ČSN EN ISO 4254-12 (470601) Aktuální vydání

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 12: Rotační diskové a bubnové žací stroje a cepové žací stroje

ČSN EN ISO 4254-12 Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 12: Rotační diskové a bubnové žací stroje a cepové žací stroje
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 475 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 4254, určená pro použití společně s ISO 4254-1, stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování týkající se návrhu a výroby rotačních diskových žacích strojů, rotačních bubnových žacích strojů, když jsou používané pro sklizeň pícnin pouze v zemědělství, a cepových žacích strojů s vodorovnou osou pro použití pouze v zemědělství, které jsou nesené, návěsné, přívěsné nebo samojízdné. Popisuje metody pro odstranění nebo snížení nebezpečí vyplývajících ze zamýšleného používání a předvídatelného nesprávného použití těchto strojů jednou osobou (obsluhou) při normálním provozu a údržbě. Kromě toho stanovuje typ informací o bezpečných způsobech práce, které mají být poskytnuty výrobcem.
Jsou zahrnuty cepové žací stroje s vodorovnou osou, které mohou být otevřeny vzadu pouze pro účely údržby.
Tato část ISO 4254 platí také pro žací stroje vybavené mačkacím zařízením.
Tato část ISO 4254 platí pouze pro žací stroje určené pro práci na úrovni země, v příloze A.1 jsou uvedeny takové příklady.
Tato norma neplatí pro cepové žací stroje, které mají zadní část, která může být otevřena pro konkrétní činnosti používané na poli, žací stroje s kloubovým ramenem, žací stroje s jednou nebo více svislými osami konstruované pro mulčování, ručně vedené motorové žací stroje, zahradní žací stroje, meziřádkové žací jednotky nebo stroje speciálně konstruované pro údržbu dálnic a silnic.
Tato část ISO 4254 neřeší environmentální nebezpečí, bezpečnost silničního provozu a nebezpečí související s pohyblivými částmi přenosu energie. Nejsou řešena nebezpečí související s údržbou nebo opravami, které provádí odborní servisní pracovníci.

Označení ČSN EN ISO 4254-12 (470601)
Katalogové číslo 93348
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 7. 2013
Datum účinnosti 1. 8. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963933481
Změny a opravy A1 12.17t
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 4254-12 (470601) z prosince 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 4254-1 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN ISO 4254-10 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 10: Rotační obraceče a shrnovače

ČSN EN ISO 4254-11 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 11: Sběrací lisy

ČSN EN ISO 4254-14 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 14: Obalovače balíků

ČSN EN ISO 4254-5 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy

ČSN EN ISO 4254-6 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv

ČSN EN ISO 4254-6 ed. 2 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv

ČSN EN ISO 4254-7 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 7: Sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky, sklízeče bavlny a sklízeče cukrové třtiny

ČSN EN ISO 4254-8 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 8: Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv

ČSN EN ISO 4254-9 (470601)
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 9: Secí stroje