ČSN EN 1052-2 (732320) Zrušená norma

Zkušební metody pro zdivo - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This European standard specifies a method for determining the flexural strength of small masonry specimens for the two principal axes of loading. Guidance is given on the preparation of the specimens, the conditioning required before testing, the testing machine, the method of test, the method of calculation and the contents of the test report.

Označení ČSN EN 1052-2 (732320)
Katalogové číslo 500202
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2016
Datum účinnosti 1. 10. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál), připravuje se převzetí v češtině
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135002023
Norma byla zrušena k 1. 9. 2017
a nahrazena ČSN EN 1052-2 (732320)
Tato norma nahradila ČSN EN 1052-2 (732320) z září 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1052-1 (732320)
Zkušební metody pro zdivo - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku

ČSN EN 1052-3 (732320)
Zkušební metody pro zdivo - Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku

ČSN EN 1052-4 (732320)
Zkušební metody pro zdivo - Část 4: Stanovení pevnosti ve smyku zdiva s hydroizolací

ČSN EN 1052-5 (732320)
Zkušební metody pro zdivo - Část 5: Stanovení přídržnosti malty v ložné spáře v tahu za ohybu