Třída 3240 - Lodní propulzní, pomocná a speciální zařízení

Zobrazit obsah třídy 32 - Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 8665 (324010) - leden 2018 aktuální vydání

Malá plavidla - Pístové spalovací motory pro lodní pohon - Měření výkonu a jeho záznam

190 Kč

ČSN EN ISO 11592-1 (324011) - září 2016

Malá plavidla - Stanovení maximálního jmenovitého výkonu pohonu na základě manévrovací rychlosti - Část 1: Plavidla o délce trupu do 8 m

230 Kč

ČSN EN ISO 11592-2 (324011) - únor 2023 aktuální vydání

Malá plavidla - Stanovení maximálního jmenovitého výkonu pohonu na základě manévrovací rychlosti - Část 2: Plavidla o délce trupu 8 m až 24 m

230 Kč

ČSN EN ISO 3715-2 (324022) - květen 2003

Lodě a lodní technika - Pohonná zařízení pro lodě - Část 2: Definice pro natáčecí pohonné zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč
foo