ČSN ETSI EN 319 412-2 V2.1.1 (874008)

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 2: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané fyzickým osobám

ČSN ETSI EN 319 412-2 V2.1.1 Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 2: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané fyzickým osobám
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje požadavky na obsah certifikátů vydávaných fyzickým osobám. Tento profil je založen na IETF RFC 5280 pro generické profilování z doporučení ITU-T X.509 | ISO/IEC 9594-8.
Tento profil podporuje požadavky na kvalifikované certifikáty EU specifikované v nařízení (EU) č. 910/2014 i další formy certifikátů. Předmět tohoto dokumentu je v první řadě omezen na usnadnění interoperabilního zpracování a zobrazování informací certifikátu. Tento profil proto vylučuje podporu určitých možností obsahu informací certifikátu, které mohou být zcela platné v místním kontextu, ale nepokládají se za relevantní nebo vhodné pro použití v obecně využívaných aplikacích.
Tento dokument se zaměřuje na požadavky na obsah certifikátu. Požadavky na pravidla dekódování a zpracování jsou omezeny na aspekty vyžadované pro zpracování obsahu certifikátu definovaného v tomto dokumentu. Další požadavky na zpracování jsou specifikovány pouze pro případy, kde to doplňuje informace, které jsou nezbytné kvůli interoperabilitě.
Určité aplikace nebo protokoly ukládají specifické požadavky na obsah certifikátu. Tento dokument je založen na předpokladu, že tyto požadavky jsou odpovídajícím způsobem definovány příslušnou aplikací nebo protokolem. Stanovení takového obsahu certifikátu specifického pro aplikaci nebo protokol leží proto mimo předmět tohoto dokumentu.

Označení ČSN ETSI EN 319 412-2 V2.1.1 (874008)
Katalogové číslo 500680
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2016
Datum účinnosti 1. 10. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135006809
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ETSI EN 319 412-1 V1.1.1 (874008)
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 1: Přehled a společné datové struktury

ČSN ETSI EN 319 412-1 V1.4.1 (874008)
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 1: Přehled a společné datové struktury

ČSN ETSI EN 319 412-3 V1.1.1 (874008)
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 3: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané právnickým osobám

ČSN ETSI EN 319 412-4 V1.1.1 (874008)
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 4: Profil certifikátu pro certifikáty webových stránek

ČSN ETSI EN 319 412-5 V2.1.1 (874008)
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 5: Prohlášení "QC Statements"

ČSN ETSI EN 319 412-5 V2.2.1 (874008)
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 5: Prohlášení "QC Statements"

ČSN ETSI EN 319 412-5 V2.3.1 (874008)
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 5: Prohlášení "QC Statements"