ČSN EN ISO 18278-2 (051310) Zrušená norma

Odporové svařování - Svařitelnost - Část 2: Alternativní způsoby hodnocení ocelových plechů pro odporové bodové svařování

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část normy popisuje alternativní způsoby hodnocení svařitelnosti ocelových plechů pro odporové bodové svařování určením rozsahu svařovacího proudu a životnosti elektrod. Doplňuje všeobecně použitelné normy pro hodnocení diagramu oblasti svařování a pro životnost elektrod při konstantním nastavení stroje.
Tyto způsoby mohou být použity pro zhodnocení vlivu materiálu elektrod, tvaru, rozměrů a chlazení elektrod při svařování určitého materiálu nebo vlivu druhu materiálu a tloušťky svařovaného plechu nebo vlivu podmínek při svařování nebo vlivu typu svařovacího zařízení.

Označení ČSN EN ISO 18278-2 (051310)
Katalogové číslo 99928
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 9. 2016
Datum účinnosti 1. 10. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963999289
Norma byla zrušena k 1. 3. 2017
a nahrazena ČSN EN ISO 18278-2 (051330)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 18278-2 (051330) z října 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 18278-1 (051330)
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 1: Obecné požadavky pro hodnocení svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové svařování

ČSN EN ISO 18278-2 (051330)
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 2: Hodnocení postupů pro svařitelnost při bodovém svařování

ČSN EN ISO 18278-3 (051330)
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 3: Hodnocení postupů pro svařitelnost při spojování bodovým svarem