ČSN EN 1628 +A1 (746002) Zrušená norma

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 1628+A1

This European Standard specifies a test method for the determination of resistance to static loading in order to assess the burglar resistant properties of pedestrian door sets, windows, curtain walling, grilles and shutters. It is applicable to the following means of opening: Turning, tilting, folding, turn-tilting, top or bottom hung, sliding (horizontally and vertically) and rolling as well as fixed constructions. This European Standard does not apply to doors, gates and barriers, intended for installation in areas in the reach of persons, and for which the main intended uses are giving safe access for goods and vehicles accompanied or driven by persons in industrial, commercial or residential premises, as covered by EN 13241-1.

Označení ČSN EN 1628 +A1 (746002)
Katalogové číslo 99753
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 9. 2016
Datum účinnosti 1. 10. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 84 stran formátu A4
EAN kód 8590963997537
Norma byla zrušena k 1. 2. 2017
a nahrazena ČSN EN 1628 +A1 (746002)
Tato norma nahradila ČSN EN 1628 (746002) z ledna 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)