytek - Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

350 Kč

ČSN EN 14749/změna Z1 (910240) - září 2016

Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 28. únoru 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 581-2 (913010) - září 2016 aktuální vydání

Venkovní nábytek - Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití - Část 2: Požadavky na mechanickou bezpečnost a zkušební metody pro sedací nábytek

230 Kč

ČSN EN 14978 (917845) - září 2016 aktuální vydání

Laminátové podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou na bázi akrylátů vytvrzených elektronovým zářením - Specifikace, požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15468 (917889) - září 2016 aktuální vydání

Laminátové podlahové krytiny - Prvky s přímo aplikovaným potiskem a pryskyřičná povrchová vrstva - Specifikace, požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 13451-2 (940915) - září 2016 aktuální vydání

Vybavení plaveckých bazénů - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro žebříky, žebříková schodiště a madla

230 Kč

ČSN EN 13451-3 +A3 (940915) - září 2016

Vybavení plaveckých bazénů - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vtoky a odtoky vody a vodní atrakce

340 Kč

ČSN EN 16713-1 (940928) - září 2016

Domácí bazény - Vodní systémy - Část 1: Filtrační systémy - Požadavky a metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16713-2 (940928) - září 2016

Domácí bazény - Vodní systémy - Část 2: Systémy pro cirkulaci - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16713-3 (940928) - září 2016

Domácí bazény - Vodní systémy - Část 3: Úprava vody - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

TNI CEN ISO/TR 8124-8 (943031) - září 2016

Bezpečnost hraček - Část 8: Směrnice pro stanovení věku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI CEN/TR 13387-4 (943465) - září 2016

Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 4: Tepelná nebezpečí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN ISO 28721-5 (945069) - září 2016

Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 5: Znázornění a charakterizace vad

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 16278 (980018) - září 2016

Zdravotnická informatika - Struktura kategorií pro terminologii anatomie člověka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč