ČSN EN ISO 14644-1 (125301) Aktuální vydání

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace částic

ČSN EN ISO 14644-1 Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace částic
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14644-1:2015. Tato část normy ČSN EN ISO 14644 klasifikuje čistotu vzduchu z hlediska koncentrace částic ve vznosu v čistých prostorách, čistých zónách a odlučovacích zařízeních podle definice v normě ISO 14644-7. Pro klasifikační účely se uvažuje pouze frakce částic s kumulativním rozdělením výskytu na základě mezní hodnoty (spodní hranice) v rozmezí od 0,1 µm do 5 µm. Základní metodou pro stanovení koncentrace částic ve vznosu, které se rovnají a jsou větší než jmenovité velikosti částic, v daných místech odběru vzorků, je použití počítačů (jednotlivých) částic ve vznosu na principu rozptylu světla (LSAPC). Tato část ČSN EN ISO 14644 nezahrnuje klasifikaci frakcí částic, které se nacházejí mimo stanovený rozsah velikosti prachových částic 0,1 µm až 5 µm. Koncentrace ultrajemných částic (částice menší než 0,1 µm) budou řešeny v samostatné normě, která specifikuje čistotu ovzduší z pohledu nanočástic. Pro stanovení výskytu makročástic (částic větších než 5 µm) lze použít M deskriptor (viz příloha C). Tato část ČSN EN ISO 14644 nemůže být použita k popisu fyzikálních, chemických, radiologických, živých nebo jiných vlastností částic ve vznosu.

Označení ČSN EN ISO 14644-1 (125301)
Katalogové číslo 507280
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 5. 2019
Datum účinnosti 1. 6. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135072804
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 14644-1 (125301) z června 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 14644-10 (125301)
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 10: Klasifikace čistoty povrchů podle koncentrace chemických látek

ČSN EN ISO 14644-13 (125301)
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 13: Čištění povrchů pro dosažení definovaných úrovní čistoty povrchů klasifikovaných podle koncentrace částic a chemických látek

ČSN EN ISO 14644-14 (125301)
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 14: Posuzování vhodnosti použití zařízení podle koncentrace částic ve vzduchu

ČSN EN ISO 14644-15 (125301)
Čisté prostředí a příslušné řízené prostředí - Část 15: Posuzování vhodnosti použití zařízení a materiálů podle chemické koncentrace ve vzduchu

ČSN EN ISO 14644-16 (125301)
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 16: Energetická účinnost čistých prostor a zařízení pracujících s čistým vzduchem

ČSN EN ISO 14644-2 (125301)
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 2: Sledování pro zjištění vlastností čistého prostoru týkajících se čistoty vzduchu podle koncentrace částic

ČSN EN ISO 14644-3 (125301)
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 3: Zkušební metody

ČSN EN ISO 14644-4 (125301)
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 4: Návrh, konstrukce a uvádění do provozu

ČSN EN ISO 14644-5 (125301)
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 5: Provozování

ČSN EN ISO 14644-6 (125301)
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 6: Slovník

ČSN EN ISO 14644-7 (125301)
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 7: Oddělovací zařízení (boxy s čistým vzduchem, rukávcové boxy, izolátory a zařízení pro miniprostředí)

ČSN EN ISO 14644-8 (125301)
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 8: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace chemických látek

ČSN EN ISO 14644-9 (125301)
Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 9: Třídění čistoty povrchu podle koncentrace částic