ČSN EN ISO 16859-3 (420375) Zrušená norma

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 3: Kalibrace referenčních tvrdoměrných destiček

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This part of ISO 16859 specifies a method for the calibration of reference test blocks that are used for the indirect verification of Leeb hardness testers according to ISO 16859-2 and for the periodic checking according to ISO 16859-1.
The procedures necessary to ensure metrological traceability of the calibration machine are also specified.

Označení ČSN EN ISO 16859-3 (420375)
Katalogové číslo 99172
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2016
Datum účinnosti 1. 5. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963991726
Norma byla zrušena k 1. 7. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 16859-3 (420375)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 16859-1 (420375)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 16859-2 (420375)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Leeba - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních přístrojů