ČSN EN ISO 4254-1 (470601) Aktuální vydání

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN ISO 4254-1 Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 4254 stanovuje bezpečnostní požadavky a prostředky pro jejich ověřování týkající se návrhu a výroby samojízdných strojů s vezoucí se obsluhou, nesených, návěsných a přívěsných strojů používaných v zemědělství za účelem řešení nebezpečí, která jsou typická pro většinu strojů. Kromě toho stanovuje druh informací o bezpečných způsobech práce včetně informací o zbytkových rizicích uváděných výrobcem.
Tento dokument řeší významná nebezpečí, nebezpečné situace a události, jak jsou uvedeny v příloze A, týkající se těchto zemědělských strojních zařízení, když jsou používána podle určení a za podmínek nesprávného použití předvídatelného výrobcem při normálním provozu a servisu.
Tato část ISO 4254 neplatí pro
- zemědělské nebo lesnické traktory,
- letadla a vznášedla používaná v zemědělství,
- trávníkové a zahradní zařízení,
- speciální strojní součásti nebo funkce (např. pracovní nástroje a/nebo postupy).
Tato část ISO 4254 neplatí pro nebezpečí související s periodickým servisem, přestavbou stroje a opravami určenými k provedení kvalifikovanými servisními pracovníky, environmentální nebezpečí, bezpečnost silničního provozu (např. řízení, brzdění), nebo vývodový hřídel (PTO); také neplatí pro ochranné kryty pro přenos energie kromě pevnostních požadavků na ochranné kryty a bariéry.
Tato část ISO 4254 neplatí pro stroje vyrobené před datem jejího vydání.
Ne všechna nebezpečí řešená v této části ISO 4254 jsou nezbytně přítomna na jednotlivém stroji. Výrobcem má být provedeno posouzení rizika pro určení nebezpečí, která jsou příslušná, a každé nebezpečí navíc k těm, která jsou řešena touto částí nebo odpovídající částí pro specifický druh stroje. Požadavky příslušné části ISO 4254 pro specifický druh stroje mají přednost před požadavky této části.

Označení ČSN EN ISO 4254-1 (470601)
Katalogové číslo 99673
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 4. 2016
Datum účinnosti 1. 5. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963996738
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 4254-1 (470601) z listopadu 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 4254-10 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 10: Rotační obraceče a shrnovače

ČSN EN ISO 4254-11 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 11: Sběrací lisy

ČSN EN ISO 4254-12 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 12: Rotační diskové a bubnové žací stroje a cepové žací stroje

ČSN EN ISO 4254-14 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 14: Obalovače balíků

ČSN EN ISO 4254-5 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy

ČSN EN ISO 4254-6 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv

ČSN EN ISO 4254-6 ed. 2 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv

ČSN EN ISO 4254-7 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 7: Sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky, sklízeče bavlny a sklízeče cukrové třtiny

ČSN EN ISO 4254-8 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 8: Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv

ČSN EN ISO 4254-9 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 9: Secí stroje