ČSN EN ISO 140-14 (730511) Zrušená norma

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 14: Směrnice pro netypické situace v budovách

ČSN EN ISO 140-14 Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 14: Směrnice pro netypické situace v budovách
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN ISO 140-14 se týká měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti v budovách a bude používána jako doplněk k ISO 140-4 a ISO 140-7. Obsahuje směrnice ke zvukově izolačním měřením pro netypické situace v budovách, které nejsou přímo obsaženy v ISO 140-4 a ISO 140-7.

Základní normy ISO 140-4 a ISO 140-7 podrobně určují měřicí postupy za ideálních podmínek, ale poskytují pouze málo informací o tom jak stanovit vhodné měřicí uspořádání v místnostech odlišujících se od jednoduchých místností obvyklého pravoúhlého tvaru a velikosti obytných místností. Důvodem proč byly připraveny tyto směrnice je skutečnost, že v základních normách nejsou uvedeny postupy pokud se jedná o velmi rozlehlé místnostmi, dlouhé a úzké místnostmi, schodiště, spojené místnostmi atd. Používání směrnic přispěje ke zlepšení reprodukovatelnosti stavebně akustických měření a dále umožní vyhnout se časově náročnému uvažování v konkrétních měřicích situacích. Směrnice jsou přednostně použitelné při měření v místnostech bytů, škol, hotelů atd., s objemy menšími než 250 m3.

Označení ČSN EN ISO 140-14 (730511)
Katalogové číslo 72666
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 4. 2005
Datum účinnosti 1. 5. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963726663
Změny a opravy Oprava 1 6.09t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2016
a nahrazena ČSN EN ISO 16283-2 (730511)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10140-1 (730511)
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky

ČSN EN ISO 10140-2 (730511)
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti

ČSN EN ISO 10140-3 (730511)
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti

ČSN EN ISO 10140-4 (730511)
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 4: Měřicí postupy a požadavky

ČSN EN ISO 10140-5 (730511)
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 5: Požadavky na zkušební zařízení a přístrojové vybavení

ČSN EN ISO 140-18 (730511)
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 18: Laboratorní měření zvuku vyvolaného deštěm dopadajícím na stavební konstrukce