Třída 3289 - Inventář dílen, strojoven a místností

Zobrazit obsah třídy 32 - Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 14895 (328940) - listopad 2016 aktuální vydání

Malá plavidla - Lodní sporáky a spotřebiče pro topení na kapalná paliva

230 Kč