Třída 32 - LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ

Zobrazit obsah třídy 32 - Lodě a plovoucí zařízení

ČSN 32 0000 (320000) - leden 1985

Lodě a plovoucí zařízení. Názvosloví plavidel a plavby

1 990 Kč

TNI 32 0000 (320000) - duben 2019

Terminologie plavidel a plavby

2 050 Kč

ČSN EN ISO 8385 (320005) - listopad 2018 aktuální vydání

Lodě a lodní technika - Bagry - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10240 (320021) - červenec 2021 aktuální vydání

Malá plavidla - Příručka uživatele

340 Kč

ČSN EN ISO 14946 (320022) - leden 2022 aktuální vydání

Malá plavidla - Maximální nosnost

190 Kč

ČSN ISO 20283-2 (320033) - září 2009

Vibrace - Měření vibrací na lodích - Část 2: Měření konstrukčních vibrací

230 Kč

ČSN EN ISO 19019 (320050) - říjen 2005

Námořní plavidla a lodní technika - Instrukce pro plánování, provádění a vykazování námořních zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16747 (320051) - březen 2016

Námořní a přístavní bezpečnostní služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8384 (320120) - duben 2020 aktuální vydání

Lodě a lodní technika - Bagry - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13551 (320130) - prosinec 2006 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Slovník

590 Kč

ČSN EN 14504 (320223) - říjen 2019 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Plovoucí přístavní můstky a plovoucí zařízení na vnitrozemských vodních cestách - Požadavky, zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13281 (320230) - duben 2008 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Požadavky na bezpečnost průchodů a provozních prostorů

190 Kč

ČSN EN ISO 12217-1 (320233) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 1: Neplachetní plavidla o délce trupu 6 m a větší

590 Kč

ČSN EN ISO 12217-2 (320233) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 2: Plachetnice o délce trupu 6 m a větší

590 Kč

ČSN EN ISO 12217-3 (320233) - březen 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 3: Plavidla o délce trupu do 6 m

590 Kč

ČSN EN ISO 9094 (320240) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Požární ochrana

440 Kč

ČSN EN ISO 14509-1 (320265) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly - Část 1: Postupy měření během proplutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14509-3 (320265) - březen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly - Část 3: Výpočty a postupy měření pro stanovení hluku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18854 (320280) - prosinec 2015

Malá plavidla - Měření emisí výfukových plynů pístových spalovacích motorů - Laboratorní měření plynných emisí a emisí částic

590 Kč

ČSN EN ISO 8666 (320801) - říjen 2021 aktuální vydání

Malá plavidla - Základní údaje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 5.22t

475 Kč

ČSN EN ISO 6185-1 (320840) - duben 2019 aktuální vydání

Nafukovací čluny - Část 1: Čluny s maximálním výkonem motoru 4,5 kW

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6185-2 (320840) - duben 2019 aktuální vydání

Nafukovací čluny - Část 2: Čluny s maximálním výkonem motoru od 4,5 kW do 15 kW

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6185-3 (320840) - březen 2019 aktuální vydání

Nafukovací čluny - Část 3: Čluny o délce trupu do 8 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6185-4 (320840) - březen 2019 aktuální vydání

Nafukovací čluny - Část 4: Čluny o délce trupu od 8 m do 24 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 9650-3 (320854) - duben 2010

Malá plavidla - Nafukovací záchranné vory - Část 3: Materiály

190 Kč

ČSN EN 1914 (320860) - duben 2017 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Pracovní čluny, lodní čluny a záchranné čluny

230 Kč

ČSN EN ISO 13590 (320880) - březen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Vodní skútry - Požadavky na konstrukci a instalaci systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11192 (320881) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Grafické značky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10087 (321020) - únor 2023 nové vydání

Malá plavidla - Identifikace plavidla - Systém kódování

190 Kč

ČSN EN ISO 14945 ed. 2 (321021) - leden 2022 aktuální vydání

Malá plavidla - Štítek zhotovitele

230 Kč

ČSN EN ISO 12215-1 (321160) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 1: Materiály: termosetové pryskyřice, výztuže ze skelného vlákna, referenční laminát

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12215-10 (321160) - prosinec 2022 nové vydání

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 10: Zatížení a upevnění takeláže na plachetnicích

770 Kč

ČSN EN ISO 12215-2 (321160) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 2: Materiály - Jádra sendvičových konstrukcí, vložkové materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12215-3 (321160) - březen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 3: Materiály: ocel, hliníkové slitiny, dřevo a jiné materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12215-4 (321160) - březen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 4: Dílna a výroba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12215-5 (321160) - listopad 2021 aktuální vydání

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 5: Návrhové tlaky působící na monotrupy, návrhová napětí, stanovení rozměrů

945 Kč

ČSN EN ISO 12215-6 (321160) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 6: Konstrukční uspořádání a detaily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 12215-7 (321160) - listopad 2022 nové vydání

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 7: Stanovení zatížení pro multitrupy a stanovení jejich místních rozměrů s použitím ISO 12215-5

550 Kč

ČSN EN ISO 12215-8 (321160) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 8: Kormidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 12215-9 (321160) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 9: Přívěsky trupu plachetnic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 11591 (321216) - říjen 2021 aktuální vydání

Malá plavidla - Zorné pole z kormidelního stanoviště

230 Kč

ČSN EN 1864 (321220) - říjen 2008 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Kormidelna - Ergonomické a bezpečnostní požadavky

350 Kč

ČSN EN ISO 11812 (321250) - březen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Vodotěsné kokpity a kokpity s rychlým odvodněním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14330 (321841) - květen 2004

Plavidla vnitrozemské plavby - Bezpříčkové kotevní řetězy - Kruhové článkové řetězy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6042 (322211) - červen 2005 aktuální vydání

Lodní a námořní technika - Vodotěsné jednokřídlové ocelové dveře

230 Kč

ČSN EN ISO 12216 (322212) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Okna, poklopy, příklopy, pevná okna a dveře - Požadavky na pevnost a vodotěsnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 3796 (322220) - březen 2002

Lodě a lodní technika - Světlost otvorů pro vnější jednokřídlové dveře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 711 (322305) - květen 2017 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Zábradlí na palubách a ochozech - Požadavky, konstrukce a typy

230 Kč

ČSN EN 17360 (322306) - leden 2023 nové vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Sloupky a držáky pro sklopná a odnímatelná zábradlí

230 Kč

ČSN EN ISO 5778 (322440) - únor 2001

Lodě a lodní technika - Malé vodotěsné ocelové poklopy průlezů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13574 (322680) - březen 2002

Plavidla vnitrozemské plavby - Pevně instalovaná stoupací zařízení s délkou nepřesahující 5 m

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 790 (322711) - březen 2002 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Schody s úhlem sklonu od 45°do 60° - Požadavky, typy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13056 (322712) - červen 2005 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Schodiště s úhlem sklonu od 30° do 45° - Požadavky, typy

230 Kč

ČSN EN 29519 (322767) - listopad 1996

Stavba lodí a lodní konstrukce - Stupadla skobových žebříků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO 3730 (322768) - duben 2015

Stavba lodí a lodní konstrukce - Úvazné navijáky

230 Kč

ČSN ISO 3828 (322769) - duben 2015

Stavba lodí a lodní konstrukce - Palubní zařízení - Slovník a značky

340 Kč

ČSN EN 1502 (322775) - leden 2023 nové vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Nástupní schody

190 Kč

ČSN EN 17361 (322776) - leden 2023 nové vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Závěsné žebříky

230 Kč

ČSN EN ISO 15084 (323040) - březen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Kotvení, uvazování a vlečení - Upevňovací uzly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14874 (323120) - květen 2006

Plavidla vnitrozemské plavby - Bezpříčkové kotevní řetězy - Řetězový ořech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8847 (323204) - únor 2023 nové vydání

Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Systémy lano-kladka

340 Kč

ČSN EN ISO 13929 (323205) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Převodové mechanismy

230 Kč

ČSN EN ISO 10592 (323251) - leden 2023 nové vydání

Malá plavidla - Hydraulická kormidelní zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN EN 14965 (323335) - červen 2006

Plavidla vnitrozemské plavby - Plochá pacholata

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15272-1 (323371) - leden 2008

Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení pro vedení lana - Část 1: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 15272-2 (323371) - září 2007

Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení pro vedení lana - Část 2: Průvlačnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15272-3 (323371) - květen 2009

Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení pro vedení lan - Část 3: Kladkové průvlačnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15272-4 (323371) - únor 2008

Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení pro vedení lana - Část 4: Průvlaky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13711 (323395) - leden 2003

Plavidla vnitrozemské plavby - Navijáky pro lodní operace - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN ISO 6218 (323396) - duben 2020 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Ručně a strojně ovládaná spřahovací zařízení pro tlačné jednotky a spřahovaná plavidla - Bezpečnostní požadavky a hlavní rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7236 (323551) - únor 2017

Lodě a lodní technika - Plavidla vnitrozemské plavby - Upevňovací zařízení pro odnímatelné signální stožáry pro tlačné sestavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6115 (323980) - květen 1998

Stavba lodí - Navijáky rybolovných vlečných sítí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 8665 (324010) - leden 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Pístové spalovací motory pro lodní pohon - Měření výkonu a jeho záznam

190 Kč

ČSN EN ISO 11592-1 (324011) - září 2016

Malá plavidla - Stanovení maximálního jmenovitého výkonu pohonu na základě manévrovací rychlosti - Část 1: Plavidla o délce trupu do 8 m

230 Kč

ČSN EN ISO 11592-2 (324011) - únor 2023 nové vydání

Malá plavidla - Stanovení maximálního jmenovitého výkonu pohonu na základě manévrovací rychlosti - Část 2: Plavidla o délce trupu 8 m až 24 m

230 Kč

ČSN EN ISO 3715-2 (324022) - květen 2003

Lodě a lodní technika - Pohonná zařízení pro lodě - Část 2: Definice pro natáčecí pohonné zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16147 (324140) - září 2021 aktuální vydání

Malá plavidla - Vestavěné vznětové motory - Palivové, olejové a elektrické komponenty přimontované k motoru

190 Kč

ČSN EN ISO 11547 (324150) - březen 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Ochrana startu zatíženého motoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 23411 (324230) - prosinec 2022 nové vydání

Malá plavidla - Kormidelní kola

230 Kč

ČSN EN ISO 8848 (324230) - leden 2023 nové vydání

Malá plavidla - Mechanické systémy řízení

340 Kč

ČSN EN ISO 4566 (324555) - prosinec 1996

Malá plavidla s vestavěným motorem. Konce vrtulových hřídelů a náboje s kuželovitostí 1:10

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN ISO 3715-1 (324570) - listopad 2004

Lodě a lodní technika - Pohonná zařízení lodí - Část 1: Slovník geometrie vrtule

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 32 5002 (325002) - květen 1991

Lodné potrubné sústavy. Lodné potrubia. Pravidlá pre nanášanie rozlišovacích a výstražných znakov

230 Kč

ČSN EN ISO 15541 (325008) - duben 2002

Lodě a lodní technika - Požárně odolné hadicové sestavy - Požadavky na zkušební zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9093 (325023) - leden 2022 aktuální vydání

Malá plavidla - Zaburtové ventily a trupové průchodky

230 Kč

ČSN EN 14714 (325031) - září 2005

Plavidla vnitrozemské plavby - Spojovací hlavice pro vybavení a zařízení nákladních tanků - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 15540 (325090) - březen 2002

Lodě a lodní technika - Požární odolnost hadicových armatur - Metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15749-1 (325120) - listopad 2004

Lodě a lodní technika - Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy - Část 1: Navrhování sanitárních soustav

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15749-2 (325121) - listopad 2004

Lodě a lodní technika - Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy - Část 2: Sanitární soustava, samospádné odpadní potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15749-3 (325122) - listopad 2004

Lodě a lodní technika - Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy - Část 3: Sanitární soustava, podtlakové odpadní potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15749-4 (325123) - prosinec 2004

Lodě a lodní technika - Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy - Část 4: Sanitární soustava, kanalizační odpadní potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15749-5 (325124) - listopad 2004

Lodě a lodní technika - Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy - Část 5: Odvodňovací soustava palub, nákladových prostorů a plaveckých bazénů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8849 ed. 2 (325140) - květen 2022 aktuální vydání

Malá plavidla - Elektricky poháněná drenážní čerpadla

190 Kč

ČSN EN ISO 15083 (325141) - červenec 2021 aktuální vydání

Malá plavidla - Drenážní čerpací soustavy

230 Kč

ČSN EN 1305 (325171) - říjen 2018 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Přípojky pro vyčerpávání olejových směsí

190 Kč

ČSN EN 1306 (325172) - říjen 2018 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Přípojky pro vyčerpávání odpadních vod

190 Kč

ČSN EN 16865 (325173) - březen 2017

Plavidla vnitrozemské plavby - Ohebné přípojky a sestavené hadice pro plnění zásobníků pitné vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7840 (325210) - únor 2023 nové vydání

Malá plavidla - Ohnivzdorné palivové hadice

230 Kč

ČSN ISO 3926 (325211) - květen 1993

Lodné potrubné sústavy. Spojky na príjem paliva a oleje. Pripájacie rozmery

125 Kč

ČSN EN ISO 8469 (325212) - leden 2023 nové vydání

Malá plavidla - Neohnivzdorné palivové hadice

230 Kč

ČSN EN 12827 (325216) - říjen 2002 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Přípojky pro přečerpávání motorové nafty

230 Kč

ČSN EN 14503 (325217) - červen 2004

Plavidla vnitrozemské plavby - Přístavy pro vnitrozemskou plavbu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14329 (325218) - září 2004

Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení přístavních nábřeží a území pro manipulaci s nákladem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17556 (325219) - březen 2022

Plavidla vnitrozemské plavby - Seznam bezpečnostních opatření a bezpečnostní plány pro osobní plavidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10088 (325222) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Trvale instalované palivové soustavy

230 Kč

ČSN EN ISO 15584 (325223) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Vestavěné benzínové motory - Palivové a elektrické komponenty na motoru

190 Kč

ČSN EN ISO 21487 (325230) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Pevně instalované benzínové a naftové palivové nádrže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17683 (325411) - červen 2016

Lodě a lodní technika - Keramické podložky svarů pro lodní využití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5620-1 (325530) - duben 1998

Stavba lodi a námořní technika - Připojení pro plnění nádrží na pitnou vodu - Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN ISO 5620-2 (325531) - duben 1998

Stavba lodi a námořní technika - Připojení pro plnění nádrží na pitnou vodu - Část 2: Součásti

190 Kč

ČSN EN ISO 15748-1 (325532) - říjen 2004 aktuální vydání

Lodě a lodní technika - Dodávka pitné vody pro lodě a plovoucí zařízení - Část 1: Navrhování a konstrukce

350 Kč

ČSN EN ISO 8099-1 (325532) - červenec 2018

Malá plavidla - Kanalizační soustavy - Část 1: Retence odpadních vod

230 Kč

ČSN EN ISO 8099-2 (325532) - únor 2023 nové vydání

Malá plavidla - Odpadní soustavy - Část 2: Úprava odpadních vod

230 Kč

ČSN EN ISO 15748-2 (325533) - leden 2003

Lodě a lodní technika - Dodávka pitné vody pro lodě a plovoucí zařízení - Část 2: Výpočtové metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN 32 5700 (325700) - listopad 1978

Požární ustanovení pro instalaci topidel na vnitrozemských plavidlech

230 Kč

ČSN EN ISO 10239 (325730) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Instalace zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG)

340 Kč

ČSN EN ISO 11105 (325910) - červenec 2021 aktuální vydání

Malá plavidla - Větrání úseků benzínových motorů a/nebo úseků benzínových nádrží

230 Kč

ČSN EN ISO 8861 (325920) - červen 2005 aktuální vydání

Stavba lodí - Větrání strojovny na lodích s dieselmotorovým pohonem - Konstrukční požadavky a základní výpočty

230 Kč

ČSN EN ISO 9785 (325921) - březen 2003

Lodě a lodní technika - Větrání nákladových prostorů pro vozidla poháněná spalovacími motory - Požadavky na výpočet teoretického proudu vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7547 (325922) - červen 2005

Lodě a lodní technika - Klimatizace a větrání obytných prostorů - Konstrukční podmínky a základní výpočty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN ISO 8846 (326030) - únor 2018

Malá plavidla - Elektrická zařízení - Ochrana proti vznícení okolních hořlavých plynů

230 Kč

ČSN EN ISO 9097 (326050) - únor 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Elektrické ventilátory

190 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 23625 (326051) - leden 2023

Malá plavidla - Lithium-iontové akumulátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15869-1 (326360) - červen 2021 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 15869-2 (326360) - červen 2021 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A - Část 2: Zařízení na břehu, doplňující požadavky

190 Kč

ČSN EN 15869-3 (326360) - červen 2021 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A - Část 3: Zařízení na plavidle, doplňující požadavky

230 Kč

ČSN EN 16840 (326361) - září 2017

Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázové napětí 400 V, 50 Hz a proud minimálně 250 A

230 Kč

ČSN IEC 92-305 (326602) - září 1993

Elektroinštalácia na lodiach. Časť 305: Vybavenie. Akumulátorové batérie

125 Kč

ČSN IEC 92-401 +A1 (326604) - květen 1997

Elektrické instalace na lodích - Část 401: Instalace a zkoušky kompletních zařízení

350 Kč

ČSN IEC 92-304 (326607) - listopad 1993

Elektroinštalácia na lodiach. Časť 304: Vybavenie. Polovodičové meniče

125 Kč

ČSN IEC 92-303 (326610) - duben 1997

Elektrické instalace na lodích - Část 303: Zařízení - Transformátory pro silové a světelné obvody

125 Kč

ČSN EN 60092-507 ed. 2 (326611) - září 2015 aktuální vydání

Elektrická instalace na plavidlech - Část 507: Malá plavidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.16t

590 Kč

ČSN IEC 60092-101 (326611) - listopad 2019

Elektrická instalace na lodích - Část 101: Definice a obecné požadavky

350 Kč

ČSN IEC 60092-202 (326611) - srpen 2017

Elektrická instalace na lodích - Část 202: Návrh systému - Ochrana

230 Kč

ČSN IEC 60092-350 (326611) - prosinec 2021 aktuální vydání

Elektrická instalace na lodích - Část 350: Obecné konstrukční požadavky a zkušební metody napájecích, ovládacích a přístrojových kabelů pro lodní a pobřežní použití

550 Kč

ČSN IEC 60092-360 (326611) - leden 2022 aktuální vydání

Elektrická instalace na lodích - Část 360: Izolační a plášťové směsi silových, kontrolních, přístrojových a komunikačních kabelů na plavidlech a pobřežních zařízeních

340 Kč

ČSN IEC 60092-376 (326611) - květen 2018

Elektrická instalace na lodích - Část 376: Kabely pro řídicí a přístrojové obvody 150/250 V (300 V)

340 Kč

ČSN IEC 60092-501 (326611) - červenec 2015

Elektrická instalace na plavidlech - Část 501: Zvláštní zařízení - Elektrická hnací zařízení

440 Kč

ČSN IEC 60092-504 (326611) - září 2017

Elektrická instalace na lodích - Část 504: Automatizace, řízení a přístrojové vybavení

550 Kč

ČSN EN ISO 13297 (326613) - únor 2023 nové vydání

Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace střídavého a stejnosměrného proudu

440 Kč

ČSN EN ISO 25197 (326614) - červenec 2021 aktuální vydání

Malá plavidla - Elektrické/elektronické ovládací systémy řízení směru, řazení vpřed/vzad a rychlosti plavidla

340 Kč

ČSN EN ISO 16315 (326615) - říjen 2021 aktuální vydání

Malá plavidla - Elektrický pohonný systém

350 Kč

ČSN EN ISO 9875 (326850) - srpen 2002 aktuální vydání

Lodě a lodní technika - Lodní ozvěnové hloubkoměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN ISO 9876 (326852) - říjen 1999 aktuální vydání

Lodě a námořní technika - Námořní přijímače pro dálkový příjem meteorologických map

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11606 (326855) - duben 2002

Lodě a lodní technika - Lodní elektromagnetické kompasy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14744 (328212) - únor 2006

Plavidla vnitrozemské plavby a námořní plavidla - Navigační svítilna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 4050 (328230) - květen 1993

Kovový inventár. Sklopné kotvy typu RÝN a HALL

125 Kč

ČSN ISO 9437 (328231) - srpen 1996

Kotevní inventář. Kotvy Matrosov

125 Kč

ČSN 32 8232 (328232) - září 1996

Kotevní inventář. Lodní kotvy

230 Kč

ČSN EN 14606 (328241) - září 2005

Plavidla vnitrozemské plavby - Bezpříčkové kotevní řetězy - Příslušenství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15271 (328260) - září 2007

Plavidla vnitrozemské plavby - Bezpříčkové kotevní řetězy - Kotevní zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12339 (328353) - listopad 1998

Plavidla vnitrozemské plavby - Lanové koše

125 Kč

ČSN EN 13573 (328360) - srpen 2009 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Kotevní, spřahovací, tažné, vlečné a uvazovací systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 526 (328422) - listopad 1996

Plavidla vnitrozemské plavby. Lodní lávky délky do 8 m. Požadavky, typy

190 Kč

ČSN EN ISO 16180 (328551) - duben 2019 aktuální vydání

Malá plavidla - Navigační světla - Instalace, umístění a viditelnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19009 (328552) - leden 2016

Malá plavidla - Elektrická navigační světla - Funkčnost LED světel

340 Kč

ČSN 32 8620 (328620) - březen 1995

Záchranné prostředky. Záchranné vesty. Technické požadavky a zkušební metody

125 Kč

ČSN ISO 4001 (328621) - prosinec 1994

Lodě a plovoucí zařízení. Vorové záchranné těleso. Záchranné prostředky

125 Kč

ČSN 32 8622 (328622) - březen 1995

Záchranné prostředky. Záchranné kruhy. Technické požadavky a zkušební metody

125 Kč

ČSN EN 14144 (328623) - listopad 2003

Záchranné kruhy - Požadavky, zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14145 (328624) - listopad 2003

Upevňovací držáky záchranných kruhů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 18422 (328625) - březen 2018

Lodě a lodní technika - Plavidla vnitrozemské plavby - Štítek s instrukcemi pro záchranu, resuscitaci a první pomoc pro topící se osoby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15085 (328660) - únor 2004 aktuální vydání

Malá plavidla - Ochrana proti pádu osoby přes palubu a prostředky pro zpětné vstoupení na palubu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 7.18t

540 Kč

ČSN EN ISO 12401 (328661) - únor 2010

Malá plavidla - Palubní bezpečnostní postroje a zajišťovací lana - Požadavky na bezpečnost a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN ISO 10862 (328662) - únor 2010

Malá plavidla - Rychloodpínací zařízení závěsných postrojů

230 Kč

ČSN EN ISO 14895 (328940) - listopad 2016 aktuální vydání

Malá plavidla - Lodní sporáky a spotřebiče pro topení na kapalná paliva

230 Kč

ČSN EN 14206 (329511) - listopad 2003

Lodě vnitrozemské plavby - Naloďovací lávky pro osobní lodě - Požadavky, zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč
foo