ČSN EN 13384-1 (734206) Zrušená norma

Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This European Standard specifies methods for the calculation of the thermal and fluid dynamic characteristics of chimneys serving one heating appliance.
The methods in this part of this European Standard are applicable to negative or positive pressure chimneys with wet or dry operating conditions. It is valid for chimneys with heating appliances for fuels subject to the knowledge of the flue gas characteristics which are needed for the calculation.
The methods in this part of this European Standard are applicable to chimneys with one inlet connected with one appliance. The methods in Part 2 of this European Standard are applicable to chimneys with multiple inlets and one inlet with multiple appliances. Part 3 describes methods for the development of diagrams and tables for chimneys serving one heating appliance.

Označení ČSN EN 13384-1 (734206)
Katalogové číslo 97873
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 10. 2015
Datum účinnosti 1. 11. 2015
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál), připravuje se převzetí v češtině
Počet stran 102 stran formátu A4
EAN kód 8590963978734
Norma byla zrušena k 1. 10. 2016
a nahrazena ČSN EN 13384-1 (734206)
Tato norma nahradila ČSN EN 13384-1 +A2 (734206) z února 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13384-1 +A1 (734206)
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny

ČSN EN 13384-2 +A1 (734206)
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny

ČSN EN 13384-3 (734206)
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 3: Metody pro vývoj diagramů a tabulek pro komíny s jedním připojeným spotřebičem