Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 1052-1 (732320)

Zkušební metody pro zdivo - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení

ICS: 91.080.30 Zděné konstrukce

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1052-1:1998. Evropská norma EN 1052-1:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma určuje postup pro stanovení pevnosti zdiva v tlaku. Obsahuje pokyny pro zhotovení zděných zkušebních těles, požadovaný způsob jejich uložení před zkouškou, zkušební zařízení, postup zkoušení, způsob zpracování měřených hodnot a obsah protokolu o zkoušce. Princip normalizované metody i postup provádění zkoušky je popsán. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Podstata zkoušky, kapitolu 4 - Definice a značky, kapitolu 5 - Materiály, kapitolu 6 - Zkušební zařízení, kapitolu 7 - Příprava zděných zkušebních těles, kapitolu 8 - Postup zkoušení, kapitolu 9 - Výpočty, kapitolu 10 - Vyhodnocení výsledků zkoušek a kapitolu 11 - Protokol o zkoušce. Norma dále uvádí normativní Přílohu A. ČSN EN 1052-1 (73 2320) byla vydána v říjnu 1999. S účinností od 1.10. 2000 se ruší ČSN 73 2061-2 - Zatěžovací zkoušky zdiva. Část 2: Pevnost v tlaku, z května 1992, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Označení ČSN EN 1052-1 (732320)
Katalogové číslo 56934
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 10. 1999
Datum účinnosti 1. 11. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963569345
Tato norma nahradila ČSN 73 2061-2 (732061) z května 1992
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1052-2 (732320)
Zkušební metody pro zdivo - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu

ČSN EN 1052-3 (732320)
Zkušební metody pro zdivo - Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku

ČSN EN 1052-4 (732320)
Zkušební metody pro zdivo - Část 4: Stanovení pevnosti ve smyku zdiva s hydroizolací

ČSN EN 1052-5 (732320)
Zkušební metody pro zdivo - Část 5: Stanovení přídržnosti malty v ložné spáře v tahu za ohybu