ČSN ETSI EN 319 411-1 V1.1.1 (874007)

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 1: Obecné požadavky

ČSN ETSI EN 319 411-1 V1.1.1 Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 1: Obecné požadavky
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje obecně použitelné požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb (TSP) vydávající certifikáty veřejného klíče, včetně certifikátů důvěryhodných webových stránek.
Požadavky politiky a bezpečnosti jsou definovány z hlediska požadavků na správu vydávání, udržování a životnosti certifikátů. Tyto požadavky politiky a bezpečnosti podporují šest referenčních certifikačních politik definovaných v kapitole 5.
Rámec pro definování požadavků politiky pro TSP vydávající certifikáty ve specifickém kontextu, kde platí konkrétní požadavky, je definován v kapitole 7.
Tento dokument pokrývá požadavky na hierarchie CA, ale toto je omezeno na podporu politik specifikovaných v této normě. Neobsahuje požadavky na hlavní CA a mezilehlé CA pro jiné účely.
Tento dokument je použitelný pro:
- obecné požadavky na certifikaci při podpoře kryptografických mechanismů, včetně digitálních podpisů a pečetí;
- obecné požadavky na certifikační autority vydávající certifikáty TLS/SSL;
- obecné požadavky na použití kryptografie pro autentizaci a šifrování.
Tento dokument nespecifikuje, jak může uvedené požadavky posuzovat nezávislá strana, včetně požadavků na informace, které mají být zpřístupněny těmto nezávislým posuzovatelům, nebo požadavků na tyto posuzovatele.
Tento dokument však v příloze C uvádí kontrolní seznam požadavků politiky specifických pro TSP vydávající certifikáty (vyjádřených v tomto dokumentu) včetně základních požadavků, které jsou nezávislé na typu služby (vyjádřených v ETSI EN 319 401).

Označení ČSN ETSI EN 319 411-1 V1.1.1 (874007)
Katalogové číslo 500681
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 9. 2016
Datum účinnosti 1. 10. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8596135006816
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ETSI EN 319 411-1 V1.2.2 (874007)
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 1: Obecné požadavky

ČSN ETSI EN 319 411-2 V2.1.1 (874007)
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 2: Požadavky na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající kvalifikované certifikáty EU

ČSN ETSI EN 319 411-2 V2.2.2 (874007)
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 2: Požadavky na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající kvalifikované certifikáty EU