ČSN (normy i změny) z června 2016

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 3406/Oprava 1 (013406) - červen 2016

Výkresy ve stavebnictví - Označování stavebních hmot v řezech

20 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 12679 (038702) - červen 2016

Žárové stříkání - Doporučení pro žárové stříkání

340 Kč

ČSN EN ISO 12670 (038703) - červen 2016

Žárové stříkání - Součásti s žárově stříkanými povlaky - Technické dodací podmínky

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 16129 (061821) - červen 2016 aktuální vydání

Regulátory tlaku, samočinná přepínací zařízení s nejvyšším výstupním tlakem do 4 bar, s maximálním průtokem do 150 kg/h pro butan, propan a jejich směsi a s příslušnými bezpečnostními zařízeními a adaptéry

945 Kč

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN EN ISO 28927-8/změna A1 (106010) - červen 2016

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 8: Pily, leštičky a pilníky s vratným pohybem a pily s kmitavým nebo rotačním pohybem

230 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 14644-2 (125301) - červen 2016 aktuální vydání

Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 2: Sledování pro zjištění vlastností čistého prostoru týkajících se čistoty vzduchu podle koncentrace částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 60534-8-4 ed. 2 (134510) - červen 2016 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-4: Hluk - Obecné podmínky - Předběžný výpočet hluku vybuzeného průtokem kapalin regulační armaturou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60534-8-4/změna Z1 (134510) - červen 2016

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-4: Hluk - Obecné podmínky - Předběžný výpočet hluku vybuzeného průtokem kapalin regulační armaturou

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 20. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61987-21 (180410) - červen 2016

Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 21: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro automatické ventily - Obecné struktury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61987-22 (180410) - červen 2016

Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 22: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro sestavy tělesa ventilu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61987-23 (180410) - červen 2016

Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 23: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro aktuátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61987-24-1 (180410) - červen 2016

Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 24-1: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro polohovací regulátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60297-3-109 (188001) - červen 2016

Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-109: Rozměry nosných konstrukcí pro zabudovanou výpočetní techniku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 12405-3 (257865) - červen 2016

Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 3: Průtokový počítač

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 13757-6 (258513) - červen 2016 aktuální vydání

Komunikační systémy pro měřidla - Část 6: Lokální sběrnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 14535-3 (284031) - červen 2016

Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 3: Brzdové kotouče, výkonnost kotouče a třecí sestavy obložení a kotouče, třídění

340 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4165-027 (311812) - červen 2016

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 027: Zástrčka do panelu s montáží zezadu pro 2 a 4 moduly, série 3 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4652-210 (311828) - červen 2016

Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 210: Typ 2, rozhraní TNC - Verze montáže s upínací maticí - Přímá zástrčka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4652-213 (311828) - červen 2016

Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 213: Typ 2, rozhraní TNC - Verze montáže s upínací maticí - Přepážková zásuvka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4652-311 (311828) - červen 2016

Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 311: Typ 3, rozhraní N - Verze montáže s upínací maticí - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4652-312 (311828) - červen 2016

Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 312: Typ 3, rozhraní N - Verze montáže s upínací maticí - Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4652-313 (311828) - červen 2016

Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 313: Typ 3, rozhraní N - Verze montáže s upínací maticí - Přepážková zásuvka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4652-410 (311828) - červen 2016

Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 410: Typ 4, rozhraní C - Verze montáže s upínací maticí - Přímá zástrčka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4652-411 (311828) - červen 2016

Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 411: Typ 4, rozhraní C - Verze montáže s upínací maticí - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4652-412 (311828) - červen 2016

Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 412: Typ 4, rozhraní C - Verze montáže s upínací maticí - Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4652-413 (311828) - červen 2016

Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 413: Typ 4, rozhraní C - Verze montáže s upínací maticí - Přepážková zásuvka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 17683 (325411) - červen 2016

Lodě a lodní technika - Keramické podložky svarů pro lodní využití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 (332000) - červen 2016 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.18t

615 Kč

ČSN 33 2000-5-53/změna Z1 (332000) - červen 2016

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje

Změna byla zrušena k 17. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2000-5-57/změna Z1 (332000) - červen 2016

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-57: Koordinace elektrických zařízení pro ochranu, odpojování, spínání a řízení

Změna byla zrušena k 17. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2000-7-730 (332000) - červen 2016

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-730: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Břehové elektrické přípojky pro vnitrozemská plavidla

230 Kč

ČSN EN 60079-6 ed. 2 (332320) - červen 2016 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 6: Zařízení chráněné kapalinovým závěrem "o"

340 Kč

ČSN EN 60079-6/změna Z1 (332320) - červen 2016

Výbušné atmosféry - Část 6: Zařízení chráněné olejovým závěrem "o"

Změna byla zrušena k 27. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN CLC/TS 50238-2 (333592) - červen 2016 aktuální vydání

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 2: Kompatibilita s kolejovými obvody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.17t

460 Kč

ČSN EN 61970-456/změna A1 (334910) - červen 2016

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 456: Profily řešení stavu napájecí soustavy

Změna bude zrušena k 23. dubnu 2021.

125 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 54-27 (342710) - červen 2016 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 27: Hlásiče kouře pro potrubí

590 Kč

ČSN EN 54-29 (342710) - červen 2016 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 29: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových a teplotních senzorů

590 Kč

ČSN EN 54-30 (342710) - červen 2016 aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Část 30: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci senzorů oxidu uhelnatého a teplotních senzorů

590 Kč

ČSN EN 60068-2-60 ed. 2 (345791) - červen 2016 aktuální vydání

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-60: Zkoušky - Zkouška Ke: Korozní zkouška proudící směsí plynů

230 Kč

ČSN EN 60068-2-60/změna Z1 (345791) - červen 2016

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Ke: Korozní zkouška proudící směsí plynů

Změna byla zrušena k 23. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61251 (346412) - červen 2016

Elektroizolační materiály - Hodnocení AC napěťové odolnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60599 ed. 2 (346726) - červen 2016 aktuální vydání

Elektrická zařízení v provozu plněná minerálním olejem - Návod pro interpretaci výsledků analýz rozpuštěných a volných plynů

440 Kč

ČSN EN 60599/změna Z1 (346726) - červen 2016

Elektrická zařízení v provozu plněná izolačním olejem - Pokyn pro interpretaci výsledků analýz rozpuštěných a volných plynů

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 21. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-0-4 ed. 2 (347307) - červen 2016 aktuální vydání

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-4: Obecné požadavky - Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem

340 Kč

ČSN EN 60317-0-4/změna Z2 (347307) - červen 2016

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0: Všeobecné požadavky - Oddíl 4: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem

Změna byla zrušena k 27. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-39 ed. 2 (347307) - červen 2016 aktuální vydání

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 39: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, opředený skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 180

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60317-39/změna Z2 (347307) - červen 2016

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 35: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, opředený skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 180

Změna byla zrušena k 15. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61726 ed. 2 (347705) - červen 2016 aktuální vydání

Sestavy kabelů, kabely, konektory a pasivní mikrovlnné součástky - Měření útlumu stínění metodou dozvukové komory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61726/změna Z1 (347705) - červen 2016

Sestavy kabelů, kabely, konektory a pasivní mikrovlnné součástky - Měření útlumu stínění metodou dozvukové komory

Změna byla zrušena k 13. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60966-2-7 (347720) - červen 2016

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-7: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 3 000 MHz, konektory IEC 61169-47

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50289-4-17 ed. 2 (347819) - červen 2016 aktuální vydání

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-17: Zkušební metody hodnocení UV odolnosti pláště elektrických a optických kabelů

230 Kč

ČSN EN 50289-4-17/změna Z1 (347819) - červen 2016

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-17: Zkušební metody hodnocení UV odolnosti pláště elektrických a optických kabelů

Změna byla zrušena k 31. srpnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62231-1 (348057) - červen 2016

Kompozitní staniční podpěrky pro stanice se střídavým napětím nad 1 000 V až do 245 kV - Část 1: Rozměrové, mechanické a elektrické charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50180 ed. 2/změna Z1 (348153) - červen 2016

Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou

Změna byla zrušena k 10. srpnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50180-1 (348153) - červen 2016

Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou - Část 1: Obecné požadavky pro průchodky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50180-2 (348153) - červen 2016

Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou - Část 2: Požadavky pro součástky průchodek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50180-3 (348153) - červen 2016

Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou - Část 3: Požadavky pro upevnění průchodek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

355 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61169-53 (353811) - červen 2016

Vysokofrekvenční konektory - Část 53: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 16 mm se šroubovým zajištěním - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ S7-16)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62683/změna Z1 (354102) - červen 2016

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Údaje o výrobcích a vlastnosti pro výměnu informací

Změna byla zrušena k 2. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61008-1 ed. 3/změna A11 (354181) - červen 2016

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla

65 Kč

ČSN EN 61009-1 ed. 3/změna A11 (354182) - červen 2016

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Obecná pravidla

125 Kč

ČSN EN 62391-1 ed. 2 (358252) - červen 2016 aktuální vydání

Pevné kondenzátory s elektrickou dvouvrstvou pro použití v elektrických a elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.17t, Oprava 2 1.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

610 Kč

ČSN EN 62391-1/změna Z1 (358252) - červen 2016

Neproměnné elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 27. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62575-1 (358402) - červen 2016

Vysokofrekvenční (VF) filtry hodnocené kvality s objemovou akustickou vlnou (OAV) - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60424-3 ed. 2 (358471) - červen 2016

Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 3: ETD-jádra, EER-jádra, EC-jádra a E-jádra

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 28. září 2021 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 60424-3/změna Z1 (358471) - červen 2016

Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 3: ETD-jádra a E-jádra

Změna byla zrušena k 26. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62317-11 (358475) - červen 2016

Feritová jádra - Rozměry - Část 11: EC-jádra pro napájecí zdroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 28. září 2021 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 62132-1 ed. 2 (358798) - červen 2016 aktuální vydání

Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti - Část 1: Obecné podmínky a definice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62132-1/změna Z1 (358798) - červen 2016

Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti, 150 kHz až 1 GHz - Část 1: Všeobecné podmínky a definice

Změna byla zrušena k 3. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62077 ed. 2/změna Z1 (359239) - červen 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové cirkulátory - Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 9. prosinci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62077 ed. 3 (359239) - červen 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové cirkulátory - Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61977 ed. 2/změna Z1 (359247) - červen 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové filtry - Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 2. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61977 ed. 3 (359247) - červen 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové filtry - Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61753-382-2 (359255) - červen 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 382-2: Nekonektorovaná jednovidová obousměrná zařízení WWDM G-PON-NGA pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z43 (360340) - červen 2016

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

590 Kč

ČSN EN 13201-3 (360455) - červen 2016 aktuální vydání

Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13201-4 (360455) - červen 2016 aktuální vydání

Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13201-5 (360455) - červen 2016

Osvětlení pozemních komunikací - Část 5: Ukazatelé energetické náročnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61048 ed. 2/změna A1 (360525) - červen 2016

Příslušenství pro světelné zdroje - Kondenzátory pro použití v obvodech zářivek a jiných výbojových zdrojů světla - Všeobecné předpisy a požadavky na bezpečnost

125 Kč

ČSN EN 62870 (360604) - červen 2016

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizací - Bezpečnostní sekundární obvody v sériových obvodech - Obecné požadavky na bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60335-2-102/změna Z1 (361045) - červen 2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje

Změna byla zrušena k 22. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-15 ed. 2/změna Z1 (361045) - červen 2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin

Změna byla zrušena k 12. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-3 ed. 2/změna Z1 (361045) - červen 2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na elektrické žehličky

Změna byla zrušena k 5. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-58 ed. 2/změna A12 (361045) - červen 2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-58: Zvláštní požadavky na elektrické mycí stroje na nádobí pro komerční účely

230 Kč

ČSN EN 60335-2-86 ed. 2/změna A2 (361045) - červen 2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-86: Zvláštní požadavky na elektrická rybářská zařízení

125 Kč

ČSN EN 60335-2-89 ed. 2/změna A1 (361045) - červen 2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo kompresorem pro komerční účely

230 Kč

ČSN EN 60335-2-102 ed. 2 (361050) - červen 2016 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje

340 Kč

ČSN EN 60335-2-15 ed. 3 (361050) - červen 2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 1.19t

475 Kč

ČSN EN 60335-2-3 ed. 3 (361050) - červen 2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na elektrické žehličky

340 Kč

ČSN EN 60745-2-3 ed. 2/změna A13 (361551) - červen 2016

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky

125 Kč

ČSN EN 60601-2-1/změna Z1 (364800) - červen 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na bezpečnost urychlovačů elektronů pracujících v rozsahu od 1 MeV do 50 MeV

Změna byla zrušena k 15. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-23/změna Z1 (364800) - červen 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-23: Zvláštní požadavky na bezpečnost a základní vlastnosti transkutánních monitorů parciálního tlaku

Změna byla zrušena k 15. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-49/změna Z1 (364800) - červen 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-49: Zvláštní požadavky na bezpečnost multifunkčních pacientských monitorů

Změna byla zrušena k 15. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-5/změna Z1 (364800) - červen 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-5: Zvláštní požadavky na bezpečnost ultrazvukových fyzioterapeutických přístrojů

Změna byla zrušena k 15. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-1 ed. 2 (364801) - červen 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost urychlovačů elektronů pracujících v rozsahu od 1 MeV do 50 MeV

550 Kč

ČSN EN 60601-2-23 ed. 2 (364801) - červen 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-23: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost transkutánních monitorů parciálního tlaku

440 Kč

ČSN EN 60601-2-49 ed. 2 (364801) - červen 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-49: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost multifunkčních pacientských monitorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.20t

Norma bude zrušena k 7. srpnu 2022 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 60601-2-5 ed. 2 (364801) - červen 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-5: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ultrazvukových fyzioterapeutických přístrojů

350 Kč

ČSN EN 50083-2 ed. 3/změna A1 (367211) - červen 2016

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 2: Elektromagnetická kompatibilita pro zařízení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 62459/Oprava 1 (368323) - červen 2016

Elektroakustická zařízení - Elektroakustické měniče - Měření závěsných částí

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 62321-7-1 (369080) - červen 2016

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 7-1: Šestimocný chrom - Přítomnost šestimocného chromu (Cr(VI)) v bezbarvých a barevných antikorozních ochranných povlacích na kovech kolorimetrickou metodou

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN ISO 14317 (420852) - červen 2016 aktuální vydání

Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Stanovení meze kluzu v tlaku

190 Kč

ČSN P CEN/TS 13388 (421301) - červen 2016

Měď a slitiny mědi - Přehled chemického složení a výrobků

550 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 22630 (461043) - červen 2016

Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení obsahu oleje - Rychlá extrakční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

48 Lesnictví

ČSN 48 2118 (482118) - červen 2016

Inventarizace sadebního materiálu lesních dřevin ve školkách

230 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 14076 (490008) - červen 2016 aktuální vydání

Dřevěná schodiště - Terminologie

230 Kč

ČSN EN 16718 (490096) - červen 2016

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Celkový obsah organického uhlíku (TOC) ve dřevě a ve výrobcích na bázi dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 16743 (513515) - červen 2016

Potravinářské stroje - Automatické průmyslové nářezové stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky

550 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 9969 (643102) - červen 2016 aktuální vydání

Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti

190 Kč

ČSN EN ISO 9967 (643103) - červen 2016 aktuální vydání

Trubky z termoplastů - Stanovení krípového poměru

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16761-1 (656518) - červen 2016

Motorová paliva - Stanovení methanolu v motorovém palivu E85 plynovou chromatografií - Část 1: Metoda jednokolonové techniky

230 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13727 +A2 (665213) - červen 2016

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidní aktivity v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

440 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 21150 (681557) - červen 2016 aktuální vydání

Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Escherichia coli

230 Kč

ČSN EN ISO 22717 (681558) - červen 2016 aktuální vydání

Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Pseudomonas aeruginosa

230 Kč

ČSN EN ISO 22718 (681559) - červen 2016 aktuální vydání

Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Staphylococcus aureus

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1469 ed. 2 (721867) - červen 2016 aktuální vydání

Výrobky z přírodního kamene - Obkladové desky - Požadavky

440 Kč

ČSN EN 1469/změna Z2 (721867) - červen 2016

Výrobky z přírodního kamene - Obkladové desky - Požadavky

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12057 ed. 2 (721870) - červen 2016 aktuální vydání

Výrobky z přírodního kamene - Tenké desky - Požadavky

550 Kč

ČSN EN 12057/změna Z2 (721870) - červen 2016

Výrobky z přírodního kamene - Tenké desky - Požadavky

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12058 ed. 2 (721871) - červen 2016 aktuální vydání

Výrobky z přírodního kamene - Podlahové a schodišťové desky - Požadavky

440 Kč

ČSN EN 12058/změna Z2 (721871) - červen 2016

Výrobky z přírodního kamene - Podlahové a schodišťové desky - Požadavky

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13407/změna Z2 (724871) - červen 2016

Pisoárové mísy nástěnné - Funkční požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15991 (726078) - červen 2016 aktuální vydání

Žárovzdorné materiály a výrobky - Přímé stanovení hmotnostních podílů nečistot v práškovém a zrnitém karbidu křemičitém optickou emisní spektroskopií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES) a s elektrotermickým odpařením (ETV)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12087/Oprava 1 (727056) - červen 2016

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření

Změna byla zrušena k 1. březnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1991-1-3 ed. 2/změna A1 (730035) - červen 2016

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

230 Kč

ČSN EN 1991-1-3/změna A1 (730035) - červen 2016

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

230 Kč

ČSN EN 1993-1-1 ed. 2/Oprava 1 (731401) - červen 2016

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

20 Kč

ČSN EN 1993-1-1 NA ed. A (731401) - červen 2016

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1993-1-1/Oprava 2 (731401) - červen 2016

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

20 Kč

ČSN 73 7013/změna Z1 (737013) - červen 2016

Předem připravené materiály pro vodorovné dopravní značení

32 Kč

ČSN EN 1463-2/změna Z2 (737018) - červen 2016

Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 2: Zkoušení na zkušebních úsecích

32 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 13561/Oprava 1 (746034) - červen 2016

Vnější clony a markýzy - Funkční a bezpečnostní požadavky

20 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 0140 (750140) - červen 2016 aktuální vydání

Meliorace - Terminologie eroze, hydromeliorace a rekultivace půdy

945 Kč

76 Služby

ČSN EN 16775 (763601) - červen 2016

Odborné činnosti - Obecné požadavky pro odborné služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 13719 (806163) - červen 2016 aktuální vydání

Geosyntetika - Zjišťování dlouhodobé ochranné účinnosti geosyntetik v kontaktu s geosyntetickými zábranami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 18122 (838210) - červen 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu popela

190 Kč

ČSN EN ISO 18123 (838222) - červen 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny

230 Kč

ČSN EN ISO 17829 (838229) - červen 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení délky a průměru pelet

190 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10079-1 ed. 2 (852703) - červen 2016 aktuální vydání

Zdravotnická odsávací zařízení - Část 1: Elektrická odsávací zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.19t

565 Kč

ČSN EN ISO 10079-1/změna Z1 (852703) - červen 2016

Zdravotnická odsávací zařízení - Část 1: Elektrická odsávací zařízení - Požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 22442-2 (857501) - červen 2016 aktuální vydání

Zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Část 2: Kontrola původu, odběru a manipulace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 13310/změna Z2 (914108) - červen 2016

Kuchyňské dřezy - Provozní požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14296/změna Z2 (914109) - červen 2016

Sanitární potřeby - Společná umývací koryta

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

94 Výstrojné zboží

ČSN ISO 5902 (941861) - červen 2016 aktuální vydání

Lyže pro sjezdové lyžování - Stanovení elastických vlastností

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 6266 (941865) - červen 2016 aktuální vydání

Lyže pro sjezdové lyžování - Stanovení indexu únavy - Zkouška cyklickým ohybovým namáháním

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 9465 (941881) - červen 2016 aktuální vydání

Vázání pro sjezdové lyžování - Příčné vypnutí špičky při nárazovém zatížení - Zkušební metoda

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 926-1 (942810) - červen 2016 aktuální vydání

Zařízení pro padákové létání - Padákové kluzáky - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro pevnost konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12491 (942812) - červen 2016 aktuální vydání

Zařízení pro padákové létání - Záložní padák - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13209-2 (943458) - červen 2016 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Nosiče dětí - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení - Část 2: Měkký nosič

340 Kč

ČSN EN ISO 28764 (945011) - červen 2016 aktuální vydání

Smalty - Příprava vzorků pro zkoušení smaltů na ocelovém plechu, na hliníkovém plechu a na litině

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 28721-4 (945069) - červen 2016 aktuální vydání

Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 4: Požadavky na kvalitu smaltovaných přírubových ocelových trub a tvarovek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč