ČSN EN ISO 16283-2 (730511) Zrušená norma

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 2: Kročejová neprůzvučnost

ČSN EN ISO 16283-2 Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 2: Kročejová neprůzvučnost
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 16283 určuje postupy pro stanovení kročejové neprůzvučnosti mezi dvěma místnostmi v budovách pomocí zdroje kročejového zvuku působícího na stropní konstrukci nebo na schodiště a měření akustického tlaku v místnosti příjmu. Uvedené postupy jsou určeny pro objemy místností v rozmezí od 10 m3 do 250 m3 v kmitočtovém rozsahu od 50 Hz do 5 000 Hz. Výsledky měření lze použít ke kvantifikaci, posouzení a porovnání kročejové neprůzvučnosti v nezařízených nebo zařízených místnostech, kde se zvukové pole může nebo nemusí blížit difuznímu poli. Jsou zde popsány dva zdroje kročejového zvuku, klepací zařízení a pryžový balon. Měřená kročejová neprůzvučnost je kmitočtově závislá a lze ji převést na jednočíselnou veličinu, která vyjadřuje akustickou účinnost s použitím postupů vyhodnocení uvedených v ISO 717-2.
ISO 16283 (všechny části) popisuje postupy měření zvukové izolace v budovách. Vzduchová neprůzvučnost, kročejová neprůzvučnost a zvuková izolace obvodových plášťů jsou popsány v ISO 16283-1, ISO 16283-2 a ISO 16283-3.

Označení ČSN EN ISO 16283-2 (730511)
Katalogové číslo 500135
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 6. 2016
Datum účinnosti 1. 7. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8596135001354
Norma byla zrušena k 1. 3. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 16283-2 (730511)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 140-7 (730511) z února 2000
ČSN EN ISO 140-14 (730511) z dubna 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 16283-1 (730511)
Akustika - Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

ČSN EN ISO 16283-3 (730511)
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 3: Zvuková izolace obvodových plášťů