ČSN EN 12895 (268890) Zrušená norma

Manipulační vozíky - Elektromagnetická kompatibilita

ČSN EN 12895 Manipulační vozíky - Elektromagnetická kompatibilita
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma platí pro manipulační vozíky bez ohledu na zdroj napájení (dále jen vozíky) podle definice z ISO/FDIS 5053-1 a jejich elektrické/elektronické systémy, pokud jsou používány v obytných, komerčních prostředích nebo prostředích průmyslu a lehkého průmyslu (specifikováno v EN 61000-6-3:2007 a EN 61000-6-2:2005).
Tato evropská norma stanoví:
- požadavky a mezní hodnoty pro elektromagnetické vyzařování a odolnost proti vnějším elektromagnetickým polím;
- postupy a kritéria pro zkoušení vozíků a jejich elektrických/elektronických systémů.
Tato evropská norma neplatí pro:
- nestohovací nízkozdvižné portálové vozíky;
- stohovací vysokozdvižné portálové vozíky;
- jakékoliv ručně vedené vozíky, s výjimkou těch, které jsou vybaveny manipulačním zařízením, které má elektricky poháněné zvedací zařízení;
- vozíky, určené pro použití na veřejných komunikacích , s maximální rychlostí vyšší než 30 km/h;
- manipulační vozíky bez řidiče a jejich polohovací systémy;
- vzájemné působení systému na vozících;
- rušení rádiových zařízení na vozíku;
- zařízení, která jsou připojená na AC elektrickou síť, které se používají pouze tehdy, když vozík není v provozu (např. vestavěné nabíječky).

Označení ČSN EN 12895 (268890)
Katalogové číslo 500569
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2016
Datum účinnosti 1. 10. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135005697
Norma byla zrušena k 1. 4. 2020
a nahrazena ČSN EN 12895 +A1 (268890)
Tato norma nahradila ČSN EN 12895 (268890) z dubna 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)