ČSN EN 13310 ed. 2 (914108) Zrušená norma

Kuchyňské dřezy - Provozní požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13310 ed. 2 Kuchyňské dřezy - Provozní požadavky a zkušební metody
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje provozní požadavky a zkušební metody pro domovní kuchyňské dřezy, zajišťující, že výrobek po instalování podle instrukcí výrobce bude mít uspokojivé vlastnosti. Pro účely této normy termín "domovní" zahrnuje používání v hotelích, studentských ubytovnách, nemocnicích a podobných budovách. Norma nespecifikuje estetické požadavky a celkové rozměry kuchyňských dřezů. Neplatí pro průmyslové kuchyňské dřezy.

Označení ČSN EN 13310 ed. 2 (914108)
Katalogové číslo 99658
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 2016
Datum účinnosti 1. 7. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963996585
Změny a opravy Z2 3.20t
Norma byla zrušena k 31. 7. 2020
a nahrazena ČSN EN 13310 +A1 (914108)
Tato norma nahradila ČSN EN 13310 (914108) z září 2004
ČSN EN 13310 ed. 2 (914108) z února 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 1910 (492122)
Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení rozměrové stálosti

ČSN EN ISO 4628-1 (673071)
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 1: Obecný úvod a systém označování