ČSN CLC/TS 50238-2 (333592) Aktuální vydání

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 2: Kompatibilita s kolejovými obvody

ČSN CLC/TS 50238-2 Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 2: Kompatibilita s kolejovými obvody
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 460 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická specifikace stanoví, za účelem zajištění kompatibility drážních vozidel s kolejovými obvody, meze ohrožujících proudů drážních vozidel. Metody měření a vyhodnocení k ověření shody drážních vozidel s těmito mezemi jsou uvedeny v příslušné příloze.
Meze ohrožujících proudů uvedené v této technické specifikaci platí pouze pro interoperabilní drážní vozidla určená pro provoz na tratích vybavených výhradně preferovanými typy kolejových obvodů uvedených v této technické specifikaci. V případech, kdy drážní vozidla mají být provozována na tratích vybavených staršími typy kolejových obvodů, v této technické specifikaci neuvedenými, se vždy použijí stávající vnitrostátní předpisy. Nicméně, metodika zkoušky drážních vozidel (podmínky infrastruktury, zkušební konfigurace, provozní podmínky, atd.) uvedená v této technické specifikaci je rovněž použitelná pro prokázání kompatibility s neperspektivními typy kolejových obvodů.
Tato technická specifikace poskytuje návod na odvození mezí rušivých proudů drážních vozidel a v příslušné příloze stanoví metody měření a kritéria vyhodnocení.

Označení ČSN CLC/TS 50238-2 (333592)
Katalogové číslo 500049
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 6. 2016
Datum účinnosti 1. 7. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8596135000494
Změny a opravy Oprava 1 5.17t
Tato norma nahradila ČSN CLC/TS 50238-2 (333592) z dubna 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN CLC/TS 50238-3 (333592)
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 3: Kompatibilita s počítači náprav

ČSN EN 50238-1 (333592)
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 1: Obecně

ČSN EN 50238-1 ed. 2 (333592)
Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 1: Obecně