ČSN ISO/IEC 27006 (369790) Zrušená norma

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a poskytuje doporučení pro orgány provádějící audit a certifikaci systému řízení bezpečnosti informací (Information Security Management Sys-tem - ISMS) a doplňuje tak požadavky obsažené v ISO/IEC 17021-1 a ISO/IEC 27001. Norma je primárně určena k podpoře procesu akreditace certifikačních orgánů poskytujících certifikace ISMS.
Požadavky obsažené v této mezinárodní normě musí být demonstrované ve smyslu odborné způsobilosti a spolehlivosti orgánů poskytujících certifikace ISMS, doporučení obsažená v této mezinárodní normě poskytují dostatečnou interpretaci jednotlivých požadavků.

Označení ČSN ISO/IEC 27006 (369790)
Katalogové číslo 99886
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 6. 2016
Datum účinnosti 1. 7. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963998862
Norma byla zrušena k 1. 11. 2016
a nahrazena ČSN ISO/IEC 27006 (369790)
Tato norma nahradila ČSN ISO/IEC 27006 (369790) z ledna 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)