ČSN P CEN/TS 1852-2 (643168) Zrušená norma

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro posuzování shody

ČSN P CEN/TS 1852-2 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro posuzování shody
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato technická specifikace uvádí návod pro posuzování shody materiálů, výrobků, spojů a sestav prováděných výrobcem podle odpovídající části (částí) EN 1852, která má být součástí plánu kvality výrobce v rámci jeho systému managementu kvality, a návod pro postupy používané při certifikaci.
Společně s EN 1852-1 se tato technická specifikace používá pro plnostěnné potrubní systémy z polypropylenu (PP) určené pro následující instalace:
- beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi mimo budovu (kód oblasti použití "U");
- beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi jak uvnitř budovy (kód oblasti použití "D"), tak mimo budovu.

Označení ČSN P CEN/TS 1852-2 (643168)
Katalogové číslo 500659
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2016
Datum účinnosti 1. 10. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135006595
Norma byla zrušena k 1. 8. 2020
a nahrazena ČSN P CEN/TS 1852-2 (643168)
Tato norma nahradila ČSN P CEN/TS 1852-2 (643168) z února 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1852-1 (643168)
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém