ČSN EN 1755 (268815) Aktuální vydání

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Dodatečné požadavky pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu

ČSN EN 1755 Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Dodatečné požadavky pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro vozíky s pohonem a ruční manipulační vozíky specifikované v:
EN 1459 - Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s proměnným vyložením a vlastním pohonem
EN 1551 - Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s vlastním pohonem s nosností nad 10 000 kg
EN 1726-1 - Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s vlastním pohonem s nosností do 10 000 kg a tahače s tažnou silou do 20 000 N - Část 1: Všeobecné požadavky
EN 1726-2 - Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s vlastním pohonem s nosností do 10 000 kg a tahače s tažnou silou do 20 000 N - Část 2: Další požadavky na vozíky se zdvižnou plošinou obsluhy a vozíky speciálně konstruované pro pojezd se zdviženým břemenem
EN 1757-1 - Bezpečnost manipulačních vozíků - Ruční vozíky - Část 1: Stohovací vozíky
EN 1757-2 - Bezpečnost manipulačních vozíků - Ruční vozíky - Část 2: Paletové vozíky
EN 1757-3 - Bezpečnost manipulačních vozíků - Ruční vozíky - Část 3: Plošinové vozíky
EN 1757-4 - Bezpečnost manipulačních vozíků - Ruční vozíky - Část 4: Paletové vozíky s nůžkovým zdvihacím mechanizmem
a uvádí další požadavky pro manipulační vozíky skupiny zařízení II a kategorie zařízení 2G respektive 3G, 2D a 3D včetně jejich zařízení pro manipulaci s břemenem, podle definice v příloze A.
Norma pokrývá technické požadavky nezbytné pro zabránění nebo minimalizování významných nebezpečí uvedených v kapitole 4, která mohou nastat při normálním provozu, údržbě nebo předvídaném špatném použití (podle údajů dodaných výrobcem nebo jeho autorizovaným zástupcem) manipulačních vozíků.
Vozíky skupiny II vhodné pro výbušné prostředí plynu, páry nebo mlhy se rozdělují podle složení prostředí s nebezpečím výbuchu, pro který je vozík určen. Rozdělení odpovídá 4.2 z EN 13463-1:2009.
Vozíky označené IIB jsou vhodné pro použití tam, kde se vyžadují vozíky skupiny IIA. Vozíky označené IIC jsou vhodné pro použití tam, kde se vyžadují vozíky podskupiny IIA a podskupiny IIB, ale nejsou vhodné pro použití v prostředích s hořlavými plyny a parami obsahujícími sirouhlík (CS2).
Tam, kde jsou přítomny hybridní směsi, musí být splněny požadavky pro plyny, páry a zároveň i pro prachy.
Vidlice, plošiny nebo pevná přídavná zařízení jsou součástí vozíku. Přídavná zařízení upevňovaná na zdvihací desku nebo vidlice nejsou součástí vozíku.

Označení ČSN EN 1755 (268815)
Katalogové číslo 500698
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 9. 2016
Datum účinnosti 1. 10. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8596135006984
Tato norma nahradila ČSN EN 1755 (268815) z května 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 26 9030 (269030)
Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování

ČSN EN ISO 3691-1 (268812)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů

ČSN 26 8805 (268805)
Manipulační vozíky s vlastním pohonem - Provoz, údržba, opravy a technické kontroly

ČSN EN 16307-1 +A1 (268814)
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů