ČSN (normy i změny) z dubna 2016

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN IEC 50(191)/změna Z3 (010102) - duben 2016

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 191: Spoĺahlivosť a akosť služieb

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 17643 (051179) - duben 2016

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkouška svarů vířivými proudy analýzou komplexní roviny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60974-10 ed. 3/změna A1 (052205) - duben 2016

Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

125 Kč

ČSN EN ISO 6848 (052411) - duben 2016 aktuální vydání

Obloukové svařování a řezání - Netavící se wolframové elektrody - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14172 (055319) - duben 2016 aktuální vydání

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 30-2-1 (061410) - duben 2016 aktuální vydání

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-1: Hospodárné využití energie - Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.16t

210 Kč

ČSN EN 13203-1 (061430) - duben 2016 aktuální vydání

Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 1: Hodnocení dodávky teplé vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

07 Kotle

ČSN EN ISO 17871 (078648) - duben 2016

Lahve na plyny - Ventily lahví s rychlým otevřením - Specifikace a zkoušky typu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

420 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 16722 (133036) - duben 2016

Průmyslové armatury - Stavební délky ETE, CTE armatur se závitovými konci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61784-5-10 ed. 2/změna A1 (184001) - duben 2016

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-10: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 10

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 61784-5-12/změna A1 (184001) - duben 2016

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-12: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 12

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 4. říjnu 2021.

230 Kč

ČSN EN 61784-5-15/změna A1 (184001) - duben 2016

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-15: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 15

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 61784-5-4/změna A1 (184001) - duben 2016

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-4: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 4

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 12930 (273017) - duben 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Výpočty

340 Kč

ČSN EN 280 +A1 (275004) - duben 2016 aktuální vydání

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky

770 Kč

ČSN EN 280/změna Z1 (275004) - duben 2016

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky

Změna byla zrušena k 28. únoru 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 45545-2 +A1 (280160) - duben 2016 aktuální vydání

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.18t

590 Kč

ČSN EN 45545-5 +A1 (280160) - duben 2016 aktuální vydání

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 5: Požadavky na protipožární ochranu elektrických zařízení včetně elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených vozidel

230 Kč

ČSN EN 15839 +A1 (280912) - duben 2016 aktuální vydání

Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik železničních vozidel - Nákladní vozy - Zkoušky jízdní bezpečnosti při působení podélných tlakových sil

340 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN ISO 4210-6 (309000) - duben 2016 aktuální vydání

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 6: Zkušební metody pro rám a vidlici

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 16602-70-55 (310510) - duben 2016

Zabezpečování kosmických produktů - Zjišťování mikrobiologické kontaminace hardwaru a čistých prostorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16602-70-56 (310510) - duben 2016

Zabezpečování kosmických produktů - Snižování mikrobiologické kontaminace plynnou fází v letových konstrukčních částech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16602-70-57 (310510) - duben 2016

Zabezpečování kosmických produktů - Snižování mikrobiologické kontaminace suchým teplem v letových konstrukčních částech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-70-58 (310510) - duben 2016

Zabezpečování kosmických produktů - Kontrola mikrobiologické kontaminace v čistých prostorech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16603-60-30 (310540) - duben 2016

Kosmické inženýrství - Požadavky na systémy řízení orientace a dráhy satelitu (AOCS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 4165-001 (311812) - duben 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 001: Technická specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 8.16t, Oprava 2 3.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

646 Kč

ČSN EN 4710-02 (314123) - duben 2016

Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 02: Kombinace třmenu pružnice a svorníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4710-04 (314123) - duben 2016

Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 04: Třmen pružnice - Kompenzace jednostranné tolerance

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4710-05 (314123) - duben 2016

Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 05: Třmen pružnice - Kompenzace dvoustranné tolerance

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4710-06 (314123) - duben 2016

Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 06: Svorníkový rychloupínací systém

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4710-07 (314123) - duben 2016

Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 07: Přídržná průchodka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 21487/změna A2 (325230) - duben 2016

Malá plavidla - Pevně instalované benzínové a naftové palivové nádrže

Změna byla zrušena k 1. květnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-192 (330050) - duben 2016

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 192: Spolehlivost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.18t

1 755 Kč

ČSN EN 50438 ed. 2/změna Z1 (330127) - duben 2016

Požadavky na paralelní připojení mikrogenerátorů s veřejnými distribučními sítěmi nízkého napětí

Změna bude zrušena k 1. únoru 2022.

65 Kč

ČSN EN 50438/změna Z2 (330127) - duben 2016

Požadavky na paralelní připojení mikrogenerátorů s veřejnými distribučními sítěmi nízkého napětí

Změna byla zrušena k 4. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62061/změna A2 (332208) - duben 2016

Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností

190 Kč

ČSN EN 61400-25-2 ed. 2 (333160) - duben 2016 aktuální vydání

Větrné elektrárny - Část 25-2: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Informační modely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61400-25-2/změna Z1 (333160) - duben 2016

Větrné elektrárny - Část 25-2: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Informační modely

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 4. srpnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61400-25-3 ed. 2 (333160) - duben 2016 aktuální vydání

Větrné elektrárny - Část 25-3: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Modely výměny informací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61400-25-3/změna Z1 (333160) - duben 2016

Větrné elektrárny - Část 25-3: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Modely výměny informací

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 4. srpnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61375-2-3 (342690) - duben 2016

Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-3: TCN komunikační profil

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.17t, A11 11.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 163 Kč

ČSN EN 60695-1-11 ed. 2 (345615) - duben 2016 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-11: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Posouzení požárního nebezpečí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60695-1-11/změna Z1 (345615) - duben 2016

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-11: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Posouzení požárního nebezpečí

Změna byla zrušena k 12. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61340-2-1 ed. 2 (346440) - duben 2016 aktuální vydání

Elektrostatika - Část 2-1: Metody měření - Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61340-2-1/změna Z1 (346440) - duben 2016

Elektrostatika - Část 2-1: Metody měření - Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj

Změna byla zrušena k 2. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61800-2 ed. 2 (351720) - duben 2016 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 2: Obecné požadavky - Specifikace výkonu pro nízkonapěťové systémy střídavých výkonových pohonů s nastavitelným kmitočtem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 61800-2/změna Z1 (351720) - duben 2016

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 2: Všeobecné požadavky - Specifikace výkonu pro nízkonapěťové systémy střídavých výkonových pohonů s nastavitelným kmitočtem

Změna byla zrušena k 26. srpnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61010-031 ed. 2 (356502) - duben 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sestavy sond držených rukou

590 Kč

ČSN EN 61010-031/změna Z1 (356502) - duben 2016

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sestavy sond držených nebo ovládaných rukou

Změna byla zrušena k 3. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61010-2-030/Oprava 1 (356502) - duben 2016

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-030: Zvláštní požadavky na zkušební a měřicí obvody

20 Kč

ČSN EN 61010-2-040/změna Z1 (356502) - duben 2016

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na zařízení k čištění-dezinfikování, používaná k působení na zdravotnické materiály

Změna byla zrušena k 11. srpnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60143-1 ed. 2/změna Z1 (358201) - duben 2016

Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 30. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60143-1 ed. 3 (358201) - duben 2016

Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 1: Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.18t

570 Kč

ČSN EN 60143-3 ed. 2 (358201) - duben 2016 aktuální vydání

Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 3: Vnitřní pojistky

230 Kč

ČSN EN 60143-3/změna Z1 (358203) - duben 2016

Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 3: Vnitřní pojistky

Změna byla zrušena k 14. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60384-20 ed. 2/změna Z1 (358291) - duben 2016

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 20: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž pro stejnosměrný proud s dielektrikem z metalizované polyfenylensulfidové fólie

Změna byla zrušena k 26. srpnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60384-20 ed. 3 (358291) - duben 2016

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 20: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž pro stejnosměrný proud s dielektrikem z metalizované polyfenylensulfidové fólie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60384-24 ed. 2 (358291) - duben 2016 aktuální vydání

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 24: Dílčí specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč

ČSN EN 60384-24/změna Z1 (358291) - duben 2016

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 24: Dílčí specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů

Změna byla zrušena k 26. srpnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60384-25 ed. 2 (358291) - duben 2016 aktuální vydání

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 25: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60384-25/změna Z1 (358291) - duben 2016

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 25: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů

Změna byla zrušena k 26. srpnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62604-1 (358495) - duben 2016

Duplexery hodnocené kvality s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z41 (360340) - duben 2016

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

550 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z42 (360340) - duben 2016

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

770 Kč

ČSN EN 62722-1 (360610) - duben 2016

Vlastnosti svítidel - Část 1: Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 62560/změna A1 (360701) - duben 2016

Světelné zdroje LED pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napětí > 50 V - Požadavky na bezpečnost

230 Kč

ČSN EN 60335-2-54 ed. 3/změna A1 (361045) - duben 2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-54: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění povrchů pro použití v domácnosti s využitím kapalin nebo páry

125 Kč

ČSN EN 60335-2-8 ed. 2/změna Z1 (361045) - duben 2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky na holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 20. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-8 ed. 3 (361050) - duben 2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky na holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.16t

465 Kč

ČSN EN 50597 (361060) - duben 2016

Spotřeba energie výdejních strojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.19t

Norma bude zrušena k 30. listopadu 2021 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 62759-1 (364615) - duben 2016

Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení přepravy - Část 1: Pozemní a lodní přeprava svazků PV modulů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60601-1 ed. 2/Oprava 1 (364801) - duben 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost

20 Kč

ČSN EN 60601-1-3 ed. 2/Oprava 1 (364801) - duben 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-3: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Radiační ochrana u diagnostických rentgenových zařízení

20 Kč

ČSN EN 60601-1-8 ed. 2/Oprava 1 (364801) - duben 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-8: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Všeobecné požadavky, zkoušky a pokyny pro alarmové systémy zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systémů

20 Kč

ČSN EN 60601-2-33 ed. 3/změna A2 (364801) - duben 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance

440 Kč

ČSN EN 60601-2-37 ed. 2/změna A1 (364801) - duben 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-37: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ultrazvukových zdravotnických diagnostických a monitorovacích přístrojů

230 Kč

ČSN EN 60601-2-45 ed. 3/změna A1 (364801) - duben 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-45: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost mamografických rentgenových zařízení a mamografických stereotaktických přístrojů

230 Kč

ČSN EN 62471-5 (367752) - duben 2016

Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů - Část 5: Projektory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61162-460 (367823) - duben 2016

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 460: Více vysílačů a více přijímačů - Propojení sítí Ethernet - Bezpečnost a ochrana sítě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 8. červnu 2021 (zobrazit náhrady).

622 Kč

ČSN EN 61174 ed. 2/změna Z1 (367827) - duben 2016

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Elektronické zobrazování mapy a informační systém (ECDIS) - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Změna byla zrušena k 23. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61174 ed. 3 (367827) - duben 2016

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Systém elektronického zobrazování mapy a informací (ECDIS) - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN EN 60118-0 (368860) - duben 2016 aktuální vydání

Elektroakustika - Sluchadla - Část 0: Měření provozních vlastností sluchadel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60118-0 +A1/změna Z1 (368860) - duben 2016

Sluchadla. Část 0: Měření elektroakustických vlastností

Změna byla zrušena k 14. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60118-1/změna Z1 (368860) - duben 2016

Sluchadla - Část 1: Sluchadla s indukčním snímačem na vstupu

Změna byla zrušena k 14. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60118-2/změna Z1 (368860) - duben 2016

Sluchadla - Část 2: Sluchadla s obvody automatického řízení zesílení

Změna byla zrušena k 14. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60118-6/změna Z1 (368860) - duben 2016

Sluchadla - Část 6: Vlastnosti elektrických vstupních obvodů sluchadel

Změna byla zrušena k 14. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62321-6 (369080) - duben 2016

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 6: Polybromované bifenyly a polybromované difenylethery v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

550 Kč

ČSN EN 62321/změna Z3 (369080) - duben 2016

Elektrotechnické výrobky - Stanovení úrovně šesti látek s omezeným používáním (olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenyly, polybromované difenylethery)

Změna byla zrušena k 2. květnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

40 Jaderná technika

ČSN EN ISO 11665-7 (404013) - duben 2016

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 7: Akumulační metoda pro odhad rychlosti exhalace radonu z povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10303 (420233) - duben 2016 aktuální vydání

Tenké plechy a pásy z magnetických ocelí pro střední frekvence

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 10519 (461041) - duben 2016 aktuální vydání

Semeno řepky - Stanovení obsahu chlorofylu - Spektrometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 4254-1 (470601) - duben 2016 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

440 Kč

ČSN EN ISO 16230-1 (470603) - duben 2016

Zemědělské stroje a traktory - Bezpečnost vysokonapěťových elektrických a elektronických součástí a systémů - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 1674 (512530) - duben 2016 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Stroje na rozvalování těsta - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

ČSN EN 12331 (513055) - duben 2016 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Mlýnky na maso - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

ČSN EN 13870 (513075) - duben 2016 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Porcovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 17604 (560105) - duben 2016

Mikrobiologie potravinového řetězce - Vzorkování těl poražených zvířat pro mikrobiologické vyšetření

230 Kč

ČSN EN ISO 18743 (560122) - duben 2016

Mikrobiologie potravin a krmiv - Průkaz larev trichinel ze vzorků masa s použitím metody enzymatického štěpení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18867 (560123) - duben 2016

Mikrobiologie potravinového řetězce - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Průkaz patogenních sérotypů Yersinia enterocolitica a průkaz Yersinia pseudotuberculosis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 8308 (635225) - duben 2016 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadičky - Stanovení prostupnosti kapalin stěnami hadic a hadiček

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN 16465 (640153) - duben 2016

Plasty - Kalibrační metody pro teploměry typu černý standard a bílý standard a teploměry typu černý panel a bílý panel používané u přirozeného a umělého stárnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 20844 (656281) - duben 2016 aktuální vydání

Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení střihové stability olejů s polymerními přísadami použitím vstřikovací trysky pro vznětový motor

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13445-6/změna A1 (695245) - duben 2016

Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15776 +A1 (695247) - duben 2016 aktuální vydání

Netopené tlakové nádoby - Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s tažností po přetržení rovnou nebo menší než 15 %

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 21029-2 (697251) - duben 2016

Kryogenické nádoby - Přepravní vakuově izolované nádoby s objemem do 1 000 litrů včetně - Část 2: Provozní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 12699 (731032) - duben 2016 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Ražené piloty

570 Kč

ČSN EN 14199 (731033) - duben 2016 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Mikropiloty

550 Kč

ČSN P CEN/TS 16272-7 (736342) - duben 2016

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 7: Vnější charakteristiky - Na místě zjištěné hodnoty vloženého útlumu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14388 ed. 2 (737063) - duben 2016 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Specifikace

350 Kč

ČSN EN 14388/změna Z1 (737063) - duben 2016

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Specifikace

Změna byla zrušena k 30. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 5050-2 (755050) - duben 2016

Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 2: Dezinfekce prováděná ozonem

190 Kč

ČSN EN ISO 13160 (757637) - duben 2016

Kvalita vod - Stroncium 90 a stroncium 89 - Kapalinová scintilační metoda nebo metoda proporcionálního počítání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 13161 (757638) - duben 2016

Kvalita vod - Měření objemové aktivity polonia 210 ve vodě spektrometrií záření alfa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16698 (757700) - duben 2016

Kvalita vod - Návod pro kvantitativní a kvalitativní odběr vzorků fytoplanktonu z vnitrozemských vod

350 Kč

76 Služby

ČSN P CEN/TS 16735 (760307) - duben 2016

Poštovní služby - Rozšířitelná společná struktura a reprezentace pro poštovní sazby EPR

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16736 (763202) - duben 2016

Hodnocení zdravotních rizik chemických látek - Požadavky na poskytování školení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 5402-2 (793855) - duben 2016

Usně - Stanovení ohybové odolnosti - Část 2: Metoda napodobující ohýbání nártu obuvi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 12951 (804432) - duben 2016

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování úbytku hmotnosti, zakotvení vlasu a změny vzhledu hrany schodu s použitím přístroje LISSON-TRETRAD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 13594 (832302) - duben 2016 aktuální vydání

Ochranné rukavice pro profesionální řidiče motocyklů - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 12312-1/změna A1 (832437) - duben 2016

Ochrana očí a obličeje - Sluneční brýle a související vybavení - Část 1: Sluneční brýle pro všeobecné použití

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

TNI CEN/CLC/TR 16832 (832846) - duben 2016

Výběr, používání, péče a údržba osobních ochranných prostředků pro předcházení elektrostatickým rizikům v prostorech s nebezpečím výbuchu (rizika výbuchu)

440 Kč

ČSN EN 482 +A1 (833625) - duben 2016 aktuální vydání

Expozice pracoviště - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17621 (833626) - duben 2016

Ovzduší na pracovišti - Zařízení pro krátkodobé měření detekční trubicí - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 12417-1 (852926) - duben 2016

Kardiovaskulární implantáty a mimotělní systémy - Vaskulární prostředky kombinované s léčivem - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 5840-1 (852927) - duben 2016

Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 5840-2 (852927) - duben 2016

Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní - Část 2: Chirurgicky implantované náhrady srdečních chlopní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 5840/změna Z1 (852927) - duben 2016

Kardiovaskulární implantáty - Protézy srdečních chlopní

Změna byla zrušena k 30. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 13397-5 (856015) - duben 2016

Stomatologie - Parodontální kyrety, nástroje na zubní kámen a exkavátory - Část 5: Scalery Jacquette

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3630-3 (856021) - duben 2016 aktuální vydání

Stomatologie - Endodontické nástroje - Část 3: Plniče plugger a spreader

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17937 (856082) - duben 2016

Stomatologie - Osteotomy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6874 (856339) - duben 2016 aktuální vydání

Stomatologie - Polymerní materiály pro pečetění jamek a fisur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13356 (856357) - duben 2016 aktuální vydání

Chirurgické implantáty - Keramické materiály na bázi yttria stabilizovaného tetragonálním zirkoniem (Y-TZP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 176-1 V2.2.1 (875012) - duben 2016

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 1: Rádio

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 71-5 (943095) - duben 2016 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy

570 Kč

ČSN EN ISO 2746 (945057) - duben 2016

Smalty - Zkouška vysokým napětím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

97 Výměna dat

ČSN ISO 9735-10 (979735) - duben 2016 aktuální vydání

Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 2) - Část 10: Syntaktické služební sborníky

945 Kč