ČSN EN 62722-1 (360610)

Vlastnosti svítidel - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 62722-1 Vlastnosti svítidel - Část 1: Obecné požadavky
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část norma se zabývá specifickým souhrnem vlastností svítidel a požadavky životního prostředí na svítidla s elektrickými světelnými zdroji s napájecím napětím do 1 000 V. Pokud není stanoveno jinak, podrobné údaje o vlastnostech svítidel v rámci působnosti této normy jsou určeny pro svítidla reprezentující novou výrobu s libovolně dokončeným započatým stárnutím.
IEC 62722-1 obsahuje požadavky na svítidla směřující k podpoře účinného využití energie a zodpovědné správy životního prostředí do konce života. Cílem této části 1 je poskytnout soubor požadavků, u kterých se bere v úvahu, že jsou všeobecně aplikovatelné u většiny typů svítidel. Tam, kde jsou další požadavky na vlastnosti specifických typů světelného zdroje, jsou tyto požadavky specifikovány v normách souboru IEC 62722-2. Normy souboru IEC 62722-2 také mohou pokrývat širší rozsah aspektů platnosti, vhodných pro určitou konkrétní technologii světelného zdroje.
Záměrem je, aby požadavky, uvedené v této části 1, byly splněny poskytnutím informací a údajů od výrobce svítidla (nebo odpovědného prodejce). Shoda se považuje za splněnou poskytnutím požadovaných informací. Jakékoliv ověřování údajů se má provádět v rámci požadavků na měření uvedených v této normě.

Označení ČSN EN 62722-1 (360610)
Katalogové číslo 99630
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2016
Datum účinnosti 1. 5. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963996301
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62722-2-1 (360610)
Vlastnosti svítidel - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro LED svítidla