ČSN EN 62325-451-4 (335000) Zrušená norma

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-4: Zúčtování a odsouhlasení obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-4 Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-4: Zúčtování a odsouhlasení obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Na základě profilu evropského trhu (IEC 62325-351) specifikuje tato část IEC 62325-451 sestavu pro obchodní proces zúčtování a odsouhlasení, přidružený kontextový model dokumentu, model sestavení a schéma XML, používané v rámci evropských trhů.
Důležité souhrnné kmenové části (ACC) definované v IEC 62325-351 byly kontextualizovány do souhrnných entit obchodních informací (ABIE) aby vyhověly požadavkům tohoto obchodního procesu. Kontextualizované ABIE byly sestaveny do relevantních kontextových modelů dokumentů. Příslušné modely sestavení a schéma XML výměny informací mezi aktéry trhu jsou vytvářeny automaticky ze sestavených kontextových modelů dokumentů.
Tato mezinárodní norma poskytuje jednotnou strukturu pro přenos agregovaných dat za účelem zúčtování trhu s elektrickou energií. Nicméně účelem této mezinárodní normy není definovat pravidlo pro zúčtování a odsouhlasení na trhu. Účelem této normy je pouze umožnit výměnu informací nezbytných pro výpočet zúčtování a odsouhlasení.
Proces zúčtování nebo proces odsouhlasení je způsobem, jak vypočítat konečnou pozici každého aktéra trhu a jeho rozdílové částky.

Označení ČSN EN 62325-451-4 (335000)
Katalogové číslo 99969
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 6. 2016
Datum účinnosti 1. 7. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963999692
Změny a opravy Z1 3.18t
Norma byla zrušena k 16. 5. 2020
a nahrazena ČSN EN 62325-451-4 ed. 2 (335000)
Tato norma nahradila ČSN EN 62325-451-4 (335000) z září 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62325-301 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy

ČSN EN 62325-351 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh

ČSN EN 62325-450 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 450: Pravidla profilů a kontextového modelování

ČSN EN 62325-451-1 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Obchodní proces potvrzování a kontextový model CIM pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-2: Plánování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-3 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-3: Obchodní proces přidělování přenosové kapacity (explicitní nebo implicitní aukce) a kontextové modely pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-4 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-4: Obchodní proces zúčtování a odsouhlasení, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-5 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-5: Formulace problému a dotaz na stav obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-6 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-6: Publikace informací o trhu, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

ČSN EN IEC 62325-301 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy

ČSN EN IEC 62325-451-6 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-6: Publikace informací o trhu, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

ČSN EN IEC 62325-503 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 503: Pokyny týkající se výměny tržních dat pro profil IEC 62325-351