Třída 8740 - Bezpečnost

Zobrazit obsah třídy 87 - Telekomunikace

ČSN ETS 300 747 ed. 1 (874001) - březen 1998

Telekomunikační bezpečnost - Řízení přístupu a synchronizace u audiovizuálních služeb

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 840 ed. 1 (874002) - listopad 1998

Bezpečnost telekomunikací - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Systém utajení pro audiovizuální služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 841 ed. 1 (874003) - listopad 1998

Bezpečnost telekomunikací - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Správa šifrovacího klíče a opravňovací systém pro audiovizuální služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETSI TS 101 456 V1.3.1 (874004) - únor 2006

Elektronické podpisy a infrastruktury - Požadavky na postupy certifikační autority vydávající kvalifikované certifikáty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI TS 102 023 V1.2.1 (874005) - únor 2006

Elektronické podpisy a infrastruktury - Požadavky na postupy autorit časových razítek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 319 401 V1.1.1 (874006) - červenec 2013

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Obecné požadavky politiky na poskytovatele důvěryhodných služeb podporující elektronické podpisy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 401 V2.1.1 (874006) - září 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Obecné požadavky politiky pro poskytovatele důvěryhodných služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 401 V2.2.1 (874006) - listopad 2018

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Obecné požadavky politiky pro poskytovatele důvěryhodných služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 411-1 V1.1.1 (874007) - září 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 319 411-1 V1.2.2 (874007) - listopad 2018

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 319 411-2 V2.1.1 (874007) - září 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 2: Požadavky na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající kvalifikované certifikáty EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 319 411-2 V2.2.2 (874007) - listopad 2018

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 2: Požadavky na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající kvalifikované certifikáty EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 319 412-1 V1.1.1 (874008) - září 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 1: Přehled a společné datové struktury

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETSI EN 319 412-1 V1.4.1 (874008) - listopad 2020

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 1: Přehled a společné datové struktury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 319 412-2 V2.1.1 (874008) - září 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 2: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané fyzickým osobám

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETSI EN 319 412-3 V1.1.1 (874008) - říjen 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 3: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané právnickým osobám

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ETSI EN 319 412-4 V1.1.1 (874008) - říjen 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 4: Profil certifikátu pro certifikáty webových stránek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ETSI EN 319 412-5 V2.1.1 (874008) - září 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 5: Prohlášení "QC Statements"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 319 412-5 V2.2.1 (874008) - červen 2018

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 5: Prohlášení "QC Statements"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 412-5 V2.3.1 (874008) - říjen 2020

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 5: Prohlášení "QC Statements"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 999 V1.2.1 (874009) - listopad 2013

Bezpečnost - Instalace s dálkovým napájením - Bezpečnostní požadavky na stavbu a provoz instalací informační technologie s dálkovým napájením

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETSI EN 319 403 V2.2.2 (874010) - prosinec 2015

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Posuzování shody poskytovatelů důvěryhodných služeb - Požadavky na orgány posuzování shody posuzující poskytovatele důvěryhodných služeb

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETSI EN 319 403-1 V2.3.1 (874010) - listopad 2020

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Posuzování shody poskytovatele důvěryhodné služby - Část 1: Požadavky na orgány posuzování shody posuzující poskytovatele důvěryhodné služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 319 421 V1.1.1 (874011) - září 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající časová razítka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 319 422 V1.1.1 (874012) - září 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Protokol pro vyznačení času a profily časového razítka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 319 122-1 V1.1.1 (874013) - listopad 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy CAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy CAdES

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 319 122-2 V1.1.1 (874013) - listopad 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy CAdES - Část 2: Rozšířené podpisy CAdES

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 142-1 V1.1.1 (874014) - listopad 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy PAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy PAdES

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 142-2 V1.1.1 (874014) - listopad 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy PAdES - Část 2: Dodatečné profily podpisů PAdES

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 319 132-1 V1.1.1 (874015) - listopad 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy XAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy XAdES

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 319 132-2 V1.1.1 (874015) - listopad 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy XAdES - Část 2: Rozšířené podpisy XAdES

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 162-1 V1.1.1 (874016) - listopad 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Přidružené zásobníky podpisu (ASiC) - Část 1: Stavební bloky a základní zásobníky ASiC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 319 162-2 V1.1.1 (874016) - listopad 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Přidružené zásobníky podpisu (ASiC) - Část 2: Dodatečné zásobníky ASiC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 319 102-1 V1.1.1 (874017) - říjen 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Postupy pro vytváření a ověřování platnosti digitálních podpisů AdES - Část 1: Vytváření a ověřování platnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 319 522-1 V1.1.1 (874018) - únor 2019

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 1: Rámec a architektura

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 522-2 V1.1.1 (874018) - březen 2019

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 2: Sémantický obsah

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 319 522-3 V1.1.1 (874018) - březen 2019

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 3: Formáty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETSI EN 319 522-4-1 V1.1.1 (874018) - březen 2019

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 4: Vazby - Podkapitola 1: Vazby doručování zpráv

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETSI EN 319 522-4-1 V1.2.1 (874018) - září 2019

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 4: Vazby - Podkapitola 1: Vazby doručování zpráv

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 319 522-4-2 V1.1.1 (874018) - březen 2019

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 4: Vazby - Podkapitola 2: Důkazy a identifikační vazby

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ETSI EN 319 522-4-3 V1.1.1 (874018) - březen 2019

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 4: Vazby - Podkapitola 3: Schopnost/požadavky vazby

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETSI EN 319 532-1 V1.1.1 (874019) - únor 2019

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 1: Rámec a architektura

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 319 532-2 V1.1.1 (874019) - březen 2019

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 2: Sémantický obsah

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETSI EN 319 532-3 V1.1.1 (874019) - březen 2019

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 3: Formáty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 319 532-3 V1.2.1 (874019) - říjen 2019

Elektronické podpisy a inftrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 3: Formáty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 319 532-4 V1.1.1 (874019) - březen 2019

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 4: Profily interoperability

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 531 V1.1.1 (874020) - červenec 2019

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele služeb doporučené elektronické pošty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETSI EN 319 521 V1.1.1 (874021) - září 2019

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele služeb elektronického doporučeného doručování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč