ČSN EN ISO 13297 (326613) Nové vydání

Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace střídavého a stejnosměrného proudu

ČSN EN ISO 13297 Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace střídavého a stejnosměrného proudu
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje požadavky na návrh, konstrukci a instalaci následujících typů AC a DC elektrických systémů instalovaných na malých plavidlech, jednotlivě nebo v kombinaci:
a) elektrické systémy malého napětí stejnosměrného proudu (DC) pracující při jmenovitém napětí 50 V DC nebo menším;
b) jednofázové systémy střídavého proudu (AC) pracující při jmenovitém napětí nepřesahujícím 250 V AC.
Tento dokument nepokrývá následující:
- elektrické pohonné systémy na stejnosměrný proud menší než 1 500 V DC, jednofázový střídavý proud až do 1 000 V AC a třífázový střídavý proud až do 1 000 V AC, které jsou řešeny v ISO 16315;
- jakýkoli vodič, který je součástí sestavy přívěsného motoru a který nepřesahuje kryt motoru dodávaný výrobci přívěsných motorů;
- třífázové AC instalace pracující při jmenovitém napětí nepřesahujícím 500 V AC, které jsou řešeny v IEC 60092-507.

Označení ČSN EN ISO 13297 (326613)
Katalogové číslo 516401
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 2. 2023
Datum účinnosti 1. 3. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135164011
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 13297 (326613) z října 2021
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo