ČSN EN ISO 18123 (838222) Zrušená norma

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny

ČSN EN ISO 18123 Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Cílem této mezinárodní normy je stanovit požadavky a metodu zkoušení pro stanovení obsahu prchavé hořlaviny v tuhých biopalivech. Norma je určena pro osoby a organizace, které tuhá biopaliva vyrábějí, plánují, prodávají, zřizují nebo používají stroje, zařízení, nástroje vztahující se k tuhým biopalivům a pro celé podniky zabývajícími se tuhými biopalivy a pro všechny osoby a organizace zapojené do výroby, nákupu, prodeje a používání tuhých biopaliv.
Obsah prchavé hořlaviny se stanovuje částečnou pyrolýzou tuhého biopaliva bez přístupu vzduchu za normalizovaných podmínek jako úbytek hmotnosti po odečtení hmotnosti vody obsažené ve vzorku.

Označení ČSN EN ISO 18123 (838222)
Katalogové číslo 500129
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 2016
Datum účinnosti 1. 7. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135001293
Norma byla zrušena k 1. 11. 2023
a nahrazena ČSN EN ISO 18123 (838222)
Tato norma nahradila ČSN EN 15148 (838222) z května 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo