ČSN EN 16511 (917890) Zrušená norma

Volně kladené dlaždice - Polotuhé vícevrstvé modulové podlahové dlaždice (MMF) s nášlapnou vrstvou odolnou proti opotřebení

ČSN EN 16511 Volně kladené dlaždice - Polotuhé vícevrstvé modulové podlahové dlaždice (MMF) s nášlapnou vrstvou odolnou proti opotřebení
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanoví vlastnosti pro polotuhé modulové podlahové krytiny s vrstvou odolnou proti opotřebení a dekorativní povrchovou vrstvou, dodávané ve tvaru panelů (buď ve formě dlaždic, nebo desek). Tyto podlahové krytiny jsou vhodné pro použití v domácnosti a v obchodní sféře jako plovoucí podlahy.
Norma obsahuje také požadavky pro označování a balení.
Norma neplatí pro pružné podlahové panely pro volné kladení podle EN 14085, pro vícevrstvé dřevěné podlahoviny podle EN 13489, ani pro výrobky specifikované v EN ISO 10581, EN ISO 10582, EN ISO 24011, EN 12104 a ISO 14486.
Norma platí pro plochy vystavené častému smáčení, např. koupelny, prádelny nebo sauny, pouze v případě, když je to doporučeno výrobcem.

Označení ČSN EN 16511 (917890)
Katalogové číslo 500123
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 2016
Datum účinnosti 1. 7. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135001231
Norma byla zrušena k 1. 12. 2019
a nahrazena ČSN EN 16511 +A1 (917890)
Tato norma nahradila ČSN EN 16511 (917890) z března 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)