Třída 3266 - Elektroinstalace na lodích

Zobrazit obsah třídy 32 - Lodě a plovoucí zařízení

ČSN IEC 92-305 (326602) - září 1993

Elektroinštalácia na lodiach. Časť 305: Vybavenie. Akumulátorové batérie

125 Kč

ČSN IEC 92-401 +A1 (326604) - květen 1997

Elektrické instalace na lodích - Část 401: Instalace a zkoušky kompletních zařízení

350 Kč

ČSN IEC 92-304 (326607) - listopad 1993

Elektroinštalácia na lodiach. Časť 304: Vybavenie. Polovodičové meniče

125 Kč

ČSN IEC 92-303 (326610) - duben 1997

Elektrické instalace na lodích - Část 303: Zařízení - Transformátory pro silové a světelné obvody

125 Kč

ČSN EN 60092-507 ed. 2 (326611) - září 2015 aktuální vydání

Elektrická instalace na plavidlech - Část 507: Malá plavidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.16t

590 Kč

ČSN IEC 60092-101 (326611) - listopad 2019

Elektrická instalace na lodích - Část 101: Definice a obecné požadavky

350 Kč

ČSN IEC 60092-202 (326611) - srpen 2017

Elektrická instalace na lodích - Část 202: Návrh systému - Ochrana

230 Kč

ČSN IEC 60092-350 (326611) - prosinec 2021 aktuální vydání

Elektrická instalace na lodích - Část 350: Obecné konstrukční požadavky a zkušební metody napájecích, ovládacích a přístrojových kabelů pro lodní a pobřežní použití

550 Kč

ČSN IEC 60092-360 (326611) - leden 2022 aktuální vydání

Elektrická instalace na lodích - Část 360: Izolační a plášťové směsi silových, kontrolních, přístrojových a komunikačních kabelů na plavidlech a pobřežních zařízeních

340 Kč

ČSN IEC 60092-376 (326611) - květen 2018

Elektrická instalace na lodích - Část 376: Kabely pro řídicí a přístrojové obvody 150/250 V (300 V)

340 Kč

ČSN IEC 60092-501 (326611) - červenec 2015

Elektrická instalace na plavidlech - Část 501: Zvláštní zařízení - Elektrická hnací zařízení

440 Kč

ČSN IEC 60092-504 (326611) - září 2017

Elektrická instalace na lodích - Část 504: Automatizace, řízení a přístrojové vybavení

550 Kč

ČSN EN ISO 13297 (326613) - únor 2023 aktuální vydání

Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace střídavého a stejnosměrného proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.23t, A11 11.23t

690 Kč

ČSN EN ISO 25197 (326614) - červenec 2021 aktuální vydání

Malá plavidla - Elektrické/elektronické ovládací systémy řízení směru, řazení vpřed/vzad a rychlosti plavidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.23t, A11 11.23t

590 Kč

ČSN EN ISO 16315 (326615) - říjen 2021 aktuální vydání

Malá plavidla - Elektrický pohonný systém

350 Kč
foo