ČSN EN 62722-1 (360610)

Vlastnosti svítidel - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 62722-1 Vlastnosti svítidel - Část 1: Obecné požadavky
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 372 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 19. 7. 2025. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část norma se zabývá specifickým souhrnem vlastností svítidel a požadavky životního prostředí na svítidla s elektrickými světelnými zdroji s napájecím napětím do 1 000 V. Pokud není stanoveno jinak, podrobné údaje o vlastnostech svítidel v rámci působnosti této normy jsou určeny pro svítidla reprezentující novou výrobu s libovolně dokončeným započatým stárnutím.
IEC 62722-1 obsahuje požadavky na svítidla směřující k podpoře účinného využití energie a zodpovědné správy životního prostředí do konce života. Cílem této části 1 je poskytnout soubor požadavků, u kterých se bere v úvahu, že jsou všeobecně aplikovatelné u většiny typů svítidel. Tam, kde jsou další požadavky na vlastnosti specifických typů světelného zdroje, jsou tyto požadavky specifikovány v normách souboru IEC 62722-2. Normy souboru IEC 62722-2 také mohou pokrývat širší rozsah aspektů platnosti, vhodných pro určitou konkrétní technologii světelného zdroje.
Záměrem je, aby požadavky, uvedené v této části 1, byly splněny poskytnutím informací a údajů od výrobce svítidla (nebo odpovědného prodejce). Shoda se považuje za splněnou poskytnutím požadovaných informací. Jakékoliv ověřování údajů se má provádět v rámci požadavků na měření uvedených v této normě.

Označení ČSN EN 62722-1 (360610)
Katalogové číslo 99630
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2016
Datum účinnosti 1. 5. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963996301
Změny a opravy Z1 2.23t
Norma je platná do 19. 7. 2025
a bude nahrazena ČSN EN IEC 62722-1 ed. 2 (360610)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62722-2-1 (360610)
Vlastnosti svítidel - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro LED svítidla

ČSN EN IEC 62722-1 ed. 2 (360610)
Vlastnosti svítidel - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN IEC 62722-2-1 ed. 2 (360610)
Vlastnosti svítidel - Část 2-1: Zvláštní požadavky - LED svítidla

foo