ČSN ETSI EN 300 296 V2.1.1 (875025)

Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

ČSN ETSI EN 300 296 V2.1.1 Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument zahrnuje minimální vlastnosti, které se pokládají za nutné pro zabránění škodlivému rušení a pro přijatelné využívání dostupných kmitočtů.
Tento dokument platí pro zařízení s vestavěnými anténami, používaná v systémech s úhlovou modulací v pozemní pohyblivé službě, pracující na rádiových kmitočtech mezi 30 MHz a 1 000 MHz, s odstupy kanálů 12,5 kHz, 20 kHz a 25 kHz, a určená převážně pro analogový přenos řeči.
V tomto dokumentu jsou tam, kde je to vhodné, uvedeny odlišné požadavky pro různá vysokofrekvenční pásma, odstupy kanálů, podmínky prostředí a typy zařízení.
Tento dokument se doplňuje s ETSI EN 300 086, která pokrývá rádiová zařízení s vnitřním nebo vnějším RF konektorem pro použití v pozemní pohyblivé službě.
Tento dokument může platit pro zařízení PMR446. Poznamenává se, že zařízení PMR446 má požadavek na začlenění přijímače a může mít požadavky na maximální dobu přenosu 180 s a VOX.
Vysílací i přijímací kmitočtová pásma radiokomunikační služby jsou 30 MHz až 1 000 MHz.
Tento dokument obsahuje požadavky k prokázání, že "...Rádiové zařízení musí být konstruováno tak, aby jak účinně využívalo rádiového spektra, tak podporovalo jeho účelné využívání, a zabránilo se tak škodlivým interferencím" a že "...rádiové zařízení podporuje určité funkční charakteristiky, které zajišťují přístup k tísňovým službám".
Navíc k tomuto dokumentu mohou platit pro zařízení v rozsahu platnosti tohoto dokumentu i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souladu se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice o rádiových zařízeních.

Označení ČSN ETSI EN 300 296 V2.1.1 (875025)
Katalogové číslo 500759
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 9. 2016
Datum účinnosti 1. 10. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8596135007592
Dostupnost skladem (tisk na počkání)