ČSN EN 1440 (078440) Zrušená norma

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné běžné svařované a pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Periodická kontrola

ČSN EN 1440 Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné běžné svařované a pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Periodická kontrola
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje postupy pro periodickou kontrolu a zkoušení znovuplnitelných lahví na přepravu LPG s vodním objemem od 0,5 l do 150 l včetně. Platí pro svařované a pájené ocelové lahve na LPG s předepsanou minimální tloušťkou stěny, které jsou navrženy podle EN 1442, EN 12807, EN 13322-1 nebo podle ekvivalentní normy (např. vnitrostátních předpisů). Norma je určena pro použití u lahví, které splňují předpisy RID/ADR (včetně lahví s označením "pí") a také u existujících souborů lahví, které nesplňují předpisy RID/ADR. Tato evropská norma neplatí pro lahve trvale instalované ve vozidlech.

Označení ČSN EN 1440 (078440)
Katalogové číslo 500716
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 2016
Datum účinnosti 1. 10. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135007165
Norma byla zrušena k 1. 1. 2019
a nahrazena ČSN EN 1440 +A1 (078440)
Tato norma nahradila ČSN EN 1440 +A1 (078440) z října 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)