Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 62317-11 (358475) z června 2016

Norma bude zrušena k 28. září 2021 a nahrazena těmito normami

ČSN EN IEC 63093-11 (358471) - leden 2019

Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 11: EC-jádra pro napájecí zdroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

372 Kč

ČSN EN IEC 63093-6 (358471) - únor 2019

Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 6: ETD-jádra pro napájecí zdroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

382 Kč

ČSN EN IEC 63093-7 (358471) - říjen 2018

Feritová jádra - Pokyny pro rozměry a meze povrchových vad - Část 7: EER-jádra

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

372 Kč

ČSN EN IEC 63093-8 (358471) - červen 2019

Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 8: E-jádra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč