ČSN EN 14363 (280307) Zrušená norma

Železniční aplikace - Zkoušení a simulace pro schvalování železničních vozidel z hlediska jízdních vlastností - Jízdní chování a stacionární zkoušky

ČSN EN 14363 Železniční aplikace - Zkoušení a simulace pro schvalování železničních vozidel z hlediska jízdních vlastností - Jízdní chování a stacionární zkoušky
11 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje postup pro posuzování jízdních vlastností železničních vozidel pro evropskou železniční síť se standardním rozchodem koleje (jmenovitě 1 435 mm). Kromě posuzování jízdních vlastností vozidel pro procesy schvalování tato norma také definuje veličiny a závislosti, které se nepoužívají přímo pro účely schvalování. Tato informace je určena například pro validaci simulačních modelů. Také se může používat pro definování provozních podmínek mimo rozsah referenčních podmínek používaných pro schvalování. Posuzování jízdních vlastností se týká vozidel, která jsou nově vyvinuta, mají významné konstrukční změny nebo mají změněné provozní podmínky. Proces posuzování je založen na stanovených vytčených zkušebních podmínkách uvedených v tomto dokumentu. Tato norma umožňuje prokázání shody s vytčenými zkušebními podmínkami také pro případ, kdy jejich kombinace není při zkoušce dosažitelná. Také je možné provést posouzení vozidla za omezených zkušebních podmínek, jako například zkušební zóny 1 a 2 nebo při snížené rychlosti nebo zmenšené hodnotě nedostatku převýšení. V tomto případě se schválení vozidla musí přiměřeně omezit. Když zkoušení vozidla ukáže, že chování vozidla vyhovuje požadavkům této normy při maximální rychlosti a maximálním nedostatku převýšení za podmínek infrastruktury, které jsou nepříznivější, než vytčené zkušební podmínky, pak se získané výsledky akceptují a není potřeba provádět doplňující zkoušky pro splnění požadavků, stanovených touto normou. Tato norma se zabývá čtyřmi aspekty - vozidly, infrastrukturou, podmínkami rozhraní kolo - kolejnice a provozními podmínkami. Tato norma není přímo použitelná pro dráhy s odlišným uspořádáním koleje, např. pro tramvaje, metro nebo podzemní dráhy a pro železnice, které nemají normální rozchod koleje. Posuzování lze provádět analogicky s tímto dokumentem, např. postupy zkoušek, popsané v této normě, lze aplikovat také na vozidla provozovaná na sítích s jinými rozchody kolejí (např. 1 524 mm a 1 668 mm). Mezní hodnoty a zkušební podmínky mohou být odlišné. Jsou stanoveny v národních předpisech a berou v úvahu konstrukci koleje a provozní podmínky. Pevnost vozidla a na něm namontovaných dílů, vliv vibrací na cestující a personál vlaku, jízdní komfort, zajištění nákladu a účinky bočního větru nejsou předmětem této normy. Tento dokument obsahuje veličiny pro posuzování zatížení koleje, kvantifikace zhoršení stavu nebo únavy koleje nejsou předmětem této normy.

Označení ČSN EN 14363 (280307)
Katalogové číslo 502605
Cena 1 270 Kč1270
Datum schválení 1. 9. 2017
Datum účinnosti 1. 10. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 172 stran formátu A4
EAN kód 8596135026050
Norma byla zrušena k 1. 8. 2019
a nahrazena ČSN EN 14363 +A1 (280307)
Tato norma nahradila ČSN EN 14363 (280307) z září 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)