ČSN EN 12916 (656115) Zrušená norma

Ropné výrobky - Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních destilátech - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s refraktometrickou detekcí

ČSN EN 12916 Ropné výrobky - Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních destilátech - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s refraktometrickou detekcí
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma určuje metodu zkoušení pro stanovení obsahu monoaromatických, diaromatických a tri+aromatických uhlovodíků v motorových naftách, které obsahují methylestery mastných kyselin (FAMENP1)) až do 30 % (V/V) a v ropných destilátech s bodem varu v rozmezí od 150 °C do 400 °C. Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků se vypočítá ze součtu diaromatických a tri+aromatických uhlovodíků a celkový obsah aromatických sloučenin se vypočítá ze součtu jednotlivých skupin aromatických uhlovodíků.
Sloučeniny obsahující síru, dusík a kyslík mohou rušit toto stanovení; monoalkeny neruší, ale konjugované dialkeny a polyalkeny, jsou-li přítomny, mohou rušit.
Preciznost metody zkoušení byla stanovena pro motorové nafty se směsnými složkami FAME nebo bez směsných složek FAME, s obsahem monoaromatických uhlovodíků v rozsahu od 6 % (m/m) do 30 % (m/m), obsahem diaromatických uhlovodíků od 1 % (m/m) do 10 % (m/m), obsahem tri+aromatických uhlovodíků od 0 % (m/m) do 2 % (m/m), obsahem polycyklických aromatických uhlovodíků od 1 % (m/m) do 12 % (m/m) a celkovým obsahem aromatických uhlovodíků od 7 % (m/m) do 42 % (m/m).

Označení ČSN EN 12916 (656115)
Katalogové číslo 500752
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2016
Datum účinnosti 1. 10. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135007523
Norma byla zrušena k 1. 12. 2019
a nahrazena ČSN EN 12916 (656115)
Tato norma nahradila ČSN EN 12916 (656115) z prosince 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)