ČSN EN 1539 (826002) Aktuální vydání

Sušičky a pece pro uvolňování hořlavých látek - Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 1539 Sušičky a pece pro uvolňování hořlavých látek - Bezpečnostní požadavky
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma pokrývá všechna významnější nebezpečí, nebezpečné situace a nebezpečné události týkající se sušiček a pecí pro uvolňování hořlavých látek odpařováním nebo sušením nátěrových materiálů.
V této normě nejsou pokryta specifická významná nebezpečí, která jsou spojena s použitím takovýchto strojů pro potraviny nebo farmaceutické výrobky.
Tato norma platí pouze pro stroje, které jsou používány pro stanovené účely a v podmínkách předpokládaných poruch specifikovaných výrobcem (viz kapitola 4).
Pro pece a sušičky, ve kterých se uvolňují hořlavé látky odpařováním a sušením nátěrových materiálů, a ve kterých za žádných okolností není koncentrace hořlavých látek vyšší než 3 % LEL, může být místo této normy použita EN 746-1 a EN 746-2.
Tato norma neplatí pro:
- pece pro vytvrzování kovů;
- strojní zařízení pro smaltování;
- přenosná topidla používaná pro sušení (například infračervená topidla, horkovzdušná topidla, fény);
- strojní zařízení pro regeneraci rozpouštědel;
- strojní zařízení pro destilaci a/nebo refrakci;
- systémy pro chemické čistění textilu.
Tato norma neplatí pro strojní zařízení, které byly vyrobeny před datem vydání této evropské normy.

Označení ČSN EN 1539 (826002)
Katalogové číslo 99887
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 9. 2017
Datum účinnosti 1. 10. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963998879
Tato norma nahradila ČSN EN 1539 (826002) z dubna 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)