ČSN EN ISO 12217-3 (320233) Zrušená norma

Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 3: Plavidla o délce trupu do 6 m

ČSN EN ISO 12217-3 Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 3: Plavidla o délce trupu do 6 m
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 12217 určuje metody pro vyhodnocení stability a plovatelnosti neporušených (tj. nepoškozených) plavidel. Jsou zahrnuty také charakteristiky plovatelnosti plavidel náchylných k zaplavení.
Vyhodnocení stability a plovatelnosti pomocí této části ISO 12217 umožní zařazení plavidel do konstrukční kategorie (A, B, C nebo D) odpovídající jejich konstrukci a maximálnímu celkovému zatížení.
Tato část ISO 12217 je použitelná pro plavidla o délce trupu do 6 m poháněná lidskou silou nebo strojním pohonem, s výjimkou obyvatelných vícetrupých plachetnic. Plavidla o délce trupu do 6 m, vybavená plnou palubou a rychleodvodnitelnými recesy, které splňují ISO 11812, se mohou alternativně posuzovat podle ISO 12217-1 nebo ISO 12217-2 (pro neplachetní plavidla respektive plachetnice) a v takovém případě získat vyšší konstrukční kategorii.
V souvislosti s obyvatelnými vícetrupými plavidly tato část ISO 12217 obsahuje posouzení náchylnosti k úplnému převrácení, stanovení realizovatelných způsobů úniku a požadavků na plovatelnost v převrácené poloze.
Tato část ISO 12217 nezahrnuje:
- nafukovací čluny a nafukovací čluny s pevným dnem uvedené v ISO 6185 s výjimkou odkazů uvedených v ISO 6185 na určité kapitoly v ISO 12217;
- vodní skútry, které jsou zahrnuty v ISO 13590 a jiná podobná motorová plavidla;
- vodní hračky;
- kánoe a kajaky;
- gondoly a šlapadla;
- surfovací prkna s plachtou (windsurfy);
- surfovací prkna, včetně surfovacích prken s pohonem;
- plavidla s nosnými křídly, plavidla stabilizovaná křídly a vznášedla, když neplují ve výtlačném režimu; a
- ponorná plavidla.
POZNÁMKA: Výtlačný režim znamená, že plavidlo je nadnášeno pouze hydrostatickými sílami.
Tato část normy nezahrnuje ani nehodnotí účinky vlečení, rybolovu, bagrování nebo zvedacích operací na stabilitu, které je potřeba posuzovat samostatně, kde je to vhodné.

Označení ČSN EN ISO 12217-3 (320233)
Katalogové číslo 500241
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 6. 2016
Datum účinnosti 1. 7. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 80 stran formátu A4
EAN kód 8596135002412
Norma byla zrušena k 1. 4. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 12217-3 (320233)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 12217-3 (320233) z října 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 12217-1 (320233)
Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 1: Neplachetní plavidla o délce trupu 6 m a větší

ČSN EN ISO 12217-2 (320233)
Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 2: Plachetnice o délce trupu 6 m a větší