ČSN EN 13384-1 (734206) Zrušená norma

Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny

ČSN EN 13384-1 Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje metody tepelně technického a hydraulického výpočtu samostatného komína.
Výpočtové metody podle části této evropské normy jsou použitelné pro podtlakové i přetlakové komíny s mokrým nebo suchým provozem. Platí pro komíny, na které jsou napojeny spotřebiče paliv, u kterých jsou známy parametry spalin, požadované při výpočtu.
Výpočtové metody podle části této evropské normy jsou použitelné pro komíny s připojením jediného spotřebiče. Výpočtové metody v části 2 této evropské normy jsou použitelné pro komíny s větším počtem připojení od spotřebičů a pro komíny s jediným připojením více spotřebičů. Část 3 popisuje metody pro vývoj diagramů a tabulek pro komíny s jedním připojeným spotřebičem.

Označení ČSN EN 13384-1 (734206)
Katalogové číslo 500649
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 9. 2016
Datum účinnosti 1. 10. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 80 stran formátu A4
EAN kód 8596135006496
Norma byla zrušena k 1. 2. 2020
a nahrazena ČSN EN 13384-1 +A1 (734206)
Tato norma nahradila ČSN EN 13384-1 (734206) z října 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 4230 (734230)
Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm

ČSN 73 4201 (734201)
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN EN 1856-1 (734240)
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny

ČSN EN 1856-2 (734240)
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kovové vložky a kouřovody

Další příbuzné normy

ČSN EN 13384-1 +A1 (734206)
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny

ČSN EN 13384-2 +A1 (734206)
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny

ČSN EN 13384-3 (734206)
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 3: Metody pro vývoj diagramů a tabulek pro komíny s jedním připojeným spotřebičem